Je bent geen ondernemer voor de inkomstenbelasting en werkt ook niet in loondienst, maar je hebt wél inkomsten. Als gastouder bijvoorbeeld of omdat je via via Marktplaats af en toe iets verkoopt. Dan ziet de Belastingdienst dit als 'inkomsten uit overige werkzaamheden'. Wij leggen uit hoe het zit en hoe je ermee omgaat bij de aangifte inkomstenbelasting.

Inhoudsopgave

Wat zijn inkomsten uit overige werkzaamheden?

Inkomsten uit overige werkzaamheden wil zeggen dat je geld verdient met activiteiten die niet als hoofdinkomen zijn aangemerkt bij de Belastingdienst. Je verricht bijvoorbeeld een klusje bij een vriend, verhuurt een slaapplaats via Airbnb, hebt een kleine webshop of je knipt als kapper de familie. Het gaat om inkomsten die geen loon of winst zijn

Er zijn genoeg mensen die wat bijverdienen. Het is alleen soms lastig te bepalen of je die inkomsten wel of niet moet opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting.

Inkomsten uit overige werkzaamheden opgeven of niet?

Of je deze extra inkomsten uit overige werkzaamheden moet opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting, hangt af van twee zaken.

Ten eerste: maak je winst en is deze winst onderdeel van het economisch verkeer? Economisch verkeer betekent dat je doelbewust zaken doet om geld te verdienen. Met andere woorden stel jezelf de vraag of je winst maakt met de werkzaamheden en of dat ook echt je doel was? Is het antwoord op deze 2 vragen ja, dan moet je de inkomsten opgeven.

Krijg je alleen een vergoeding krijgt, zoals reiskosten? Dan hoef je de inkomsten niet op te geven aan de Belastingdienst.

Voorbeelden wel of niet inkomsten uit overig werk opgeven

 

Welke inkomsten hoef je niet op te geven?

 • Je voert een kleine klus uit bij familie of vrienden
 • Je verdient wat extra geld bij met je hobby

Welke inkomsten moet je wél opgeven?

 • Inkomsten uit online handel (bijvoorbeeld via webshop)
 • Inkomsten als gastouder
 • Opbrengsten uit een krantenwijk
 • Inkomsten als weekendpakketbezorger
 • Je hebt inkomsten ontvangen door huishoudelijke arbeid te verrichten voor anderen
 • Opbrengsten door bijles, lezingen of wanneer je een gastcollege geef.
 • Inkomsten ontvangen door deelname aan medisch onderzoek
 • Inkomsten verkregen uit vrijwilligerswerk (let op: vrijwilligerswerk is onbelast tot een bedrag van € 150 per maand met een maximum van € 1.500 per jaar)

Onkostenvergoeding of extra inkomsten uit overig werk

Wanneer je jouw zus een knip- en verfbeurt geeft en daarvoor een kleine vergoeding krijgt, hoef je dit niet op te geven bij de aangifte inkomstenbelasting.

Maar als alle vriendinnen van je zus de haren bij je willen laten verven, dan ziet de Belastingdienst deze inkomsten uit overig werk als een belastbaar resultaat.

Hetzelfde geldt voor online verkopen. Verkoop je zo nu en dan wat online via Marktplaats, dan is het resultaat volgens de Belastingdienst geen winst en hoef je de inkomsten niet op te geven.

Maar koop je op kleding in om deze vervolgens online met winst te verkopen, dan wordt dit gezien als inkomsten uit overige werkzaamheden. En moet je het dus opgeven. Je hebt immers wél inkomsten uit de arbeid die je verricht uit winstoogpunt.

Belastbaar inkomen opgeven

Over inkomsten uit overig werk betaal je naast belasting een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarnaast zijn er aftrekbare kosten die je van het resultaat uit overige werkzaamheden mag halen.

Negatief resultaat uit werkzaamheden

Heb je een negatief resultaat uit je werkzaamheden? Dan ziet de Belastingdienst dit werk niet als een bron van inkomen, maar als activiteiten in de hobby- of familiesfeer. Deze inkomsten en bijhorende kosten hoef je dan ook niet te vermelden in de belastingaangifte.

