Categorieën

De Zaak praat je bij over de afgelopen week

Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed het weekend in! En er gebeurde weer genoeg…

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Betekent het einde van het kabinet het einde van de verplichte AOV? 

Door de val van het kabinet mogen belangrijke kwesties zoals klimaat- en energiebeleid en arbeidsmarkthervormingen geen vertraging oplopen. Dat benadrukken werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op het einde van Rutte IV. 

Toch is het mogelijk dat sommige onderwerpen op pauze worden gezet. Een van die dossiers is het verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers (in dit artikel lees je alles over de verplichte AOV). Een wetsvoorstel hierover zou in het voorjaar van 2024 naar de Tweede Kamer worden gestuurd, maar met het aftreden van Rutte IV ligt het voor de hand dat dit uitgesteld wordt. 

Uit het tweejaarlijkse onderzoek Zelfstandigen Enquête Arbeid van het CBS en TNO onder 6800 zzp’ers blijkt dat zelfstandige ondernemers zich steeds meer wapenen tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Begin 2023 had 65 procent van alle zzp’ers een financiële voorziening getroffen. In 2021 was dat nog 63 procent, en in 2019 ging het om 59 procent. Dit doen ze door het afsluiten van een verzekering of door zich aan te sluiten bij een Broodfonds of crowdsuranceplatform. 

Advies van De Zaak: Te duur, te dwingend, een te lange wachttijd. De verplichte AOV stuit op veel weerstand bij freelancers. Los van die discussie is het belangrijk om na te denken over een financieel vangnet bij arbeidsongeschiktheid. In dit artikel lees je welke mogelijkheden er zin. Benieuwd welke premie jij zou betalen voor een voordelige AOV? Hier krijg je een snel en vrijblijvend aanbod.


Rekeningrijden gaat ondernemers die veel rijden duizenden euro’s kosten

Automobilisten moeten vanaf 2030 gaan betalen voor elke kilometer die ze rijden. Meerdere scenario’s voor rekeningrijden zijn in opdracht van het kabinet onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Daaruit blijkt onder meer dat de kosten voor rekeningrijden gemiddeld uitkomen op zeven à acht cent per kilometer. Voor ondernemers die veel op de weg zitten, zal dat een flinke kostenpost worden. Reken maar uit: als je 25.000 km per jaar rijdt tegen 8 cent per kilometer, kom je uit op 2000 euro.

Het zou kunnen dat benzine- en dieselrijders zwaarder belast gaan worden. In een van de scenario’s staat dat eigenaren van een elektrische auto iets meer dan 1 cent per kilometer moeten betalen, terwijl voor dieselauto’s een tarief van 18 cent per kilometer kan gaan gelden.

Het ligt voor de hand dat de kilometerheffing effect gaat hebben voor ondernemers met pakketdiensten en webwinkels. Gezien de gereden kilometers die komen kijken bij pakketjes, zouden de verzendkosten flink kunnen gaan stijgen.

Advies van De Zaak: Van stijgende brandstoffen tot elektrisch rijden en kilometerheffing. Als ondernemer krijg je de komende jaren veel voor je kiezen als het gaat om mobiliteit. De algemene tendens is dat autorijden duurder zal worden, zeker als je benzine of diesel rijdt. Analyseer je huidige rijgedrag en bekijk hoeveel kilometers je per jaar aflegt. Bereken de geschatte kosten op basis van het gemiddelde tarief per kilometer. Overweeg alternatieven, zoals het optimaliseren van je routes, het bevorderen van carpooling, hybride werken of de fiets van de zaak. Heb je werknemers? Dan kun je denken aan een mobiliteitsbudget.


Belastingdienst trekt betalingsregeling coronacrisis in. Deze stappen moet je nu zetten. 

Ondernemers die de betalingsregeling in verband met het bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis niet nakomen, krijgen deze maand een brief van de Belastingdienst. Daarin staat dat de regeling wordt ingetrokken. Bedrijven die geen actie ondernemen moeten het hele bedrag waarvoor ze tijdens de coronacrisis uitstel van betaling hebben gekregen in één keer terugbetalen. 

De brief is gedateerd op 15 augustus 2023. Dat betekent dat bedrijven ruim een maand de tijd hebben om contact op te nemen met de Belastingdienst. Volgens de fiscus is het nooit te laat voor hulp, maar ondernemers moeten nu wel zelf in actie komen. 

Gebeurt dat niet, dan staat er een deurwaarder op de stoep. Ondernemers die advies willen of hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met het team van Geldfit Zakelijk op 0800 8115 of kijken op Geldfit.nl/zakelijk

Advies van De Zaak: Schulden hoef je niet alleen op te lossen. Gemeenten zijn verplicht om hulp te bieden en er zijn verschillende organisaties die je kunnen adviseren. In dit artikel lees je wat je kunt doen als je problematische schulden hebt.


Totaalverbod op nulurencontracten. Wat wordt de toekomst van flexwerk?

Het lijkt er sterk op dat nulurencontracten volledig verboden zullen worden. Dat blijkt uit een conceptwetsvoorstel van demissionair minister Karin Van Gennip van Sociale Zaken. Als de Tweede Kamer en de senaat ermee instemmen, zullen de nieuwe regels in 2025 van kracht worden. 

Op dit moment is een nulurencontract mogelijk gedurende de eerste 26 weken van de arbeidsovereenkomst. Na deze 26 weken is het alleen mogelijk als dit is opgenomen in een cao. Het idee is dat werknemers met een oproepcontract in de toekomst meer zekerheid krijgen over hun salaris en rooster. Oproepkrachten zullen een vast basiscontract krijgen voor het minimumaantal uren waarvoor ze in ieder geval worden ingeroosterd. 

Uiteindelijk wil Van Gennip dat meer mensen een vast contract krijgen. Om bedrijven te stimuleren staat in het wetsvoorstel dat ze een lage WW-premie betalen voor basiscontracten voor onbepaalde tijd. Zo wordt een vast dienstverband voor werkgevers dus goedkoper dan een flexibel basiscontract. 

Advies van De Zaak: De overheid gaat de stijging van het aantal flexwerkers sterk aan banden leggen. Als ondernemer is het slim om je voor te bereiden op deze veranderingen. Dat kan door je arbeidscontracten te evalueren en waar nodig aan te passen aan de nieuwe regels. Zorg ervoor dat je werknemers voldoende zekerheid biedt, bijvoorbeeld door het aanbieden van vaste basiscontracten met een minimumaantal uren.

Picture of Jaap Backx

Jaap Backx

Verhalen vertellen vormt – in wisselde vormen en gedaanten – de rode draad in mijn werkende leven. Soms zijn het verhalen die ik zelf maak, vaker komen ze tot leven binnen een door mij ontwikkeld of aangestuurd concept. Als hoofdredacteur van De Zaak wil ik ondernemers helpen om op basis van actuele, heldere en inspirerende informatie betere bedrijfskeuzes te maken.
Lees ook…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…