Categorieën

De Zaak praat je bij over de afgelopen week

Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed het weekend in! En er gebeurde weer genoeg…

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Bedrijven omzeilen regels tegen plastic zwerfafval. Hoe komen we van het plastic af?

Ruim twee jaar na de invoering van de regelgeving ter voorkoming van plastic zwerfafval, waarschuwt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de Tweede Kamer dat het niet goed gaat met de vermindering van het gebruik van plastic. Bedrijven maken gebruik van ontwijkmogelijkheden die de regelgeving voor wegwerpplastics biedt. Hierdoor zetten bedrijven zich onvoldoende in om verpakkingen te verduurzamen en circulair te maken.

Bedrijven kiezen vaker voor alternatieve plastic wegwerpverpakkingen die niet vallen onder de nieuwe regels die op 1 juli 2023 zijn ingegaan. Zo worden harde plastic bakjes vervangen door zachte plastic zakjes die niet onder de regeling vallen. Producenten stappen over van blikjes en plastic flessen met statiegeld naar drankkartons (die ook plastic bevatten) zonder statiegeld. Verpakkingen worden minimaal aangepast om die vervolgens aan te duiden als herbruikbaar of afwasbaar, terwijl ze alleen geschikt zijn voor eenmalig gebruik.

De Tweede Kamer nam onlangs een motie aan om de toeslag op plastic zwerfafval af te schaffen, omdat de taks niet leidt tot verduurzaming bij producenten. De taks leidt tot een last voor alle bedrijven die de regels moeten naleven. De regels blijken onuitvoerbaar zijn.

De inspectie (ILT) spreekt, alles bij elkaar, van een onmogelijke taak, ook omdat op bijna een half miljoen bedrijven en instellingen toezicht moet worden gehouden. “Te groot en divers”, concludeert de Inspectie.

Advies van De Zaak: Een beter milieu is een verantwoordelijkheid voor iedereen. De overheid heeft subsidies en regelingen die ondernemers kunnen helpen om hun bedrijfsactiviteiten te verduurzamen. Gelukkig kunnen als ondernemer ook bijdragen aan het milieu door een duurzamer alternatief te kiezen.


In 2023 nu al 60% meer faillissementen dan 2022. Wat kunnen we voor 2024 verwachten? 

In de eerste 3 kwartalen van 2023 zijn er al 60% meer faillissementen dan in dezelfde periode in 2022 en uit de laatste cijfers is ook het aantal faillissementen in september hoger dan in augustus.

In het eerste kwartaal van dit jaar deed Nederland het economisch nog goed vergeleken met de rest van Europa. Maar inmiddels neemt het aantal faillissementen in ons land het snelst toe. Het is zeer waarschijnlijk dat de terugbetaling van het coronasteunpakket de belangrijkste reden is. Er zijn nog steeds ruim 60.000 ondernemers in ons land die niets hebben kunnen terugbetalen. Het merendeel van de faillissementen komt uit deze groep.

Advies van De Zaak: We hebben een aantal tips die je kunnen helpen bij het voorkomen van een faillissement. Zo kan je bijvoorbeeld een surseance van betaling aanvragen. Ben jij een zzp’er met financiële problemen, dan kan je een minnelijk traject bij je gemeente afsluiten of schuldhulpverlening aanvragen.


Wat betekent de verruiming vrijstelling ov-kaart en businesscard voor jou als werkgever of werknemer?

Op Prinsjesdag werd bekendgemaakt dat per 2024 de vrijstelling waarmee werkgevers onbelast een ov-abonnement kunnen verstrekken aan werknemers moet worden verruimd. Deze verruiming gaat nu ook gelden voor business-cards en trajectkaarten. Dat blijkt uit de nota van wijziging bij het Belastingplan 2024 die staatssecretaris Van Rij van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Op dit moment zijn er twee regelingen voor het onbelast verstrekken van ov-abonnementen en voordeelurenkaarten. In het Belastingplan 2024 wordt een verruiming voorgesteld van de gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling (WKR). Deze verruiming geldt ook voor businesscards en trajectkaarten.

Advies van De Zaak: De verruiming betekent dat je als werkgever deze kaarten onbelast kan vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen aan je werknemers die deze kaarten gebruiken voor zakelijke reizen, waaronder ook woon-werkverkeer. Hier lees je hoe het nu is geregeld met het woon-werkverkeer. Straks maakt het niet uit in welke mate je werknemers de kaart zakelijk gebruiken. Je kunt als werkgever met werknemers afspreken dat privéritten ook zijn toegestaan. Maar dat hoeft niet. Ook al is het is een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde voor je werknemer en scheelt het jou als werkgever veel ingewikkelde administratieve rompslomp.


Besparing van duizenden euro’s: Nieuwe grensbedragen voor jaarrekeningcontroles

Ondernemers zijn positief over het besluit van de Europese Commissie om de grensbedragen voor verplichte wettelijke jaarrekeningcontroles te verhogen. Voor veel bedrijven scheelt het duizenden euro’s aan kosten voor verplichte accountantscontrole. Kleinere ondernemingen worden straks niet verplicht tot het maken van onnodige kosten.

Verschillende mkb-ondernemers zaten al op aanpassing van de grensbedragen te wachten. Het scheelt voor bedrijven soms tienduizenden euro’s als ze geen verplichte accountantscontrole hoeven te ondergaan. 

VNO-NCW en MKB Nederland zijn ook blij met de inflatiecorrectie in de aangepaste richtlijn. De grensbedragen zijn te lang niet geïndexeerd en dus moeten sommige ondernemingen nu nog een accountant inhuren, wat straks niet meer nodig is. Volgens een woordvoerder van de ondernemersorganisaties is het vinden van een accountant al moeilijk genoeg.  Ook in de markt van accountants heerst krapte.

Nog niet definitief

De aangepaste Richtlijn 2013/34/EU is nog niet helemaal definitief. Deze moet in Europa nog wel twee maanden ‘voorgehangen’ worden bij de Europese Raad en het Europees Parlement. Die kunnen nog bezwaar maken. Ook zou de termijn met nog eens twee maanden kunnen worden verlengd, op initiatief van het Europees Parlement of de Raad.

Advies van de Zaak: Controleer bij je accountant of deze wijziging impact heeft op jouw jaarrekening en blijf op de hoogte van de invoeringsdatum van de nieuwe richtlijn.

Picture of Marlies Bonnike

Marlies Bonnike

Marlies Bonnike is uitgever, schrijver en redacteur. Zij startte haar loopbaan bij een internationale tijdschriftenuitgeverij, had haar eigen pr-bureau en was directeur van een tijdschriftenuitgeverij. Ze was de mede oprichter en eigenaar van Editio, een online schrijversacademie.
Lees ook…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…