Categorieën

De Zaak praat je bij over de afgelopen week

Elke vrijdag geeft de redactie van De Zaak een overzicht van het nieuws en belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo kun jij als ondernemer goed het weekend in! En er gebeurde weer genoeg…

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Hoe kun je als ondernemer de stijgende kosten doorberekenen? Lees hier ons advies!

Veel zzp’ers en mkb’ers worden al maanden geconfronteerd met stijgende kosten. Grondstoffen, energie, verpakkingen, transport; alles wordt duurder. Drie op de vier ondernemers in Nederland berekenen deze hogere kosten niet of slechts voor een deel door aan klanten en opdrachtgevers. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De belangrijkste reden van het niet doorberekenen is de angst om klanten kwijt te raken. Bijna 28 procent van de bedrijven vreest een slechtere concurrentiepositie en hoest daarom de extra kosten voor energie, lonen of grondstoffen grotendeels zelf op. Een op de vijf bedrijven verwacht veel minder te verkopen als klanten moeten opdraaien voor alle kostenstijgingen. 

Verder geeft 23 procent van de ondernemers aan dat afspraken over prijsstijgingen vastliggen in afspraken en contracten, zodat verhogen niet of moeilijk kan. 

Advies van De Zaak: Wel of niet je gestegen kosten doorberekenen: het blijft een lastige kwestie. Daarom is het belangrijk om je goed in de voors en tegens te verdiepen. Wat zijn de regels? Wat zijn je mogelijkheden? En hoe communiceer je een verhoging aan klanten? In dit artikel lees je hoe en wanneer je hogere kosten kunt omzetten in een prijsverhoging


Verplichte AOV gaat € 225 per maand kosten. En meer details over de nieuwe wet

Als de huidige kabinetsplannen doorgaan, zullen zelfstandige ondernemers ongeveer € 225 per maand aan premies moeten betalen voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Dat zegt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De minister heeft in april van dit jaar een voorstel ingediend om zzp’ers zich verplicht te laten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Hier lees je meer over de achtergrond van dat voorstel. Een collectieve AOV – zoals voorgesteld in het regeerakkoord – lijkt er te komen, maar in welke vorm is nog niet zeker. Zo lijkt een Kamermeerderheid een zogeheten opt-out regeling te steunen. Dat houdt in dat zzp’ers die zich op een andere manier tegen arbeidsongeschiktheid willen verzekeren dat zelf moeten kunnen regelen.

De minister zegt dat zelfstandig ondernemers die weinig verdienen minder zullen betalen dan € 225,-. Bovendien is de premie fiscaal aftrekbaar, waardoor de netto kosten lager uitvallen. Ze gaat ervan uit dat ondernemers de kosten kunnen doorberekenen door hogere tarieven te vragen aan hun opdrachtgevers.

Cristel van de Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland, betwijfelt of dit mogelijk is. Bovendien vindt ze dat de kosten in verhouding tot de uitkering te hoog zijn. De uitkering is maximaal gelijk aan het bijstandsniveau. Daarnaast geldt er een wachttijd van een jaar waarin zelfstandige ondernemers zelf hun inkomensverlies moeten opvangen. 

Een snelle berekening laat zien dat je jaarlijks bruto zo’n € 2700 kwijt bent aan een verzekering die je hooguit het bijstandsniveau oplevert. 

Advies van De Zaak: Los van de discussies over de verplichte AOV is het belangrijk om jezelf te beschermen tegen arbeidsongeschiktheid. Dat kan op verschillende manieren met elk hun eigen voor- en nadelen. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen. In dit artikel lees je alles wat je als ondernemer moet weten over arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheden om je daartegen te wapenen met een financieel vangnet.


Concurrentiebeding op de schop. Wat zijn de gevolgen voor ondernemers?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een wetsvoorstel dat het concurrentiebeding aan banden gaat leggen. Hierdoor krijgen bedrijven minder ruimte om werknemers te verbieden om na hun dienstverband bij een concurrent vergelijkbaar werk te doen.

Het concurrentiebeding bestaat al meer dan honderd jaar en is in het leven geroepen om concurrentiegevoelige informatie en zakelijke relaties van bedrijven te beschermen. Naar schatting zijn ongeveer 3,1 miljoen werkenden in Nederland gebonden aan een dergelijke clausule in hun contract. 

Hoewel een concurrentiebeding een nuttig instrument kan zijn, blijkt het steeds vaker opgenomen te worden in standaardcontracten – vaak zonder goede reden. Volgens minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beperkt dit de vrijheid van werknemers en belemmert de mobiliteit op de arbeidsmarkt.

De nieuwe wet zal onder meer een begrenzing van de duur van het concurrentiebeding bevatten – waarschijnlijk tussen een half jaar en maximaal een jaar. Daarnaast zal de werkgever precies moeten aangeven waar de bepaling van toepassing is en welk bedrijfsbelang ermee gediend wordt. Bovendien zal er een vergoeding voor de werknemer moeten worden geboden, in de vorm van een bepaald percentage van het laatstverdiende salaris.

Advies van De Zaak: Natuurlijk is het belangrijk om bedrijfsgevoelige informatie en zakelijke relaties te beschermen, maar het is ook belangrijk om werknemers vrijheid te geven en de doorstroom op de arbeidsmarkt te bevorderen. Bij het opstellen van arbeidscontracten is het slim om goed na te denken over de noodzaak van een concurrentiebeding. Voor werkgevers lijkt het een gunstige regeling, maar er zitten ook nogal wat juridische haken en ogen aan. In dit artikel gaan we in op de achtergronden en regels.


Zo krijg je € 5000 subsidie op groene bedrijfsauto’s

Om klimaatneutraal ondernemen te stimuleren, heeft de overheid een subsidieregeling om aanschaf of lease van een nieuwe uitstootvrije auto interessanter te maken. Als ondernemer kan je via de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) een tegemoetkoming van maximaal € 5000 krijgen. 

Van het totale bedrag voor 2023 (33 miljoen) was begin deze week nog € 12,92 miljoen over. Als middelgrote en grote ondernemer ontvang je 10 procent van de netto catalogusprijs bij een voertuigcategorie N1. Voor kleine ondernemingen en non-profitinstellingen is de regeling met een subsidiepercentage van 12 procent iets gunstiger.

Het aanvragen van SEBA loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op de website van RVO staan alle voorwaarden en lees je hoe je een aanvraag in gang zet.

 Advies van De Zaak: Met nog ruim € 12 miljoen beschikbaar voor dit jaar, is er nog steeds kans om van SEBA te profiteren. Let op: nog niet alle ingediende subsidieaanvragen zijn beoordeeld, dus er gaat nog wat af. Mocht je plannen hebben om elektrisch te gaan rijden, is het verstandig om in actie te komen. In dit artikel zetten we de belangrijkste vragen en voor- en nadelen over een elektrische bedrijfsauto op een rij.

Picture of Jaap Backx

Jaap Backx

Verhalen vertellen vormt – in wisselde vormen en gedaanten – de rode draad in mijn werkende leven. Soms zijn het verhalen die ik zelf maak, vaker komen ze tot leven binnen een door mij ontwikkeld of aangestuurd concept. Als hoofdredacteur van De Zaak wil ik ondernemers helpen om op basis van actuele, heldere en inspirerende informatie betere bedrijfskeuzes te maken.
Lees ook…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…