Categorieën

Wordt u niet echt warm van cijfers? Ziet u ze alleen maar als een verplicht nummer voor bank en Belastingdienst? Veel ondernemers zijn net als u. Zonde. Want deze cijfers bevatten belangrijke informatie over uw bedrijf en zijn daarmee cruciaal voor uw financiële succes. 10 punten om meer grip te krijgen.

Inhoudsopgave

Ben jij het zat om zelf te worstelen met je boekhouding? Of je nu je volledige boekhouding uit handen wilt geven, je jaarcijfers wilt laten opmaken of je inkomstenbelasting aangifte wilt uitbesteden, een boekhouder biedt uitkomst. Ontdek direct je opties.

1. Waarom moeten de jaarcijfers snel klaar zijn?

De jaarcijfers zijn onderdeel van de vraag ‘Hoe sta ik ervoor?’. “Te veel ondernemers zien de jaarcijfers als een verplicht nummer, zijn gefocust op hun vak. Ze kijken ernaar als iets wat nodig is voor de fiscus”, zegt accountant René Velthuis van GIBO Groep Accountants en Adviseurs.

Bijsturing is cruciaal. De jaarrekening biedt kwantitatieve info. Voor kwalitatieve informatie, zoals de vraag ‘Hoeveel moeite heeft het gekost om de omzet te halen?’ is aanvullende managementinformatie nodig.

2. Wat vertellen kengetallen?

“Op zich zijn kengetallen niet zo belangrijk”, stelt Velthuis. “Maar zet je ze in een reeks achter elkaar, dan zie je ontwikkelingen.” En dat geeft informatie. Bijvoorbeeld over de voorraadtermijn, de hoeveelheid dagen voorraad ten opzichte van de omzet.

Velthuis geeft een rekenvoorbeeld: “Voorraad is ‘dood geld’. Stel, je hebt op een omzet van 1,4 miljoen euro € 700.000 aan inkopen en voor vijf ton aan voorraad. Dat is een voorraadtermijn van bijna negen maanden. Dat is veel te veel. Weet je die termijn te halveren naar 4,5 maand, wat op zich nog steeds veel is, dan maak je € 250.000 aan geld vrij. Bij een rentetarief van 6% voor leningen bij de bank scheelt dat aan rente alleen al € 15.000.”

Lees ook: Belangrijke cijfers voor uw bedrijf »

3. Waar haal je als ondernemer de meeste informatie uit?

“Euro’s zijn niet meer dan de eindafrekening. Het belangrijkste is het rendement. Dat is het resultaat van je bedrijfsproces”, zegt Jaap Luchies van MKB Adviseurs. De wijze waarop de bedrijfsvoering is georganiseerd, is medebepalend voor de uiteindelijke cijfers.

U kunt uw financiële gegevens vergelijken met de branchecijfers. “Het mooiste is als je gaat benchmarken: op welke punten doet de concurrent het beter en hoe komt dat? Naast omzet zijn er andere zaken die je kunt meten, denk aan het aantal uren dat je maakt. Het gaat om het efficiënt inzetten van de bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld inzicht krijgen op de kosten van de service. Grip op de tent. Dan komen de euro’s als het goed is vanzelf.”

4. Wat is een veelgemaakte fout?

“Je moet nadenken wat je aan loon, aan inkomen, uit de zaak wilt halen. Banken gaan standaard uit van € 40.000. Neem je dat als vertrekpunt, dan heb je een houvast”, stelt Luchies. “Kies je een lager winstdoel, dan kom je zakelijk en privé veel te gauw in de problemen.”

De vraag die iedere ondernemer zich moet stellen, luidt: ‘Wat is mijn ambitieniveau? Wat vind ik mijzelf waard?’ Luchies: “Dan ga je veel scherper nadenken over de vraag: wat brengt de onderneming mij? Hierdoor kijk je gerichter naar de klant. Als je daar zelf geen mening over hebt, wat voor mening moet je dan als klant hebben?”

Lees ook: Hoeveel inkomen haalt u uit de zaak? »

5. Hoe belangrijk is een liquiditeitsplanning?

“Als accountants presenteren wij ons als de huisarts van de ondernemer. Geld is het bloed van de onderneming. De begroting is de gewenste bloeddruk. Je moet wel regelmatig controleren of je een te hoge of te lage bloeddruk hebt”, zegt accountant Velthuis. “Wij kijken altijd naar de historische cijfers en vragen dan ‘Wat is er in 2011 anders?'”

