Categorieën

De Zaak praat je bij over de afgelopen week

Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed het weekend in! En er gebeurde weer genoeg…

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Verhoging vpb tarief – Gaan die plannen nog wel door na Prinsjesdag?

Het Centraal Planbureau (CPB) biedt politieke partijen de mogelijkheid om de budgettaire en economische gevolgen van hun verkiezingsprogramma te laten doorrekenen. Dit programma heet Keuzes in Kaart (KIK)

In KIK 2025-2028 is het CPB uitgegaan van doorrekening van een verlaging van de schijfgrens in de vennootschapsbelasting (VPB) van € 200.000 naar € 170.000 en van een verhoging van het lage VPB-tarief van 19% naar 19,7%. 

Of het kabinet op Prinsjesdag deze veranderingen ook volgt, is nog de vraag. Want de economische gevolgen en de directe gedragseffecten van deze belastingmaatregelen blijken aanzienlijk voor ondernemers.

Vpb-tarief naar 19,7% in 2024

Uit de notitie blijkt dat het CPB het gat van de lagere opbrengst uit pijler 2 (aanvullend pensioen via de werkgever) uit de Voorjaarsnota 2023 onder andere wil opvullen door het lage vpb-tafief te verhogen van 19% naar 19,7% en de schijfgrens te verlagen van € 200.000 naar € 170.000 voor 2024. 

Over een winst tot € 170.000 gaat een vpb-plichtige dan dus 19,7% vpb betalen, daarboven 25,8% in 2024. Op Prinsjesdag, dit jaar 19 september, zal blijken of het kabinet deze aanpassingen gaat volgen.

Advies van de Zaak: Probeer je winst te drukken. Verreken een verlies uit een bepaald jaar met de belastbare winst uit dit jaar of met toekomstige winsten. Voor ondernemers kan het ook interessant zijn om de Belastingdienst te laten meebetalen aan jouw pensioen.


Wat moet je doen als je je belastingen niet kunt betalen?

Wanneer je weet dat je voor 1 oktober aanstaande geen afspraken kunt maken met de Belastingdienst over de aflossing van je schulden, en je kunt, al dan niet tijdelijk, voldoen aan je belastingverplichtingen? Maak dan een melding van betalingsonmacht. 

Wanneer je als ondernemer niet langer in staat bent je belastingen of (pensioen)premies aan de Belastingdienst te voldoen, moet je dat melden bij de Belastingdienst en/of het bedrijfstakpensioenfonds.

Doe je dit niet of niet op tijd, dan loop je de kans om aansprakelijk te worden gesteld voor de belastingschulden of te betalen (pensioen)premies. Ook wanneer je rechtsvorm een BV is.

Voor welke belastingen geldt de meldingsplicht?

Bestuurdersaansprakelijkheid is beperkt tot:

 • loonbelasting
 • omzetbelasting (btw)
 • accijnzen
 • verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van pruim- en snuiftabak
 • kansspelbelasting
 • milieubelasting

Als bestuurder kun je dus niet aansprakelijk worden gehouden voor onbetaalde vennootschapsbelasting. Voor die belasting hoef je geen melding betalingsonmacht doen.

Wanneer meld je deze onmacht?

Je meldt betalingsonmacht direct zodra betaling onmogelijk is gebleken. En uiterlijk binnen twee weken nadat de belasting of premie betaald had moeten worden.

Hoe meld je onmacht betaling?

Door dit formulier in te vullen doe je melding van betalingsonmacht bij belastingen en premies. 

Hoe lang is de melding geldig?

De eerste melding betalingsonmacht blijft geldig zolang je niet kunt betalen, tenzij de Belastingdienst je heeft bericht dat er van betalingsonmacht niet langer sprake is. 

Advies van De Zaak: je moet wel aangifte blijven doen. Ook al heb je melding gemaakt van betalingsonmacht. Lees hier hoe je je uitstel aangifte inkomstenbelasting kunt doen.


Maak meer winst en minder kosten door slim te ondernemen

Je wilt je omzet verhogen, maar loopt tegen de stijgende kosten en personeelstekorten aan. Meer werken is niet altijd de oplossing. Slimmer ondernemen helpt je wel verder. 

20% meer winst of met twee medewerkers het werk van 10 doen. Het kan. Als je de juiste software gebruikt. Automatiseren maakt het werk makkelijker en de kans op fouten kleiner.

Hoe maak je een keuze tussen alle soorten software en hardware met bijbehorende prijzen? Als de volgende tips volgt, wordt de keuze een stuk makkelijker.