Freelancers met inkomsten uit overig werk

Krijg je minder opdrachten binnen als freelancer of zzp’er en wil je daarom parttime in loondienst? Dan is dat zeker mogelijk. Er zijn steeds meer parttime ondernemers. Wel zit er de voor de Belastingdienst een verschil tussen een zpp’er en ondernemer.

Wanneer ben je ondernemer?

Een ondernemer is volgens de Belastingdienst iemand die minimaal 1.225 uur als zzp’er werkt, waarbij ziekte- en vakantiedagen niet meetellen. Dit noemen we het urencriterium.

Wanneer je per jaar 49 weken werkt, dan moet je dus gemiddeld 25 uur per week als freelancer werken (1.225 uur/49 weken). Als de Belastingdienst je ziet als ondernemer, dan geniet je ook van de bijhorende aftrekposten.

Maar let op: wanneer we uitgaan van een 40-urige werkweek, blijft er 15 uur over voor andere inkomsten uit overig werk. Wanneer je als zpp’er niet de 1.225 uur haalt, ben je geen ondernemer en moet je de inkomsten opgeven als overige werkzaamheden.

De onderneming is namelijk niet het hoofdinkomen. De Belastingdienst ziet het resultaat dan als inkomsten uit overig werk.

Ondernemersgrens van 1.225 uren

De 1.225 uren op jaarbasis hoeven overigens niet allemaal declarabele uren te zijn. Maar je moet wel kunnen aantonen dat je deze uren aan arbeid daadwerkelijk hebt gemaakt.

Gewerkte uren die je bijvoorbeeld besteedt aan de administratie tellen ook mee als arbeid, indien ze reëel zijn. Wanneer je op jaarbasis weinig werk uitvoert als zpp’er maar je voert wel honderden uren op als administratie, dan gaat de Belastingdienst daar natuurlijk niet mee akkoord.

Het onderscheid tussen winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden is belangrijk. Dit is namelijk bepalend hoe de inkomsten worden belast. Ook geeft het uitsluitsel op de vraag of je recht hebt op bepaalde fiscale voordelen en aftrekposten, zoals ondernemersaftrek.

Belastbare winst berekenen

De belastbare winst bereken je door de fiscale ondernemersfaciliteiten van de winst af te trekken. Als je ondernemer bent, en dus aan het eerdergenoemde urencriterium voldoet, dan geniet je van een aantal fiscale voordelen:     

 • Zelfstandigenaftrek (€ 6.310 in 2022)
 • Startersaftrek (€ 2.123)
 • Investeringsaftrek
 • MKB-winstvrijstelling (14%)

Wanneer je inkomsten beschouwd worden als inkomsten uit overig werk, dan kan je niet profiteren van bovenstaande belastingvoordelen.

Zelfstandigenaftrek

Wil je gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek? Dan moet je voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur die je aan je onderneming besteedt. Als ook dat je meer tijd investeert aan ondernemen dan aan andere werkzaamheden.

Was je in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoef je niet te voldoen aan deze twee voorwaarden.

De startersaftrek

De startersaftrek is verhoging van de zelfstandigenaftrek. Hier kom je voor in aanmerking als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt in het aangiftejaar recht op de zelfstandigenaftrek.
 • Je was in de voorafgaande 5 jaar minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.
 • Je hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruikgemaakt van de zelfstandigenaftrek.
 • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde ‘geruisloze terugkeer’ uit een BV.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Wil je in aanmerking komen voor de investeringsaftrek, dan moet je meer dan € 2.300 in een jaar investeren. Deze € 2.300 is een drempelbedrag. Blijf je onder dit bedrag, dan is het wellicht aan te raden om nu niet te investeren en te wachten tot volgend jaar.

Twee jaar achterelkaar € 2.300 investeren, levert geen aftrek op. Een investeringsbedrag van € 4.600 levert je dit jaar een aftrek van 28% op. Ofwel een aftrekpost van € 1.288.

Er zijn een aantal uitzonderingen die niet onder investeringsaftrek vallen. Daarover meer in dit artikel.

MKB-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een extra aftrekpost die geldt voor ondernemers in de inkomstenbelasting.

De mkb-winstvrijstelling bedraagt 14 procent van de behaalde winst uit onderneming, nadat deze is verminderd met de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en investeringsaftrek.

Welke kosten mag ik aftrekken?

