24 October 2011
Overweegt u een uitzendkracht in te schakelen? Loop dan eerst eens deze checklist door.

Niet de eerste de beste
Informeer eerst naar de tarieven alvorens u een uitzendbureau aan het werk zet. Vraag bij meerdere bureaus een offerte aan. De concurrentie in deze branche is hevig, door te onderhandelen zijn er vaak belangrijke financiële voordelen te krijgen. Probeer prijsafspraken te maken over de wervings- en administratiekosten die een bureau rekent.

Bepaal het spelverloop                                                      
In een vakantieperiode en voor simpele werkzaamheden kan een scholier of student een goedkope oplossing zijn, maar voor gespecialiseerde en langdurende opdrachten is goed geschoold personeel noodzakelijk. Vraag om een indicatie van de tijd die het uitzendbureau nodig denkt te hebben om een geschikt persoon te vinden. Geef ook duidelijk aan binnen welk termijn u de uitzendkracht nodig heeft en hoelang u denkt dat de klus gaat duren.

Zet ‘t zwart op wit                                                     
Maak een taakomschrijving, daarmee vergroot u de kans dat het uitzendbureau de juiste persoon voor uw bedrijf vindt. Zo’n beschrijving is eveneens erg bruikbaar voor de uitzendkracht; hij of zij weet precies wat er wordt verlangd en is zo bovendien ook meteen op de hoogte van alle ge- en verboden die in uw bedrijf gelden. Vraag uw intercedent om een kennismakingsgesprek met de geselecteerde kandidaat.

Doe ‘t in de baas z’n tijd
Komt overwerk en in het weekeinde werken in uw bedrijf regelmatig voor?  Wees er dan op bedacht dat bij overwerk de uurtarieven door het uitzendbureau worden vermenigvuldigd met de factor 1,25 tot 1,50 euro. Dat jaagt de rekening een stuk omhoog! Bespreek daarom liever van te voren met de uitzendkracht of overwerk strikt noodzakelijk is en zo ja, voor hoeveel uur.

Eerst op proef
Het is niet ongebruikelijk om ook bij uitzendkrachten te werken met een proeftijd. Dus waarom zou u deze voorzorgsmaatregel nalaten?

Als een uitzendkracht desondanks niet bevalt, trek dan meteen aan de bel bij het bureau. Des te eerder kunnen zij een nieuwe zoektocht voor u afronden.

Kaken op mekaar…
Wees in het bijzijn van de uitzendkracht niet loslippig met bedrijfsgevoelige informatie. Instrueer ook uw werknemers hierover, of laat de tijdelijke werknemer eerst een geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen. 

…En zeg het voort!
Meld binnen drie dagen aan de bedrijfsvereniging dat u een uitzendkracht in dienst hebt. Dit voorkomt dat u aansprakelijk wordt gesteld voor eventueel niet-betaalde sociale premies en loonbelasting.

Overigens houdt het uitzendbureau zich doorgaans bezig met de afhandeling van de loonadministratie voor de uitzendkracht. De enige kosten die u onder ogen krijgt, is de rekening van het uitzendbureau.

Zelfbescherming
Laat uitzendkrachten niet zonder begeleiding of instructie met gevaarlijke stoffen en riskante machines werken. Gaat het mis, dan bent ú verantwoordelijk.

Pas de polis aan
Controleer de aansprakelijkheidsverzekering van uw bedrijf. Pas deze desnoods aan, zodat ook uitzendkrachten onder de dekking ervan vallen. Uw aansprakelijkheid strekt zich immers ook al uit over zelfstandigen die werk in opdracht voor u uitvoeren.

Flexwet als valkuil
In principe mag u een uitzendkracht na drie maanden al een contract aanbieden. Laat duidelijk weten wanneer u beslist over een eventuele vaste aanstelling. Houdt echter wel rekening met de Flexwet, die bepaalt dat iemand na 36 maanden onafgebroken werken ‘automatisch’ bij u in dienst treedt.

En let op: bij die vaststelling telt de Flexwet ook arbeid mee die de uitzendkracht – vóór zijn indiensttreding bij u – bij andere werkgevers heeft verricht! Informeer bij de uitzendonderneming daarom áltijd naar het arbeidsverleden van uw tijdelijke werknemers.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…