 • Doe onderzoek naar tijdverspilling.
 • Onderzoek aan welke taken je tijd verspilt. 
 • Of doe de digitaliseringsscan van de KVK en ontdek waar jouw kansen liggen.
 • Reken uit wat die software of hardware je oplevert (Return On Investment |ROI).
 • Kijk welke subsidie of andere vorm van mkb financiering je kunt verkrijgen om de aanschaf van software of hardware te financieren. 
 • Train je personeel. Een getrainde werknemer is productiever en zoekt ook zelf naar efficiëntere manieren om met de software om te gaan.
 • Zorg dat je inzicht in data hebt. Bijvoorbeeld om betere en efficiënte klantenservice te verlenen, of beter en effectiever in te spelen op verkoopkansen. Je voorraad beter te beheren of personeel efficiënter in te zetten. Kijk waar verborgen tijdrovende kosten zitten. Of onderzoek welke variant van je product of dienst populair is. Combineer verschillende soorten data en kom tot nieuwe inzichten. Kijk of je met een kleine actie het cijfer omhoog of omlaag kunt brengen. Dat kan een groot verschil maken over een langere periode.

Advies van de zaak: Automatisering is een investering, maar die verdien je terug! Lees hier wat business software voor je bedrijf kan betekenen Een overzicht van financieringsmogelijkheden: Microkrediet aanvragen, mogelijkheden om aan kapitaal te komen, alternatieve financieringsvormen.


Personeel nodig? Deze tips gaan je helpen om aan medewerkers te komen

De zomervakantie is voorbij en nu wil je je personeelsproblemen oplossen. De arbeidsmarkt blijft nog wel even krap. Maar wij helpen je met een aantal effectieve tips.

1. Succesvolle wervingskanalen

Actieve werkzoekenden bereik je nog steeds met vacatures. 

 • Zet deze altijd op je eigen website. 
 • Maar daarnaast ook voor het bereik op jobboards zoals Indeed, LinkedIn, de Nationale vacaturebank.
 • Of doe aan sourcing: kandidaten actief opzoeken in databases of LinkedIn.

2. Verleid latente werkzoekenden

Heel veel mensen zijn ‘latent werkzoekend’. Als er iets moois voorbij komt, zijn ze er zeker voor in.

 • Sourcing is een goede manier om hen te bereiken.
 • Verleid ze op plekken waar ze toevallig zijn, zoals social media, betaalde banners plaatsen op websites waar de doelgroep komt, flyers leggen bij uitgaansgelegenheden, onderwijsinstellingen, of andere plaatsen waar je doelgroep zich bevindt.

3. Meten is weten

Meten is weten. Leg vast waar je kandidaten vandaan komen. De ene bron kan betere kandidaten opleveren dan de andere. Leg dus vast waar de passende kandidaten vandaan komen. Dan weet je dat voor de volgende keren.

4. Maak gebruik van ChatGPT

ChatGPT kan je een goede structuur bieden bij het schrijven van vacatureteksten. Maar wil je echt onderscheidend zijn, zal je met die input van ChatGPT toch zelf aan de slag moeten.

5. Kijk meer naar talent 

Kijk eens wat minder naar alleen het cv, naar wat iemand allemaal gedaan heeft. Maar kijk eens welke talenten iemand in huis heeft die jouw bedrijf kan gebruiken.

6. Flexibiliteit

Veel werknemers, jongeren, maar ook ouderen willen graag wat flexibiliteit in het werk. Meer thuis werken of vanuit het buitenland. Maar vooral jongeren willen ook zekerheid en ervaring opdoen bij verschillende bedrijven. En inspraak hebben in hun werkzaamheden. Als je daar als bedrijf op kunt en wilt inspelen, gooi je hoge ogen bij de (latent) werkzoekenden.

Advies van de Zaak: Op zoek naar personeel? In deze krappe arbeidsmarkt moet je jezelf goed voorbereiden en verschillende methodes gebruiken. De belangrijkste tips voor het werven van goede werknemers op een rij.

Picture of Marlies Bonnike

Marlies Bonnike

Marlies Bonnike is uitgever, schrijver en redacteur. Zij startte haar loopbaan bij een internationale tijdschriftenuitgeverij, had haar eigen pr-bureau en was directeur van een tijdschriftenuitgeverij. Ze was de mede oprichter en eigenaar van Editio, een online schrijversacademie.
Lees ook…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke vrijdag geeft de redactie van De Zaak een overzicht van het nieuws en belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo kun jij als ondernemer…
Elke vrijdag geeft de redactie van De Zaak een overzicht van het nieuws en belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo kun jij als ondernemer…