Alles over DE KIA, EIA, MIA en VAMIL

Een onderneming die een investering doet, kan onder bepaalde voorwaarden investeringsaftrek krijgen. Door deze fiscale regelingen toe te passen, kun je een hoop geld besparen. Maar wat is investeringsaftrek precies? Welke regelingen zijn er? Wat is het verschil tussen KIA, MIA, Vamil en EAI? En wat zijn de bedragen in 2023? In dit artikel praten we je bij over investeringsaftrek.

Inhoudsopgave

Wat is de investeringsaftrek?

Investeringsaftrek is een fiscale aftrekpost die het voor ondernemers financieel gunstiger maakt om te investeren in hun bedrijf. De investeringsaftrek verlaagt je fiscale winst, waardoor je minder belasting betaalt.

De investeringsaftrek is een fiscale regeling die in principe leidt tot een vermindering van het belastbare inkomen (bij een eenmanszaak/zzp of vennootschap onder firma) of een vermindering van de belastbare winst (bij een besloten vennootschap). Die vermindering leidt tot een verlaagde belastingaanslag.

Verschillende soorten investeringsaftrek

Er zijn in Nederland 3 verschillende soorten investeringsaftrek:

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
  • Energie-investeringsaftrek (EIA)

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is van toepassing als je in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen. Deze bedrijfsmiddelen moeten wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. In dit artikel vertellen we meer over Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Voor 2023 gaat deze fiscale regeling over een bedrag tussen € 2.601 en € 353.973. In de onderstaande tabel vind je de huidige percentages en bedragen voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2023

Investeringsbedrag
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.600
0%
€ 2.601 t/m €  63.716
28% van het investeringsbedrag
€ 63.717 t/m € 117.991
€ 17.841
€ 117.992 t/m € 353.973
€ 17.841 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 117.991
meer dan € 353.973
0%

Milieu-investeringsaftrek en Vamil

Investeer je met je onderneming in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kun je gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA). In dit artikel vertellen we er meer over.

De MIA wordt vaak gecombineerd met de Vamil. Beide worden gebruikt voor milieu-investeringen in bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst van de overheid staan. Deze lijst wordt elk jaar bijgewerkt en staat op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het budget voor 2023 voor MIA is in totaal € 192 miljoen. Voor Vamil is in 2023 € 25 miljoen beschikbaar.

Deze aftrek voor milieu-investeringen geldt voor:

  • aanschafkosten
  • voortbrengkosten (de kosten die je maakt wanneer je bedrijf het bedrijfsmiddel zelf maakt)
  • aanpassingskosten
  • aankoop van nieuwe onderdelen

Zo werkt de MIA

De Milieu-investeringsaftrek biedt ondernemers de mogelijkheid om hun fiscale winst te verlagen. Je kan tot 45 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst.

Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Sinds 1 januari 2022 is het aftrekpercentage voor milieuvriendelijke investeringen verhoogd. Via de MIA kun je gebruikmaken van aftrekpercentages van 27 procent, 36 procent en 45 procent. 

Zo werkt de Vamil

Met de Vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kun je op ieder gewenst moment een investering aftrekken. De afschrijving is beperkt tot 75 procent. Bepaalde milieuvriendelijke investeringen komen ook in aanmerking voor de Vamil-regeling.

Combinatie MIA en VAMIL

De Milieu-investeringsaftrek en de Vrije afschrijving milieu-investeringen zijn weliswaar twee verschillende regelingen, maar in de praktijk worden ze vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van de Milieulijst.

Deze lijst biedt een actueel overzicht van alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor deze investeringsaftrek.

Maak je met je bedrijf deel uit van een samenwerkingsverband? Dan moet je alle individuele investeringen bij elkaar optellen. De totale investering van het samenwerkingsverband is dan leidend en niet de investering van elke onderneming afzonderlijk.

Energie-investeringsaftrek

Investeert jouw bedrijf in CO2-reductie, energiezuinige technieken, duurzame energie of energiebesparende bedrijfsmiddelen? Dan kun je gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). In dit artikel gaan we dieper in op de EIA.

Je kunt 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van de winst. Je kan het geïnvesteerde bedrag aftrekken als je nieuwe bedrijfsmiddelen hebt aangeschaft die het ministerie van Financiën of het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben erkend als energie-investeringen.

Hou wel rekening met aardig wat voorwaarden. Zo kun je deze aftrekpost niet combineren met de milieu-investeringsaftrek.

Investeringsaftrek toepassen

Verdiep je goed in de voorwaarden voor investeringsaftrek en laat je indien nodig adviseren door een belastingadviseur of boekhouder. Je voorkomt hiermee dat je later de aftrek moet terugbetalen.

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.


Veelgestelde vragen

Wat is de investeringsaftrek?

De investeringsaftrek is een fiscale regeling waarmee ondernemers kunnen profiteren van een vermindering van hun belastbare winst. Dit geldt voor investeringen in bedrijfsmiddelen, zoals machines, gereedschappen, bedrijfswagens, en gebouwen.

Hoe hoog kan de investeringsaftrek worden?

De investeringsaftrek kan oplopen tot maximaal 45% van de investering. Als de investering onderdeel uitmaakt van een energie- of milieuvriendelijke investering, kan het percentage hoger zijn.

Voor wie is de investeringsaftrek met name interessant?

De regeling is vooral interessant voor ondernemers die in een groeifase zitten of willen groeien. Of voor ondernemers die grote investeringen moeten doen om hun bedrijf te moderniseren of te verduurzamen.

Vragen? Neem contact op!

Heb je vragen? Dan kan je altijd contact opnemen met de specialisten van De Zaak.

Lees ook…
Uitstel aanvragen voor de aangifte inkomstenbelasting over het voorgaande jaar moet je vóór 1 mei in het lopende jaar doen. Maak van deze…
Het urencriterium is van belang om bij de aangifte inkomstenbelasting voor fiscale voordelen – zoals aftrekposten – in aanmerking te komen. Je moet…
Een fusie: twee bedrijven besluiten voortaan samen verder te gaan. Of het een gelukkige verbintenis wordt, is moeilijk te voorspellen, maar veel…
Weinig of geen aanvullend pensioen opgebouwd? Je bent niet de enige ondernemer. Gelukkig kun je fiscaalvriendelijk je pensioenpot spekken via de…
De meeste ondernemers – ook zzp’ers – hebben te maken met omzetbelasting. Wanneer je omzet draait, moet je btw berekenen over die omzet. Via de de…
Met de jaarwisseling voor de deur wil je misschien nog actie ondernemen, zodat je 2022 financieel optimaal kunt afsluiten. Om je op weg te helpen,…