Categorieën

Twijfel je over de financiële haalbaarheid van je nieuwe bedrijf of project? Stel dan een exploitatiebegroting op. Die helpt je bij het in kaart brengen van de verwachte kosten en opbrengsten. Zo voorkom je verrassingen en verklein je de kans op financiële malaise. In dit artikel leggen we uit wat een exploitatiebegroting precies is, uit welke onderdelen zo'n begroting bestaat en hoe je de cijfers op de juiste manier interpreteert.

In het kort

 • Een exploitatiebegroting is een overzicht van verwachte inkomsten en uitgaven voor een bepaalde periode.
 • Het bestaat uit inkomsten (omzet, subsidies, andere inkomsten) en uitgaven (kostprijs van de omzet, bedrijfskosten, afschrijvingen, rente en aflossing, overige uitgaven).
 • Het resultaat omvat de brutowinstmarge, bedrijfsresultaat en nettoresultaat, wat aangeeft hoe winstgevend een project of bedrijf kan zijn.

Inhoudsopgave

Heb jij vragen over het opstarten van een bv of holding? Bekijk gratis de webinar en krijg direct antwoord op al je vragen.

 

Wat is een exploitatiebegroting?

Een exploitatiebegroting is een handig overzicht van alle verwachte inkomsten en uitgaven van je onderneming of project. Je berekent het over bepaalde periode, meestal een jaar. Doel van een exploitatiebegroting is om de financiële haalbaarheid van je nieuwe onderneming of project te toetsen. Zie het als een hulpmiddel om financiële doelen te stellen en de voortgang te meten.

Start je een nieuwe onderneming? Dan is een exploitatiebegroting een belangrijk onderdeel van je ondernemingsplan en je financieringsplan.

Regelmatig bijwerken een must

Vergeet niet dat een exploitatiebegroting is gebaseerd op schattingen en aannames, zoals de verwachte omzet en verwachte opbrengsten. Regelmatig bijwerken aan de hand van werkelijk gerealiseerde cijfers (inkomsten en uitgaven) is daarom essentieel. Dat stelt je namelijk in staat om tijdig bij te sturen en de financiële prestaties van je onderneming of project te optimaliseren.

Waarom is een exploitatiebegroting belangrijk?

Met cijfers uit een exploitatiebegroting kun je belangrijke beslissingen nemen. Het geeft antwoord op belangrijke vragen als: is het starten van een nieuwe onderneming of het initiëren van een nieuw project financieel haalbaar? Zoniet, waar schiet je op dit moment tekort?

Wellicht kom je tot de conclusie dat je meer investeringen of externe financiering nodig hebt om je plan succesvol uit te voeren. Of misschien is het zelfs verstandiger om het plan naar de prullenbak te verwijzen. Hoe dan ook, een exploitatiebegroting schept duidelijkheid en is een handig instrument waarmee je tijdig bijstuurt.

Derde partijen

Een exploitatiebegroting is ook nuttig voor derde partijen. Het kan je helpen om een financier te overtuigen. Die kan daarmee zien hoe het zit met de verwachte winst van je onderneming. Vraag je een lening aan bij een bank? Dan is het gebruikelijk dat je een exploitatiebegroting aanlevert als onderdeel van je financieel plan. Een bank zal deze gegevens gebruiken om al dan niet een lening te verstrekken.

Waaruit bestaat een exploitatiebegroting?

Een exploitatiebegroting bestaat uit de volgende onderdelen: inkomsten, uitgaven en resultaat.

Inkomsten

Startpunt van een exploitatiebegroting is alle verwachte inkomsten op een rijtje zetten:

1. Verwachte omzet

Het totale bedrag dat je verwacht te verdienen door verkoop van je producten of diensten binnen een bepaalde periode. Dit kun je dus ook beperken tot een project.

2. Subsidies

Eventuele financiële subsidies vanuit overheden of andere organisaties.

3. Overige inkomsten

Bijvoorbeeld renteopbrengsten, licentie-inkomsten of andere bijzondere inkomsten.

Verwachte uitgaven

Vervolgens categoriseer je alle uitgaven:

1. Kostprijs van de Omzet (KvO)

Directe kosten die je maakt om producten of diensten te produceren of in te kopen. Denk bijvoorbeeld aan loonkosten, materiaalkosten, licentiekosten, abonnementen, etc. Dit zijn ook wel je verwachte inkoopkosten.

2. Bedrijfskosten

De vaste en variabele kosten die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering, maar die je niet direct linkt aan de productie. Denk aan marketing, zakelijke verzekeringen, administratie, kosten bedrijfspand, energiekosten, etc.

3. Afschrijvingen

Investeer je in bedrijfsmiddelen? Dan schrijf je de aanschafkosten verplicht af over meerdere jaren in verband met waardevermindering. Hieronder vallen bijvoorbeeld machines, voertuigen, gebouwen, maar ook zakelijke laptops en smartphones. Eigenlijk alle bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde hoger dan € 450 (exclusief btw) schrijf je af.

