Categorieën

De Zaak praat je bij over de afgelopen week

Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed het weekend in! En er gebeurde weer genoeg…

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Corona schulden blijven een uitdaging. Welke stappen kun je nemen als ondernemer?

In het meest recente nieuws voor Nederlandse ondernemers blijft het duidelijk dat de nasleep van de coronacrisis nog steeds impact heeft. Meer dan 233.000 bedrijven staan voor de uitdaging om hun schulden af te lossen bij de Belastingdienst. Het totale bedrag dat verschuldigd is, bedraagt € 16 miljard en zal vanaf september door de Belastingdienst worden geïnd.

Gedurende de afgelopen 15 maanden zijn er meer faillissementen geweest dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Dit constateerde het CBS in het laatste rapport. Veel ondernemers zoeken naar oplossingen om faillissement te voorkomen.

Advies van De Zaak: Tot 1 oktober stelt de Belastingdienst zich terughoudend op naar ondernemers die een aflossingsregeling willen treffen. Probeer voor die tijd tot een afspraak te komen met de Belasting over de aflossing. Als je geen afspraken over aflossing kunt maken, maak dan een melding van betalingsonmacht, of vraag hulp bij het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK)


Claim in 2023 nog investeringsaftrek (EIA). Waar moet je op letten?

Het is er het voornemen van de regering om vanaf 2024 het fiscale voordeel van de energie-investeringsaftrek (EIA) te verminderen. Maak daarom nog dit jaar gebruik te maken van de EIA. Waar moet je op letten?

Ondernemers kunnen aanspraak maken op de EIA voor investeringen die hun bedrijfsprocessen energiezuiniger maken. Dit jaar heeft de overheid aangekondigd dat zowel het aftrekpercentage als het maximale investeringsbedrag per bedrijf voor de EIA vanaf 2024 zullen dalen. Ondanks de val van het kabinet, werd deze intentie opnieuw bevestigd in een brief van 14 juli 2023.

Hoeveel de investeringspercentages en aftrekposten dalen, wordt waarschijnlijk op Prinsjesdag bekend gemaakt. Maar het zal lager worden dan het huidige aftrekpercentage van 45%.

Advies van De Zaak: Het kan financieel voordelig zijn om dit jaar nog te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie. Op die manier kun je als ondernemer nog 45% investering aftrekken van je belastbare winst. Zo vraag je EIA aan. De EIA kun je ook combineren met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).


Aantal vacatures daalt, maar krapte op arbeidsmarkt blijft. Wat kun je ondernemen als werkgever?

De spanning op de arbeidsmarkt is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog steeds hoog, ook al zijn er in het tweede kwartaal van dit jaar minder vacatures geplaatst.

Eind juni stond de teller van het aantal openstaande vacatures op 427.000, aldus het CBS. Dat is 10.000 minder dan aan het einde van het eerste kwartaal. De sterkste afname van het aantal vacatures was in de horeca, de informatie- en communicatiesector en het onderwijs.

Volgens het CBS is de krapte op de arbeidsmarkt hierdoor niet minder geworden. Het statistiekbureau meldt dat er 122 vacatures openstonden tegenover elke honderd werklozen, net als de twee kwartalen daarvoor.

Vakbond CNV vindt dat werkgevers zoveel mogelijk moeten focussen op het verminderen van werkdruk voor hun personeel. CNV. “Als we langer doorgaan op deze manier, vallen mensen massaal om. Dan zijn ook werkgevers met hun onvervulde vacatures verder weg dan ooit.”

Het CBS meldt verder dat het aantal banen van mensen in loondienst afgelopen kwartaal is gegroeid met 11.000 naar iets meer dan 9 miljoen werknemersbanen. Daarentegen werd de groep zelfstandigen 4000 mensen kleiner. Ruim 1 op de 5 banen is tegenwoordig een zelfstandigenbaan, zegt het statistiekbureau.

Advies van De Zaak: Ben je tevreden over je medewerkers? Probeer ze dan te behouden met de juiste aanpak. Wil je nieuw talent werven in deze krappe arbeidsmarkt, houd hier dan rekening mee.


Vaarwel STAP-budget. Werknemers willen nu een Persoonlijk Opleidingsbudget. Hoe ga je hiermee om als werkgever?

Visma Raet heeft een onderzoek uitgevoerd onder meer dan 1.000 Nederlanders in loondienst. Daaruit blijkt dat bijna 60% van de Nederlandse werknemers van mening is dat iedereen toegang moet hebben tot een persoonlijk opleidingsbudget.

Een meerderheid van werkend Nederland, ongeveer 60%, vindt dat alle werknemers, ongeacht hun functie of opleidingsniveau, recht moeten hebben op een gelijkwaardig ontwikkelingsbudget.

Dit onderzoek werd uitgevoerd omdat de Nederlandse regering vanaf 2024 het STAP-budget afschaft. Het STAP-budget was een subsidie van € 1.000 die elke werkende of werkzoekende kon aanvragen voor scholing en ontwikkeling. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie.

Wat kan een werkgever doen?

De afschaffing van het STAP-budget vanaf januari 2024 is een feit, maar of er een vervanging komt voor dit budget, is de vraag. Wat kan je doen als werkgever? Opleidingen brengen kosten met zich mee en als je deze kosten bij de werknemer neerlegt, kan dat wel eens leiden tot stilstand in de ontwikkeling. Iets wat je als werkgever ook niet wilt.

Advies van De Zaak: Je medewerkers de gelegenheid bieden om een opleiding te volgen, kun je inzetten als een middel om personeel te behouden en nieuw personeel te werven. Lees hier meer over de veranderde wetgeving ten aanzien van wet opleiding werknemers. Je kunt als mkb-ondernemer ook SLIM subsidie aanvragen. Veel cao’s bieden opleidingsmogelijkheden. Een andere mogelijkheid biedt het Levenlangleren krediet.

Picture of Marlies Bonnike

Marlies Bonnike

Marlies Bonnike is uitgever, schrijver en redacteur. Zij startte haar loopbaan bij een internationale tijdschriftenuitgeverij, had haar eigen pr-bureau en was directeur van een tijdschriftenuitgeverij. Ze was de mede oprichter en eigenaar van Editio, een online schrijversacademie.
Lees ook…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…