Categorieën

Loonheffing is een verzamelnaam voor loonbelasting en premie volksverzekeringen. De werkgever houdt de loonheffing in op het salaris van zijn personeel, een uitkeringsinstantie houdt hem in op de uitkering. Daarbij wordt rekening gehouden met heffingskortingen.

Wat telt mee voor de loonheffing?

Loonheffing wordt ingehouden over:

– Loon
– Vakantiegeld
– Privégebruik auto van de zaak
– Gratificaties, tantièmes, provisies en stagevergoedingen
– Ziektewetuitkeringen

Inkomsten die niet onder de loonheffing vallen

De werkgever houdt niet over alle inkomsten van de werknemer loonheffing in. Denk hierbij aan fooien, aandelenoptierechten of andere voordelen. De werknemer moet die bij zijn aangifte invullen als ‘inkomsten uit loondienst die niet onder de loonheffing vielen’.

Heffingskortingen bij loonheffing

Bij de loonheffing wordt rekening gehouden met de volgende heffingskortingen:

– Algemene heffingskorting
– Arbeidskorting
– (alleenstaande)ouderenkorting
– Jonggehandicaptenkorting
– Levensloopverlofkorting

Heffingskortingen bij aangifte

De werkgever of uitkeringsinstantie houdt bij de loonheffing géén rekening met de onderstaande heffingskortingen. Deze vraagt de werknemer aan bij zijn aangifte.

– Inkomensafhankelijke combinatiekorting
– Alleenstaandeouderkorting
– Aanvullende alleenstaandeouderkorting
– Ouderschapsverlofkorting
– Heffingskortingen voor bepaalde beleggingen
– Doorwerkbonus

De heffingskorting is nooit meer dan het bedrag van de inkomstenbelasting plus de premie volksverzekeringen.

Loonadministratie

De werkgever meldt zich voordat een werknemer in dienst komt bij de Belastingdienst en ontvangt dan een loonheffingnummer en de benodigde formulieren. De werkgever controleert de identiteit van de werknemer en legt deze vast. Bij een buitenlandse arbeidskracht gaat hij na of deze in Nederland mag werken.

De werkgever zet een loonadministatie op, bepaalt wat tot het loon behoort, berekent de juiste premies en belastingen en draagt deze tijdig af. Als de werkgever of de werknemer de verplichtingen voor de loonheffing of voor het vaststellen van de identiteit niet nakomt, dan moet het zogenoemde anoniementarief (van 52%) worden toegepast.

Loonheffing vs. loonheffingen

Hoewel dat op het oog niet zo lijkt, zijn loonheffing en loonheffingen niet identiek. Loonheffingen is het totaal van de loonheffing, de premies werknemersverzekeringen, en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Lees ook…
Als een werknemer niet meer dan 500 privékilometers rijdt in een auto van de zaak, hoef je als werkgever niets bij het loon voor het voordeel van het…
De opmars van de elektrische auto is niet te stoppen. Vanaf 2035 is de aanschaf van nieuwe benzine- en dieselauto’s in de EU zelfs helemaal verboden….
Wanneer reiskosten aftrekbaar zijn van de aangifte inkomstenbelasting kan per situatie anders zijn. In sommige gevallen zijn deze aftrekbaar van de…