De economische situatie dwingt meer en meer ondernemers ertoe om personeel te ontslaan. Ook melden steeds meer leden van De Zaak zich met vragen over dit onderwerp bij onze adviseurs. Daarom zetten we in dit overzicht de belangrijkste feiten over ontslag op een rij. Omdat het vooral nu van belang is om direct te kunnen schakelen als dat nodig is.

Inhoudsopgave

Beperk de impact van verzuim in jouw organisatie met een verzuimverzekering. Krijg ondersteuning bij verzuimbegeleiding en re-integratie. Bereken je premie in 3 simpele stappen

Naast een succesvolle ondernemer ben je misschien een aardige baas. Maar je werknemers kunnen nog zo hard voor je werken, ontzettend sympathiek zijn en natuurlijk hun baan nodig hebben voor brood op de plank; als het water u aan de lippen staat, is bezuinigen op  personeelskosten misschien het laatste redmiddel. Wat zijn de mogelijkheden?

Bedrijfseconomische redenen

Niet genoeg werk voor een of meer werknemers? Je kunt bij het UWV ontslag aanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen. Dat kan zijn omdat het slecht gaat met uw bedrijf, maar ook omdat er bijvoorbeeld minder mensen nodig zijn door een nieuwe technologie op het werk. Het UWV controleert of de aanvraag een juiste grond heeft; dat kan een aantal weken duren.

Let op: 20 of meer werknemers ontslaan?

Ben je hiertoe genoodzaakt, wegens bedrijfseconomische redenen en binnen drie maanden tijd, dan is de Wet Melding Collectief Ontslag van toepassing. Lees meer over ontslag om bedrijfseconomische redenen en collectief ontslag »

Opzegging

De Nederlandse werknemer wordt arbeidsrechtelijk goed beschermd. Een arbeidscontract met een individuele werknemer kunt u niet zomaar ontbinden, maar het is ook niet onmogelijk.
Om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eenzijdig te beëindigen door opzegging, moet je toestemming vragen bij het UWV of de kantonrechter. Je moet de ontslagreden goed onderbouwen, rekening houdend met de wettelijke opzegtermijn en de opzegverboden.

Beëindiging

Een arbeidsovereenkomst kan ook worden beëindigd ‘met wederzijds goedvinden’, zonder dat het UWV of de kantonrechter eraan te pas komen. In een schriftelijke overeenkomst leggen beide partijen vast op welke datum de overeenkomst eindigt en welke afspraken daarbij zijn gemaakt.
Download een voorbeeld van een overeenkomst voor beëindiging met wederzijds goedvinden »

Een duidelijk overzicht van de verschillen tussen opzegging, ontbinding en beëindiging en de bijbehorende voorwaarden vind je in het artikel Ontslag en ontbinding van een arbeidsovereenkomst »

Dossier onmisbaar!

Bij een ontslagaanvraag is een personeelsdossier met daarin verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken en eventuele (officiële) waarschuwingen essentieel. Wil je een arbeidscontract beëindigen wegens disfunctioneren van een medewerker, dan kunt u daarmee aantonen dat de arbeidsrelatie onherstelbaar is verstoord.
Hou zo’n dossier vanaf het begin consequent bij. Als je er pas mee begint wanneer je de arbeidsrelatie met een disfunctionerende werknemer wilt beëindigen, ben je te laat. Het duurt dan waarschijnlijk heel lang – of het kost veel geld – om afscheid te kunnen nemen.

Netjes afscheid

Ons advies luidt: neem netjes afscheid. Niet alleen voor je eigen geweten, maar ook in het belang van je bedrijf. Je wilt natuurlijk niet dat vertrekkende werknemers boze verhalen over uw organisatie de wereld in brengen. En misschien gaat het je volgend jaar weer zo voor de wind dat je weer nieuwe arbeidskrachten nodig hebt. Dan is het nooit weg als goede ex-werknemers misschien weer terug willen komen, of als zij via hun netwerk goede nieuwe arbeidskrachten aandragen.

Krijg grip op verzuim met een verzuimverzekering die risico’s beheert en expertondersteuning biedt voor een vlotte re-integratie. Bereken je premie in 3 simpele stappen.

Lees ook…
Het is een menselijke basisbehoefte om in een gezonde, comfortabele en veilige werkomgeving te verkeren. Mensen brengen een behoorlijk deel van hun…
Een werknemer is een kersverse moeder of trotse papa geworden. Die werknemer wil minder werken om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Nog even…
i.s.m.
Als je personeel in dienst hebt, dan kan het gebeuren dat één of meerdere medewerkers ziek worden. Dat is allereerst natuurlijk vervelend voor hem of…
i.s.m.
Het kan voorkomen dat wanneer een medewerker langdurig ziek is, hij of zij toch op vakantie wil. Mag dat? En ben je dan als werkgever verplicht om het…
Sinds 2 augustus 2022 hebben ouders en verzorgers recht op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Dat heeft consequenties voor jou als werkgever en…
In het eerste jaar van de coronapandemie werd het al snel een onderwerp van discussie: hoe ga je als werkgever met vakantiedagen om? Medewerkers…