We hebben te maken met een krappe arbeidsmarkt, waardoor de jacht op het vinden van goed personeel of het juiste talent, een grote uitdaging is. Een perfecte match vinden is lang niet altijd eenvoudig. In het onderstaande artikel vind je drie tips die je op weg kunnen helpen.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Het is natuurlijk doodzonde wanneer er waardevolle kandidaten solliciteren, die halverwege het sollicitatieproces alsnog afhaken. Omdat ze de sollicitatieprocedure omslachtig vinden bijvoorbeeld. Of omdat ze hun belangstelling verliezen of omdat ze onvoldoende verbinding voelen met het bedrijf. Het kost je niet alleen waardevolle tijd, maar ook geld. En een slechte ervaring voor jou en je bedrijf. Slechte ervaringen van sollicitanten kunnen ook weer slechte reviews opleveren. En ook dat wil je niet. 

Er zijn genoeg momenten waarop sollicitanten en kandidaten afhaken en uit de picture verdwijnen. Een populaire term hiervoor is ‘ghosting’: het niet (meer) komen opdagen of iets van je laten horen in een sollicitatieprocedure. Dit kan je voorkomen door een prettige candidate journey te bieden waar de beste kandidaten op aanhaken. Wij geven je drie tips. 

Tip # 1 Niet blindstaren op het cv

Op basis van een cv en de motivatie van een kandidaat kan je direct een gevoel krijgen bij de persoon. Zowel positief als negatief. Toch is het zaak om niet blind te varen op je eerste indruk. Stel daarom vooraf duidelijke beoordelingscriteria op.

Neem een ideale medewerker in gedachten en formuleer vooraf welke kwalificaties, eigenschappen en vaardigheden voor die persoon belangrijk zijn. Stel op basis van deze criteria twee checklists op, waarmee je cv’s zo objectief mogelijk kunt beoordelen.

Tip # 2 Must-haves

Must-haves zijn de absolute vereisten voor het goed kunnen uitoefenen van de functie. Hierbij kun je onderscheid maken in:

  • opleidingsniveau
  • vaardigheden
  • karaktereigenschappen
  • ervaring
  • licenties en certificeringen 

Deze criteria helpen je om snel ongeschikte kandidaten uit alle reacties te kunnen filteren. 

Tip # 3 Nice-to-haves

Nice-to-haves zijn de gewenste kwalificaties, die je helpen om uit de geschikte sollicitanten de beste kandidaten te selecteren die je wilt uitnodigen voor een gesprek. Hoe groter het aanbod aan sollicitanten, hoe doorslaggevender de nice-to-haves criteria worden.

Let op details

Het is ook belangrijk om op de details te letten, zoals gaten in een cv die niet worden toegelicht, onlogische carrièreswitchen, of een motivatiebrief vol taal- en spelfouten die niet aansluit bij de vacaturetekst. Dit kan wijzen op gemakzucht, een gebrek aan focus en ambitie.

Wil je meer lezen over het effectief werven en selecteren van kandidaten. Welke vraag je zeker wilt stellen tijdens een sollicitatiegesprek bijvoorbeeld? Of hoe je kandidaten vertelt dat zij de baan niet hebben gekregen?

Kandidaten een fantastische ervaring bieden tijdens het gehele sollicitatieproces. Ook als recruitment en onboarding steeds vaker op afstand plaatsvinden. Hoe pak je dat aan? Download gratis e-book: De toekomst van de candidate experience van onze partner Indeed.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Bij De Zaak geloven we dat ondernemers de vrijheid moeten hebben om hun ondernemersdromen waar te maken. Ondernemers geven smaak aan de wereld en…
Goed personeel ligt niet voor het oprapen. Toch laten veel bedrijven AOW’ers bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd direct afvloeien. Dat…
Na het succesvol doorlopen van de sollicitatiegesprekken is dit het moment waarop je afspraken maakt over de voorwaarden waaronder iemand gaat werken….
Bij De Zaak geloven we dat ondernemers de vrijheid moeten hebben om hun ondernemersdromen waar te maken. Ondernemers geven smaak aan de wereld en…
Vrouwen krijgen in Nederland voor hetzelfde soort werk 13 procent minder betaald dan mannen. Om die loonkloof te dichten, tekende de Europese Unie in…
Op zoek naar personeel? In deze krappe arbeidsmarkt moet je jezelf goed voorbereiden en verschillende methodes gebruiken. Denk aan het werven van…