Categorieën

De Zaak praat je bij over de afgelopen week

Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed het weekend in! En er gebeurde weer genoeg…

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Meeste ondernemers onverzekerd bij ziekte. Ben jij voorbereid op inkomensverlies?

55 procent van de Nederlandse ondernemers heeft totaal geen verzekering tegen inkomensverlies bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de detailhandel (60%) en horeca (63%) is het aandeel onverzekerden zelfs nog hoger. Dit blijkt uit de Kleinbedrijf (KB) Index, een periodiek onderzoek van Hogeschool Utrecht, microfinancier Qredits en ONL.

Ziekte of arbeidsongeschiktheid kunnen een aanzienlijke financiële impact hebben, zeker voor zzp’ers. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 52 procent van de zelfstandigen niet langer dan drie maanden zonder inkomen kan. Bovendien bevinden veel ondernemers zich in een precaire financiële situatie, aangezien meer dan de helft van hen een inkomen heeft dat onder het minimumloon ligt. Het partnerinkomen is voor de meerderheid van de ondernemers niet toereikend als vangnet.

Eerdere studies hebben vergelijkbare bevindingen getoond, waarbij vooral zzp’ers vaak geen verzekering hebben tegen arbeidsongeschiktheid. Dit heeft geleid tot plannen voor het invoeren van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers.

Advies van De Zaak: de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat op z’n vroegst in 2027 in. Daarom is het voor zelfstandige ondernemers essentieel om zelf een financieel vangnet te regelen voor bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Veel verzekeraars en crowdfundplatforms zijn druk bezig met de voorbereidingen op de verplichte AOV. Het is dan ook slim om je nu extra goed te laten adviseren..


Onbelaste kilometervergoeding naar € 0,23. Maar is dat wel genoeg?

De onbelaste reiskostenvergoeding voor werknemers is in 2024 verhoogd naar € 0,23 per kilometer, maar volgens de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) is dit bedrag vaak niet kostendekkend. VZR heeft normbedragen voor een realistische kilometervergoeding vastgesteld. Voor middenklasseauto’s is dit € 0,35 per kilometer, voor budget auto’s € 0,26 en voor duurdere auto’s € 0,49 per kilometer. Deze bedragen zijn gestegen met € 0,04 ten opzichte van 2023 – vooral door hogere auto- en brandstofprijzen.

Het wettelijke maximum van € 0,23 dekt volgens de VZR dus zelden de volledige prijs. Dat leidt tot extra kosten voor werknemers. Werkgevers kunnen besluiten meer te vergoeden dan het fiscale maximum van € 0,23 per kilometer. Om dit bedrag belastingvrij te houden, moet de meerprijs worden ondergebracht in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Die beperkt is tot 1,92 procent over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. In het kader van goed werkgeverschap en de huidige krappe arbeidsmarkt kan het voor werkgevers gunstig zijn om niet op deze vergoedingen te besparen.

Advies van De Zaak: bereken of de nieuwe kilometervergoeding van € 0,23 per kilometer volstaat voor je werknemers. Is dat niet zo? Denk dan na over een hogere vergoeding om extra kosten voor werknemers te dekken. Een genereuzer reiskostenbeleid kan bijdragen aan goed werkgeverschap en werknemerstevredenheid. Met de krappe arbeidsmarkt kan dat een belangrijke overweging zijn.


Belastingdienst waarschuwt dga’s. Betaal je loonaangifte niet te vroeg

De Belastingdienst adviseert directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) van bv’s en nv’s om de loonaangifte niet te vroeg te betalen. Te vroege betalingen voor 2024 kunnen niet verwerkt worden. Hoewel dga’s in principe aangifte loonheffingen mogen doen voor tijdvakken die nog niet zijn begonnen, is vroegtijdige betaling nu niet mogelijk.

Betalingen voor de aangifte loonheffingen kunnen normaal gesproken vanaf de eerste dag van het tijdvak gedaan worden, maar voor het eerste aangiftetijdvak van het jaar is betaling pas vanaf 1 februari 2024 mogelijk. Je kunt betalingen wel voorbereiden, zodat deze op tijd worden uitgevoerd.

Dga’s dienen in hun loonaangifte een gebruikelijk loon op te nemen. Het minimumbedrag voor het gebruikelijke loon is gestegen van € 51.000 in 2023 naar € 56.000 in 2024.

Advies van De Zaak: betaal de loonaangifte dus niet te vroeg. Betalingen voor 2024 worden pas vanaf 1 februari verwerkt. Zorg dat de betalingen op tijd en correct zijn, met de juiste betalingskenmerken. Houd ook rekening met de stijging van het minimumbedrag voor het gebruikelijke loon in 2024.


Belangrijke belastingupdates in tweede nieuwsbrief loonheffingen

De Belastingdienst heeft de tweede editie van de Nieuwsbrief Loonheffingen voor 2024 uitgebracht. Met nieuwe toevoegingen en aanpassingen, inclusief een bijgewerkte bijlage met de tarieven, bedragen en percentages voor 2024. Deze nieuwsbrief bevat wijzigingen voor loonheffingen die vanaf 1 januari 2024 gelden. Belangrijke toevoegingen zijn:


Ook zijn er aanpassingen gemaakt zoals de verhoging van vrijstelling voor de kilometervergoeding en wijzigingen in het kennisdocument minimumuurloon. De Belastingdienst kan bovendien gewijzigde pensioenregelingen beoordelen in het kader van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP).

Advies van De Zaak: in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 staan fiscale wijzigingen die belangrijk kunnen zijn voor ondernemers. Zorg dat je op de hoogte bent van deze wijzigingen, zodat je de regels meteen correct kunt toepassen.

Picture of Nanda den Hartog

Nanda den Hartog

Als redactiecoördinator bij De Zaak zorg ik ervoor dat er dagelijks interessante artikelen voor ondernemers op onze website staan en ben ik de drijvende kracht achter het weekoverzicht. Dat ik zelf ondernemer ben geweest komt daarbij goed van pas. Door deze ervaring en mijn redactionele skills begrijp ik op welke informatie en tips ondernemers écht zitten te wachten.
Lees ook…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…