Het is goed om te weten dat je ook zakelijke kosten kan aftrekken bij inkomsten uit overige werkzaamheden. Ontvang je een vergoeding voor de gemaakte zakelijk kosten? Dan tel je deze bij je inkomen op.

Zakelijk kosten mag je bovendien 100 procent aftrekken, maar moeten wel binnen redelijke grenzen vallen en met een aanmerkelijk belang voor de zaak. Deze uitgaven zijn noodzakelijk voor het praktiseren van je werkzaamheden. Bijvoorbeeld het drukken van visitekaartjes, reiskosten en afschrijving op bedrijfsmiddelen.

Maak je kosten die zowel zakelijk als privé zijn? Dan mag je deze deels aftrekken als je de aangifte invult.

Drempelbedrag zakelijke kosten

Bij sommige kosten die je maakt, geldt een drempelbedrag in 2022 van € 4.800. Dit houdt in dat enkel het bedrag je boven de drempel uitgeeft aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Welke kosten vallen onder het drempelbedrag? Dit zijn bijvoorbeeld kosten als voeding, drank en genotmiddelen. Als ook bijeenkomsten, congressen, seminars en studiereizen.

Maar je kan ook kiezen voor een alternatief dat ook voor gemaakte kosten bij inkomsten uit overig werk geldt. Hierbij is niet de drempel van toepassing, maar dan mag je 80 procent aftrekken in de IB-aangifte.

Kosten die deels aftrekbaar zijn

Er zijn ook kosten die je voor een deel mag aftrekken. Dit zijn:

 • Verhuiskosten
 • Kosten van huisvesting buiten de woonplaats voor maximaal twee jaar
 • Gebruiksvergoeding voor privébezittingen die zakelijk zijn gebruikt. Let op, hier vallen géén vervoersmiddelen onder
 • Gebruiksvergoeding voor privé gehuurde zaken. Hierbij geldt dat enkel het deel dat je zakelijk hebt gebruikt, je mag aftrekken van de belasting

Niet-aftrekbare kosten

Er zijn ook kosten die niet aftrekbaar zijn. Dit zijn kosten met een zeer persoonlijk karakter, zoals kleding (m.u.v. werkkleding) en kosten voor persoonlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialiste).

Moet ik administratie bijhouden voor inkomsten uit overig werk?

Het is niet verplicht een administratie bij te houden voor inkomsten uit overig werk. Maar de Belastingdienst kan je wel vragen om meer informatie over de opgegeven inkomsten uit overig werk en de zakelijke kosten ervan.

Daarom is het altijd verstandig om deze informatie bij te houden. Denk hierbij aan het bewaren bonnetjes, facturen en rekeningoverzichten.

Wat als ik mijn inkomsten uit overige werkzaamheden niet opgeef?

Je bent als persoon altijd zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de belastingaangifte. Dus ook wanneer er sprake is van inkomsten uit overige werkzaamheden. Indien de Belastingdienst vermoedt dat jij deze inkomsten uit overig werk niet of niet volledig opgeeft, kan het voorkomen dat je hiervoor een boete krijgt.

Deze boete is afhankelijk van diverse factoren. Zoals de mate van schuldigheid en de hoogte van het niet opgegeven inkomsten bedrag. De boetes kunnen flink oplopen tot de helft van het gecorrigeerd belastingbedrag. Zorg daarom dat je de boekhouding goed op orde hebt en alles correct invult bij de jaarlijkse belastingaangifte.

.
Beleggen in vastgoed is inflatiebestendig. Stijgt de inflatie? Dan stijgt ook de huur en dus het directe rendement. Benieuwd wat jouw opties zijn?
.
Beleggen in vastgoed is inflatiebestendig. Stijgt de inflatie? Dan stijgt ook de huur en dus het directe rendement. Benieuwd wat jouw opties zijn?
Lees ook…
Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor de berekening, inning en betaling van btw. Maar in sommige gevallen kan je deze verplichting verleggen naar…
Voor veel mensen is loonheffing een doolhof aan wetten, afkortingen en uitzonderingen. Wat je wel weet als werkgever: je moet belastingen en premies…
De jaarwisseling is in zicht. De tijd van het jaar waarin we allemaal een beetje extra lief voor elkaar zijn en de ander graag iets geven of in het…