Een werknemer is een kersverse moeder of trotse papa geworden. Die werknemer wil minder werken om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Nog even volledig de tijd doorbrengen met zijn of haar kind en lekker genieten van het nieuwe ouderschap. Wat de mogelijkheden zijn voor jou als werkgever en waar werknemers recht op hebben, vertellen we je in dit artikel. 

Inhoudsopgave

Ouderschapsverlof aanvragen

Als een werknemer een baby heeft gekregen, is de kans groot dat hij of zij wat meer vrij wil zijn om extra tijd met het gezin door te kunnen brengen. Er zijn dan twee opties: je medewerker maakt gebruik van het ouderschapsverlof of hij of zij vraagt om het arbeidscontract te wijzigen om het aantal uren aan te passen.

In het eerste geval gaan de mama en/of papa verlof opnemen waar zij recht op hebben en gaan zij tijdelijk minder werken.

Het aantal verlofuren bij ouderschap is gelijk aan 26 keer het aantal uren dat de persoon per week werkt. Ze kunnen deze uren opnemen voor hun kind jonger dan 8 jaar. Dus stel dat iemand 32 uur per week werkt, dan heeft die persoon recht op 832 uur verlof.

Geboorteverlof voor de partner

Naast ouderschapsverlof is er voor de partner ook een geboorteverlof. Dit heet ook wel kraamverlof of vaderschapsverlof

Dit verlof duurt 1 keer het aantal uren dat een medewerker per week werkt. Dus als je medewerker 40 uren werkt, kan hij of zij een week verlof opnemen. Dit verlof mag de partner in 1 keer opnemen, maar ook verspreiden over verschillende dagen. Voorwaarde is dat het verlof binnen de eerste 4 weken na de bevalling wordt opgenomen.

Aanvullend geboorteverlof

Sinds 1 juli 2020 mag je medewerker naast het standaard geboorteverlof van een week een aanvullend geboorteverlof aanvragen van maximaal 5 weken.

Voorwaarde is wel dat hij of zij het aanvullende geboorteverlof binnen een half jaar na de geboorte opneemt. Als er sprake is van aanvullend geboorteverlof mag je als werkgever wel overleggen over de invulling van het verlof.

Als je bedrijf door het aanvullende verlof in de problemen komt, mag je het aanvullend geboorteverlof in overleg anders inroosteren. Er geldt dan namelijk een ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’.

Geboorteverlof is betaald verlof

Bij het standaard geboorteverlof betaal je als werkgever volledige loon van je medewerker door. Voor het aanvullend verlof kan je een uitkering aanvragen bij het UWV en krijgt je medewerker 70% van het loon doorbetaald van het UWV.

Ander arbeidscontract

Gaat iemand liever structureel minder werken? Dan zal die medewerker bij jou als werkgever aankloppen met de vraag om het arbeidscontract te wijzigen voor een contract met minder werkuren per week.

Nu ook betaald ouderschapsverlof in 1e levensjaar kind

Een nieuwe Europese richtlijn zorgt ervoor dat werknemers vanaf 2 augustus 2022 recht hebben op twee maanden, oftewel 9 weken, betaald ouderschapsverlof.

Voor die tijd waren de 26 weken ouderschapsverlof waar iemand recht op heeft, onbetaald. Nu kun jij als werkgever bij het UWV een uitkering aanvragen waardoor jouw werknemers gedurende 9 weken lang 70% van hun normale salaris krijgen doorbetaald. De voorwaarde is wel dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van hun kind. Maar het hoeft niet allemaal in één keer.

Als de werknemer gebruik maakt van deze 9 weken betaald verlof in het eerste levensjaar van zijn of haar kind, dan heeft de medewerker daarna nog recht op 17 weken onbetaald ouderschapsverlof die hij of zij kan opnemen tot het kind 8 jaar is. 

Ouders die niet achter het net vissen

Werknemers die vlak voordat de nieuwe wet van kracht ging een kind hebben gekregen, vissen niet helemaal achter het net.

Als het kind nog jonger dan 1 jaar is, de ouder werkzaam is en nog niet het gehele ouderschapsverlof van 26 weken heeft opgenomen, kan ook hij of zij nog gebruikmaken van het betaalde verlof. Goed om te weten dus!

Ook als een werknemer een adoptie- of pleegkind heeft, heeft deze recht op betaald ouderschapsverlof. Ouders van pleeg- en adoptiekinderen tot 8 jaar kunnen hier het eerste jaar na adoptie of plaatsing gebruik van maken.