Waar u met het jaarverslag terugblikt, kunt u met budgetten en een liquiditeitsplanning vooruitkijken en bijvoorbeeld inspelen op seizoenspatronen. Wat de cijfers betreft: voor de financiers is het belangrijk dat u weet waar u staat. De bank moet het gevoel hebben dat u grip hebt op de tent. Bij een negatieve cashflow moet u kunnen vertellen hoe u het gaat oplossen.

Lees ook: Liquiditeit: kunt u aan uw betalingsverplichtingen voldoen? »

6. Wat is het belang van budgetteren?

Om het rendement op projecten te bepalen, zijn voor- en nacalculatie en het procesbeheer belangrijk. Luchies: “Bij budgetteren moet je goed de ijkpunten benoemen. De belangrijkste vraag vooraf is ‘Welk rendement wil ik halen?’ De getallen en de tijd die je budgetteert moeten reëel zijn.”

7. Hoe verhoudt het budget zich tot het ondernemingsplan?

“Het budget is het resultaat van alle beslissingen die in het ondernemingsplan zijn beschreven”, aldus Luchies. “Wat ga je doen? Hoe ga je dat doen? Strategische vragen die draaien om markt en visie. Het budget is met name het financiële deel.”

8. Hoe bewaak je het rendement op een project?

Veldhuis: “Je kunt heel veel omzet hebben, maar, zoals dat zo mooi heet, ‘goed geld naar kwaad geld gooien’. We komen veel bedrijven tegen die altijd hobbymatige dingen erbij hebben gedaan, die werden betaald door de cashcow,” vertelt Veldhuis.

“Het verdienmodel heeft als doel een bedrijf uit elkaar te peuteren en te kijken waar en wanneer het geld wordt verdiend. Ik heb bijvoorbeeld het automatisme van de retail om standaard om ‘s morgens om 9 uur open te gaan nooit begrepen.”

9. Hoe moet je omgaan met investeringen?

“Rond het einde van het jaar is het altijd goed om te kijken of je een investering nog vóór 31 december doet, of wacht tot het nieuwe jaar”, adviseert Velthuis.

Via de investeringsaftrek en verwante regelingen krijgt u – wanneer u onder het drempelbedrag blijft – tot een kwart terug. Cash! Daar hoeft u niets voor te doen.

Lees ook: De ondernemersaftrek » en De investeringsaftrek »

10. Welke maatregelen uit het Belastingplan 2011 zijn van belang?

Veldhuis: “De belangrijkste is de versnelde afschrijving op investeringen. Die is verlengd voor 2011. En de verlaging van het tarief Vennootschapsbelasting naar 20% voor de winst tot € 200.000. Die willen ze definitief maken.” De kwartaalaangifte omzetbelasting is een andere maatregel. Tot slot is er in 2011 een belangrijke nieuwe regeling in de loonsfeer, de werkkostenregeling.

Let op: De eerste schijf in de vennootschapsbelasting wordt verlengd naar € 250.000 (2018) en naar € 350.000 (2021).

Op zoek naar professionele hulp voor je boekhouding, jaarcijfers of belastingaangifte? Ontdek direct je opties.

Lees ook…
i.s.m.
Voor veel ondernemers, met name de kleinere, speelt de prijs van boekhouding een belangrijke rol bij het maken van een keuze. Begrijpelijk, maar vaak…
Ben je een zzp’er die vaak werkt voor dezelfde opdrachtgever? Of heb je een bedrijf dat op vaste basis met dezelfde freelancers samenwerkt? Dan is het…
Veel zzp’ers houden zelf hun administratie bij en sturen zelf hun facturen aan klanten en opdrachtgevers. Een factuur moet voldoen aan wettelijke…
Om een bedrijf te starten of te laten groeien, moet je investeren. Maar hoeveel geld heb je precies nodig? Dat is afhankelijk van meerdere factoren….
Een liquiditeitsbegroting is een belangrijk instrument voor elke ondernemer. Het biedt inzicht in de financiële gezondheid van een bedrijf en helpt…
Zwangere vrouwen die zzp’er zijn, hebben ook recht op zwangerschapsverlof. Het werkt wel wat anders dan verlof bij zwangere vrouwen in loondienst….