Categorieën

De Zaak praat je bij over de afgelopen week

Elke vrijdag geeft de redactie van De Zaak een overzicht van het nieuws en belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo kun jij als ondernemer goed het weekend in! En er gebeurde weer genoeg…

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Met deze week:

Werkgeversorganisaties adviseren terughoudendheid met loonsverhoging

Werkgevers moeten terughoudender zijn met structurele loonsverhogingen om te voorkomen dat de inflatie verder stijgt. Dat vinden werkgeversverenigingen AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW.

‘De Nederlandse welvaart staat onder druk door de hoge inflatie, het lage consumentenvertrouwen en het langdurig achterblijven van de groei van de arbeidsproductiviteit’, stellen de drie werkgeversorganisaties in hun arbeidsvoorwaardennota voor 2023. ‘We moeten vooral zorgen dat de loonontwikkeling de inflatie niet verder opstuwt.’

In plaats van algemene loonsverhoging zou per sector of per bedrijf moeten worden bekeken welke ruimte er is om de lonen te laten stijgen. Niet alle bedrijven en sectoren zijn in staat om de financiële klappen op te vangen van de fors gestegen inkoop- en energieprijzen, terugbetaling van de coronaschulden en de versnelde verhoging van het minimumloon.

Wel blijft er wellicht ruimte voor eenmalige beloningen om het koopkrachtverlies van werknemers te compenseren. Twee derde van de werkgevers heeft dit jaar al iets extra’s voor het personeel gedaan. 

Advies van de Zaak: Werknemers voelen de stijgende prijzen hard in hun portemonnee. Het is dan ook niet vreemd dat ze meer salaris willen. Maar dat betekent niet dat je als werkgever verplicht bent om inflatiecorrectie toe te passen. Veel werkgevers die iets willen doen voor hun medewerkers kiezen liever voor een eenmalige uitkering. In dit artikel leggen we uit hoe eenmalige uitkeringen belastingtechnisch werken.

 

Gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder stijgt naar € 51.000

Het standaardbedrag voor het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bv komt in 2023 uit op € 51.000. Het minimumsalaris is momenteel € 48.000. Een flinke stijging dus. De belastingplannen moeten nog wel langs de Eerste Kamer.

Als directeur van je eigen bv ben je verplicht om jezelf een marktconform salaris te betalen. Dat noemen we de gebruikelijkloonregeling. Je kunt je gebruikelijk loon als dga op drie manieren vaststellen. Uit deze drie opties, kies je het hoogste bedrag.

  • een standaardbedragbedrag van minimaal € 51.000 (in 2022 is dit € 48.000)
  • 100 procent van het loon van iemand met een vergelijkbare functie in de bv (let op: dit is in 2022 nog 75 procent)
  • het loon van de werknemer met het hoogste salaris in je bedrijf

Advies van de Zaak: Het belangrijk om de gebruikelijkloonregeling zorgvuldig toe te passen. De bewijslast dat je loon als dga marktconform is, ligt namelijk bij jou. Wel kan het gebruikelijk loon lager zijn als je bv het financieel lastig heeft. Bespreek dit moet je boekhouder of accountant.

 

Bedrijven verwachten aanhoudend hoge werkdruk

Wie de werkdruk nu al hoog vindt, kan zijn borst nat maken. Ruim negen op de tien bedrijven verwacht dat de druk volgend jaar aanhoudt of zelfs toeneemt. Dat blijkt uit een UWV-onderzoek onder 2000 werkgevers.

De verwachting heeft te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Twee derde van de werkgevers heeft moeite om hun vacatures te vervullen. Met als gevolg hogere werkdruk voor het huidige personeel en de mogelijkheid dat er nog meer uitval ontstaat.

Werkgevers die moeite hebben met het vervullen van hun vacatures zijn nog niet massaal breder aan het kijken naar mogelijke kandidaten. Toch geeft ruim een derde van de ondervraagde werkgevers aan dat ze door de huidige krapte eerder mensen aannemen die niet voldoen aan alle kwalificaties. 

Advies van de Zaak: Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid is essentieel voor de voortgang van je bedrijf. Het is dan ook zaak om zo gezond mogelijk te blijven, zowel voor je medewerkers als voor jezelf. Maak dit een speerpunt in het nieuwe jaar.

 

Een op drie zzp’ers is voor een verplichte AOV

Een op de drie zzp’ers staat achter de plannen voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Een iets grotere groep wil er juist niets van weten. Dit blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener HeadFirst Group.

Over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandig ondernemers wordt al jaren gesproken en er zijn uitgesproken voor- en tegenstanders. De invoering is om meerdere redenen een aantal keren uitgesteld en kan waarschijnlijk op zijn vroegst in 2027 worden uitgevoerd. 

Volgens de onderzoekers staat of valt het succes van de invoering van een verplichte AOV met voldoende keuzemogelijkheden. ‘De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is vooral van betekenis om kwetsbare zzp’ers te beschermen. We moeten oog houden voor de diversiteit van de zzp-populatie met uiteenlopende opdrachten, startmotieven en uurtarieven.’

Momenteel heeft minder dan de helft van de zzp’ers de risico’s van arbeidsongeschiktheid afgedekt. Van de zzp’ers die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten, zegt 31 procent het financiële risico te kunnen dragen. Ruim een kwart vindt de kosten niet opwegen tegen de baten.

Advies van de Zaak: Het is begrijpelijk dat zzp’ers de nadruk leggen op de kosten van een AOV. Toch is het is een misverstand dat een AOV altijd heel duur is. Wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering precies kost, hangt volledig af van jouw situatie en wensen. 

Picture of Jaap Backx

Jaap Backx

Verhalen vertellen vormt – in wisselde vormen en gedaanten – de rode draad in mijn werkende leven. Soms zijn het verhalen die ik zelf maak, vaker komen ze tot leven binnen een door mij ontwikkeld of aangestuurd concept. Als hoofdredacteur van De Zaak wil ik ondernemers helpen om op basis van actuele, heldere en inspirerende informatie betere bedrijfskeuzes te maken.
Lees ook…
Elke vrijdag geeft de redactie van De Zaak een overzicht van het nieuws en belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo kun jij als ondernemer…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke vrijdag geeft de redactie van De Zaak een overzicht van het nieuws en belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo kun jij als ondernemer…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…