Dga’s en ouderschapsverlof

Tot slot kan ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) profiteren van deze nieuwe wettelijke regeling. Als directeur-grootaandeelhouder kun je het betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022 zelf aanvragen bij het UWV.

Zij een goede ouder, jij een goede werkgever

Ben jij een werkgever die bereid is om het arbeidscontract van je werknemer aan te passen zodat hij of zij minder kan gaan werken? En informeer jij jouw personeel op de juiste manier over de uren ouderschapsverlof (betaald- en onbetaald verlof) waar ze recht op hebben? Dan geef je daarmee een belangrijk en positief signaal naar je werknemers. Denk met jouw personeel mee zodat zij als kersverse moeder of nieuwe vader de ondersteuning krijgen die ze verdienen in de mooie, maar soms ook uitdagende eerste jaren van het ouderschap.

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.


Veelgestelde vragen

Hoeveel ga ik minder verdienen met ouderschapsverlof?

Bij het opnemen van betaald ouderschapsverlof ontvang je gedurende negen weken 70% van je normale salaris. Voor het onbetaald ouderschapsverlof ontvang je geen salaris.

Wat zijn de voordelen van ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof biedt ouders de mogelijkheid om meer tijd door te brengen met hun kind(eren), een betere balans te vinden tussen werk en privé, en te wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

Hoeveel verlies je met ouderschapsverlof?

Bij het opnemen van negen weken betaald ouderschapsverlof verlies je 30% van je normale salaris. Bij het opnemen van onbetaald ouderschapsverlof ontvang je geen salaris.

Hoe kun je het beste ouderschapsverlof opnemen?

De beste manier om ouderschapsverlof op te nemen is door goed overleg met je werkgever. Zo kun je samen bepalen welke verlofperiode het beste past bij jouw situatie en de wensen van het bedrijf. Schriftelijk ouderschapsverlof aanvragen en duidelijke afspraken maken over de verdeling van de uren, zorgt voor een soepel proces.

Hoeveel ouderschapsverlof moet ik terugbetalen?

In principe hoef je geen ouderschapsverlof terug te betalen. Het is echter belangrijk om te controleren of er in je arbeidsovereenkomst of cao andere afspraken zijn gemaakt over eventuele terugbetaling bij het veranderen van werkgever of bij ontslag.

Wat is het verschil tussen ouderschapsverlof en minder werken?

Ouderschapsverlof is een tijdelijke regeling waarmee je als ouder meer tijd met je kind(eren) kunt doorbrengen. Minder werken betekent een structurele wijziging in je arbeidscontract, waarbij je permanent minder uren per week gaat werken.

Kan je na ouderschapsverlof ontslag nemen?

Ja, je kunt na ouderschapsverlof ontslag nemen. Het is belangrijk om rekening te houden met de opzegtermijn in je arbeidsovereenkomst en eventuele andere regels die van toepassing zijn op jouw situatie. Er kunnen echter geen extra voorwaarden verbonden zijn aan het opnemen van ouderschapsverlof wat betreft ontslag.

Gerelateerd lezen:

• Regels voor het buitengewoon verlof volgens de wet arbeid en zorg
• Personeel werven na corona, wat werkt en wat niet?
• Personeel inlenen? Pas op de valkuilen
• Loondoorbetaling bij ziekte kún je verzekeren

Amber Oomen

Amber Oomen

Amber Oomen is een jonge ambitieuze onderneemster. Ze mag zichzelf tekstschrijver, videomaker, beeldredacteur en mediaprofessional noemen. Al vroeg begon zij met het bouwen aan haar carrière. De combinatie van beeld en tekst is haar kracht.
Lees ook…
Wil je personeel aannemen? Dan is het goed om te weten dat personeel meer kost dan alleen het brutoloon. Maar wat kost een werknemer eigenlijk? In dit…
Wat zijn secundaire arbeidsvoorwaarden precies en hoe bepaal je ze? Een overzicht van de secundaire arbeidsvoorwaarden die je kunt bieden aan je…
i.s.m.
De juiste kandidaat voor jouw openstaande vacatures vinden is een uitdaging. Zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Het vervullen van een…
Sinds 2 augustus 2022 hebben ouders en verzorgers recht op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Dat heeft consequenties voor jou als werkgever en…
Door inflatie en de krappe arbeidsmarkt zijn loonsverhogingen aan de orde van de dag. Vakbonden hebben hun eisen voor meer salaris in 2023 flink…
i.s.m.
Heb jij net even wat meer flexibiliteit nodig als het aankomt op de arbeidscontracten die je jouw medewerkers biedt? Niet alleen meer flexibiliteit in…