4. Rente en aflossing

Heb je een of meerdere zakelijke leningen afgesloten? Kosten voor rente en aflossing neem je ook op in een exploitatiebegroting.

5. Overige uitgaven

Tot slot noteer je ook overige uitgaven. Dit zijn onvoorziene kosten of kosten die niet in bovenstaande categorieën vallen.

Resultaat

Nu alle inkomsten en uitgaven helder zijn, kun je gaan rekenen.

Brutowinstmarge

Omzet minus de kostprijs van de omzet (KvO). Met onze calculator bereken je hem eenvoudig.

Bedrijfsresultaat

Brutowinstmarge minus de bedrijfskosten en afschrijvingen.

Nettoresultaat

Bedrijfsresultaat minus verwachte belastingen. Je hebt nu een indicatie van de winstgevendheid van je nieuwe bedrijf of project.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.


Hoe stel je een exploitatiebegroting op?

Nu je weet uit welke onderdelen een exploitatiebegroting bestaat, geven we een (vereenvoudigd) voorbeeld ter verduidelijking.

Voorbeeld exploitatiebegroting opstellen

Scooterwinkel ‘Sole Mio’ (bv) denkt dit jaar 500 scooters (verwachte afzet) voor € 4000 (gemiddelde verkoopprijs) per stuk te verkopen. De verwachte omzet voor 2023 is:

500 x 4000 = € 2.000.000

De jaarlijkse uitgaven voor de scooterwinkel worden als volgt beraamd:  

 • Inkoop scooters en onderdelen (verwachte inkoopwaarde): € 750.000
 • Huur bedrijfspand: € 80.000
 • Energiekosten: € 10.000
 • Personeelskosten: € 200.000
 • Afschrijvingen: € 40.000
 • Verzekeringen: € 15.000
 • Marketingkosten: € 25.000
 • Overige uitgaven: € 5.000


Nu we alle inkomsten en uitgaven op een rijtje hebben, kunnen we gaan rekenen.

Brutowinstmarge = Omzet – KvO (kostprijs van de omzet)

2.000.000 – 750.000 = € 1.250.000

Bedrijfsresultaat = Brutowinstmarge – Bedrijfskosten & Afschrijvingen

1.250.000 – (80.000 + 10.000 + 200.000 + 15.000 + 25.000 + 5.000 + 40.000) = € 875.000

Dit heet ook wel de nettowinst vóór belastingen.

Nettoresultaat = Bedrijfsresultaat – belastingen

Het bedrijfsresultaat is € 875.000. De scooterzaak is een bv en betaalt dus vennootschapsbelasting. In 2023 betaal je aan vennootschapsbelasting:

 • 19 procent t/m € 200.000
 • 25,8 procent over alles boven de € 200.000


0,19 x € 200.000 = € 38.000

0,258 x € 675.000 = € 174.150

€ 875.000 – (€ 38.000 + € 174.150) = € 662.850

Het nettoresultaat voor 2023 wordt begroot op € 662.850

Tips opstellen exploitatiebegroting

 • Maak verschillende versies van je exploitatiebegroting. Bijvoorbeeld één waarin je uitgaat van een worstcasescenario waarin energiekosten de pan uit rijzen en een tweede versie waarin de energiemarkt stabiel blijft.  Zo speel je beter in op veranderingen en stuur je makkelijker bij.
 • Vergeet niet dat je werkelijke personeelskosten zo’n 30 procent hoger liggen dan het brutoloon. Je betaalt namelijk ook kosten voor werkgeversverzekeringen en eventueel pensioen.
 • Kom je er zelf niet uit? Schakel dan de hulp in van een boekhouder of accountant. Dergelijke experts kunnen als geen ander een exploitatiebegroting maken.
 • Vergeet niet dat een exploitatiebegroting iets anders is dan een liquidatiebegroting. Die laatste toont de verwachte inkomsten en uitgaven per maand of per kwartaal.


Er komt veel kijken bij het oprichten van een bv. Tijdens dit gratis webinar krijg je antwoord op al je vragen, kijk wanneer het jou uitkomt!

Picture of Martin De Coninck

Martin De Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.
Lees ook…
Het urencriterium is de sleutel tot veel fiscale voordelen die als ondernemer hebt. Begrijp jij de fijne kneepjes van deze regeling? In dit artikel…
i.s.m.
Als ondernemer ben je voortdurend bezig met het bewaken van de financiële gezondheid van je bedrijf. Een goed georganiseerde boekhouding vormt de…
Het kan soms lastig zijn het overzicht te behouden in een organisatie waarin veel mensen werken in verschillende rollen. Zie jij door de bomen het bos…
i.s.m.
Als ondernemer sta je voor diverse keuzes als het gaat om het uitbesteden van je boekhouding. Het is belangrijk om zorgvuldig te overwegen welke…
Een overzichtelijke administratie opzetten is een belangrijk onderdeel van het starten van je eigen bedrijf als zzp’er. We helpen je met een helder…
Zwangere vrouwen die zzp’er zijn, hebben ook recht op zwangerschapsverlof. Het werkt wel wat anders dan verlof bij zwangere vrouwen in loondienst….