Categorieën

De Zaak praat je bij over de afgelopen week

Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed het weekend in! En er gebeurde weer genoeg…

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Loonkosten per 1 januari 2024 fors omhoog. Wat betekent dat voor werkgevers?

De loonkosten zullen voor werkgevers vanaf 2024 flink stijgen. Per 1 januari 2024 stijgen de loonkosten voor werknemers met het minimum jeugdloon en een 40-urige werkweek maar liefst 16%. Vooral voor sectoren waar de laagste loonschaal op het minimumloon zit en er sprake is van een 40-urige werkweek valt de stijging hoog uit.

De volgende 3 veranderingen hebben een grote impact op de loonkosten: 

 1. Het minimumloon wordt per 1 januari 2024 verhoogd met 3,75%. 
 2. Er komt een uniform minimumuurloon waardoor iedereen die het minimumloon verdient hetzelfde bedrag per uur krijgt. Dit betekent een loonsverhoging van ruim 11% voor medewerkers met het minimumloon en een 40-urige werkweek. 
 3. De toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw wordt verlaagd van 21 naar 18 jaar, waardoor sommige werkgevers voor jongere medewerkers pensioenpremie moeten afdragen. 

Advies van de Zaak: Op 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon met maar liefst 10,15 procent gestegen. En per 1 juli 2023 is het minimumloon weer verhoogd. Vanaf 1 januari 2024 wordt het minimumloon per uur geïntroduceerd. In dit artikel een overzicht van het minimumloon in 2024.


Geef wisseling aangiftevak voor 14 december 2023 door! Dit is de reden.

Wil je als werkgever een keer per maand of per vier weken aangifte loonheffingen indienen? Je kan Een keer per jaar bij de Belastingdienst je aangiftetijdvak wisselen. Dat is dit jaar voor 14 december. Doe je dat niet, of te laat, dan blijft je aangiftetijdvak ongewijzigd tot in ieder geval 1 januari 2025.

 • Uitzonderingen op de standaardtijdvakken hebben:
 • Personeel van zelfstandige binnenschippers die op het schip wonen (een keer per half jaar aangifte)
 • Personeel aan huis, als personeel met persoonsgebonden budget (een keer per jaar aangifte)
 • Meewerkende kinderen (een keer per jaar aangifte)

Advies van De Zaak: Geef je wijziging door aan de Belastingdienst met het formulier ‘Wijziging Aangiftetijdvak loonheffingen (pdf)’. Lees dit artikel als je meer wil weten over loonheffingen.


Aanmelden KOR kan tot 2 december. Voor wie is dit interessant?

De kleineondernemersregeling (KOR) kan voordelig zijn voor ondernemers die verwachten dat hun jaaromzet onder de € 20.000 blijft. Benieuwd of de kleineondernemersregeling iets voor jou is? Dit zijn de voordelen:

Geen btw-afdracht: Door deelname aan de KOR ben je vrijgesteld van btw. Geen btw-aangifte en geen btw-afdracht. Én minder administratie, want je hoeft geen aangifte te doen.

Je houdt meer geld over: Bij deelname aan de KOR reken je geen btw over de verkoop. Als je dezelfde prijs blijft hanteren als vóór deelname houd je meer geld over. Bovendien kun je zonder btw scherpere prijzen aanbieden aan je klanten.

Nadelen van de KOR

 • Je kan geen btw meer terugvragen.
 • Zakelijke klanten willen meestal een factuur mét btw
 • Je betaalt over je inkoop en investeringen btw, die je niet kunt terugvragen.
 • Deelname aan de KOR doe je voor minimaal 3 jaar!

Advies van De Zaak: Vraag jezelf goed af of de KOR iets voor jou is. Heb je alleen particuliere klanten? Dan kan het interessant zijn. Moet je veel investeren in je bedrijf of niet? Hoe denk je dat jouw situatie zich de komende jaren ontwikkelt? Als je je wilt aanmelden, doe dit dan voor 2 december via dit aanmeldformulier. 


Pensioenmeevaller voor dga’s met ODV. Wat is je voordeel?

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) met een oudedagsverplichting (ODV), hebben een kleine meevaller in het verschiet, blijkt uit de laatste cijfers.

In 2017 hebben dga’s die een pensioen in eigen beheer opbouwden hun pensioenpot moeten omvormen naar een oudedagsverplichting (ODV). In de overgangsjaren 2017, 2018 en 2019 zijn er meer dan 53.000 ODV’s gevormd. Tegenwoordig hebben dga’s andere mogelijkheden om hun pensioen aan te vullen, zoals lijfrentepolissen.

Een ODV keert het opgebouwde pensioen in 20 gelijke delen uit. Meestal starten de uitkeringen vanaf de AOW-leeftijd van de dga. Jaarlijks mag je als dga je ODV aanpassen (‘oprenten’) aan de rente-ontwikkelingen, met een percentage dat de overheid vaststelt. Over de boekjaren 2020, 2021 en 2022 was het percentage rente negatief. Over die jaren moesten dga’s dus ‘afrenten’ in plaats van ‘oprenten.’

Voor boekjaar 2024 komt er een positief percentage uit, namelijk 2,657%. Voor volgend boekjaar ligt er dus opnieuw een verhoging in het verschiet voor dga’s met een ODV. De verhoging wordt verwerkt aan het eind van het boekjaar, dus de effecten van het positieve percentage voor 2023 zullen de meeste dga’s merken vanaf de start van 2024.

Advies van de Zaak: Ben jij DGA en heb je een ODV? Als de ODV al uitkeert, leidt deze verhoging tot een iets hogere uitkering. Als de uitkeringen nog niet zijn gestart en de ODV nog in de ‘opbouwfase’ zit, wordt de waarde van de pensioenpot op de balans verhoogd per 31 december 2023. Weten hoe jij je pensioenpot verder kan spekken? De Zaak zocht het uit.

Picture of Marlies Bonnike

Marlies Bonnike

Marlies Bonnike is uitgever, schrijver en redacteur. Zij startte haar loopbaan bij een internationale tijdschriftenuitgeverij, had haar eigen pr-bureau en was directeur van een tijdschriftenuitgeverij. Ze was de mede oprichter en eigenaar van Editio, een online schrijversacademie.
Lees ook…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…