Categorieën

De Zaak praat je bij over de afgelopen week

Elke vrijdag geeft de redactie van De Zaak een overzicht van het nieuws en belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo kun jij als ondernemer goed het weekend in! En er gebeurde weer genoeg…

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

STAP-regeling voor scholing stopt in 2024

Uit de vorige week verstuurde voorjaarsnota blijkt dat er vanaf 2024 geen STAP-budget meer beschikbaar zal zijn. Op die manier wil het kabinet bezuinigen. Dat betekent het einde van de regeling die vorig jaar werd geïntroduceerd als vervanging van de belastingaftrek van opleidingskosten.

Dat STAP populair is, bleek afgelopen maandag weer toen het budget in een paar uur op was. Een voordeel is dat STAP een groot deel van de kosten (maximaal € 1000) van een opleiding direct dekt, terwijl bij je de belastingaftrek zelf moest voorschieten. Dat maakt de regeling aantrekkelijk voor lager opgeleiden, werkzoekenden en flexwerkers, maar ook zzp’ers en ondernemers met personeel.

Maar er was ook kritiek op STAP. Aan de ene kant vanwege de soms twijfelachtige cursussen die werden vergoed, zoals aromatherapie. Daarnaast kwamen kleinere opleiders niet in aanmerking voor de subsidie. Eerder dit jaar scherpte Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regels aan en ze liet ongeveer 5000 cursussen schrappen.

Het afschaffen van STAP levert naar schatting € 200 miljoen op, maar deskundigen waarschuwen dat bezuiniging op scholing geen goed idee is. ‘De arbeidsmarkt is krap en we moeten langer doorwerken,’ schreef econoom Mathijs Bouman in het Financieel Dagblad. ‘Dus de noodzaak van echte bijscholing en omscholing is groter dan ooit. Bezuinigen hierop is onhandig.’

Advies van de Zaak: STAP stopt dus in 2024 en er is nog maar een beperkt aantal momenten om de regeling te benutten. Het volgende aanvraagtijdvak begint op 3 juli 2023. Hier lees je meer over STAP en hoe je het aanvraagt.


Zorgen bij ondernemers over verhoging van energiebelasting gas

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn kritisch op sommige klimaat maatregelen die minister Jetten vorige week presenteerde. Vooral de voorgenomen verhoging van de energiebelasting op gas schiet de ondernemersorganisaties in het verkeerde keelgat.

Het plan is om een lagere energiebelasting in te voeren bij een gasverbruik van minder dan 800 kuub (ter vergelijking: een Nederlands huishouden verbruikt jaarlijks gemiddeld 1169 kuub). Daarboven ga je juist meer belasting betalen. Deze maatregel zal energie-intensieve bedrijven flink raken. Door de energiecrisis steunt de overheid deze ondernemers nu juist via de TEK-regeling

Uit recent onderzoek van ING blijkt dat 70 procent van de bedrijven voor 2024 zo veel mogelijk van het gas af wil. De vraag is of dat überhaupt kan. ‘Een prijsprikkel als deze werkt echter uitsluitend als ondernemers een alternatief hebben en dat hebben velen niet. Het jaagt onze ondernemers verder op kosten, terwijl het de klimaatdoelen geen stap dichterbij brengt’, reageert MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof.   

Volgens Ingrid Thijssen van VNO-NCW komen door de maatregel verduurzamingsplannen van bedrijven mogelijk in gevaar. ‘Hogere lasten via de energiebelasting op gas terwijl ondernemers nog niet van het gas af kunnen, hebben slechts tot gevolg dat zij die kosten door moeten zetten in de prijzen voor consumenten. Deze maatregel ontneemt de mogelijkheid voor veel ondernemers de die graag willen vergroenen.’

Advies van de Zaak: Energie blijft een heet hangijzer. Daarom kijken veel ondernemers of ze voor andere, duurzame bronnen kunnen kiezen en hoe ze minder energie kunnen gebruiken. Bij De Zaak houden we de ontwikkelingen op de turbulente energiemarkt scherp in de gaten. Meld je aan voor onze Energie Alert 2023 en blijf op de hoogte.


Uitstel voor SDE++ subsidie voor investeringen in energietransitie 

De aanvraagronde voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is uitgesteld tot september van dit jaar. Eigenlijk zou de aanvraag SDE++ op 6 juni opengaan. 

Het uitstel komt doordat er nog geen goedkeuring is van de Europese Commissie voor de plannen om ook steun te geven voor minder rendabele technieken, zoals lage- temperatuurwarmte, hoge-temperatuurwarmte en moleculen. Deze technieken zijn op de korte termijn minder kosteneffectief, maar op de langere termijn noodzakelijk voor de energietransitie.

SDE++ is bedoeld voor bedrijven die willen investeren in een installatie voor de productie van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen. Naast de opwekking van duurzame energie door zon, kan de subsidieregeling worden gebruikt voor biomassa, geothermie, water en wind. En sinds 2020 ook voor de inzet van C02-verlagende technieken.

Advies van de Zaak: Ondanks het uitstel kunnen ondernemers zich wel vast voorbereiden op een aanvraag. Op de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staan binnenkort meer details over komende aanvraagronde. Ook zal er een webinar worden georganiseerd om ondernemers te informeren over de mogelijkheden van deze subsidie.


1 op de 5 banen verandert binnenkort – wat betekent dit voor jouw bedrijf?

Werkgevers in Nederland verwachten dat 21 procent van de banen de komende vijf jaar zal veranderen, zo blijkt uit het Future of Jobs Report 2023 van het World Economic Forum. De groene transitie en de toepassing van big data, cloud computing en kunstmatige intelligentie zijn de belangrijkste drijfveren achter deze veranderingen.

Maar wat betekent dit voor jouw bedrijf? 75 procent van de Nederlandse bedrijven gaat de komende jaren flink investeren in automatisering en digitalisering, waardoor bijna de helft van de huidige vaardigheden van Nederlandse medewerkers tegen 2027 waarschijnlijk voor een groot deel overbodig zal zijn. 

Het is dus van cruciaal belang om te investeren in het opleiden en bijscholen van je medewerkers, vooral op het gebied van kunstmatige intelligentie, big data en analytische vaardigheden. 

Data-analisten, datawetenschappers en projectmanagers worden snelgroeiende beroepen. Accountants, auditors, boekhouders en salarisadministrateurs zullen waarschijnlijk minder nodig zijn.

Advies van de Zaak: Als ondernemer is het van groot belang op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Deze technologie biedt namelijk enorme kansen voor bedrijven die hier slim op inspelen. In dit artikel leggen we uit wat kunstmatige intelligentie is, welke vormen er zijn en welke kansen artificial intelligence (AI) biedt.

Picture of Jaap Backx

Jaap Backx

Verhalen vertellen vormt – in wisselde vormen en gedaanten – de rode draad in mijn werkende leven. Soms zijn het verhalen die ik zelf maak, vaker komen ze tot leven binnen een door mij ontwikkeld of aangestuurd concept. Als hoofdredacteur van De Zaak wil ik ondernemers helpen om op basis van actuele, heldere en inspirerende informatie betere bedrijfskeuzes te maken.
Lees ook…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke vrijdag geeft de redactie van De Zaak een overzicht van het nieuws en belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo kun jij als ondernemer…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…