Categorieën

Winst en verlies op een rij

Een resultatenrekening, ook wel winst- en verliesrekening, exploitatierekening of staat van baten en lasten genoemd, is een vast onderdeel van het jaarverslag. Zo maak je een resultatenrekening.

Heb jij vragen over het opstarten van een bv of holding? Bekijk gratis de webinar en krijg direct antwoord op al je vragen.

 

Inhoudsopgave

Wat is een resultatenrekening?

De resultatenrekening staat ook wel bekend als de winst- en verliesrekening. Het is een manier om te rekenen wat nu daadwerkelijk de opbrengsten van een onderneming zijn. Of een bedrijf winst maakt, is uiteraard erg belangrijk. De resultatenrekening gaat aangegeven of je in staat bent je financiële lasten te dragen. En misschien nog wel belangrijker; of je in staat bent winst te maken. ls je als bedrijf verlies heb gedraaid, dan zijn de kosten hoger dan de baten. Door de resultatenrekening dus op de juiste manier op te stellen, creëer je financieel overzicht.

De resultatenrekening is een vast een onderdeel van de jaarrekening en je voert hem in bij je aangifte inkomstenbelasting. Je hebt hem mogelijk ook nodig bij de aanvraag van financiering of leasing en het maken van een ondernemingsplan. 

Verschil resultatenrekening en balans

Allereerst; een resultatenrekening is niet hetzelfde als een balans. Een balans is een momentopname. Een resultatenrekening is de verantwoording hoe het resultaat van de onderneming zich in een bepaalde periode heeft ontwikkeld. Zo zal het vaak gebeuren dat je een begin- en eindbalans hebt per jaar en een resultatenrekening die op de tussenliggende periode ziet.

Op een resultatenrekening zet je al je opbrengsten tegenover al je uitgaven. Op een balans zet je alle bezittingen van jouw bedrijf tegenover de manier waarop deze gefinancierd zijn. Een balans heeft altijd hetzelfde bedrag links en rechts. Bij een resultatenrekening gaat het juist om het verschil: meer inkomsten dan uitgaven betekent winst, meer uitgaven dan inkomsten betekent verlies.

Op een resultatenrekening kun je verschillende posten vinden als totale omzet, opbrengsten en verlies. Daarom wordt de resultatenrekening ook wel de winst- en verliesrekening genoemd. Op de balans vind je posten als eigen vermogen, activa, debiteuren en inventaris. De balans geeft inzicht in je financiële situatie op een bepaald moment.

Om een voorbeeld te geven, dit is een simpele resultatenrekening van een freelancejournalist over een jaar.

Inkomsten uit artikelen€ 28.000
Inkomsten uit presentaties€ 5.000
Totale omzet€ 33.000
Reiskosten€ 2.400
Afschrijving* computer€ 200
Kantoorbenodigdheden€ 350
Totaal kosten€ 2.950
Bruto winst€ 30.050
Inkomstenbelasting€ 3.404
Netto winst€ 26.646

*Afschrijvingen zijn de kosten voor spullen die langer dan een jaar meegaan. Stel, een computer kost 1.000 euro en hij gaat naar schatting vijf jaar mee. Dan schrijf je elk jaar € 200 af. Op de balans neemt de waarde van de computer ook elk jaar met 200 euro af. 

Een stappenplan – resultatenrekening opstellen

De resultatenrekening opstellen hoeft lang niet zo gecompliceerd te zijn als men vaak denkt. Aan de hand van een aantal stappen is het heel goed mogelijk om snel je boekhouding op orde te hebben.

Stap 1: Winst en verlies berekenen

In de eerste stap zijn twee termen erg belangrijk: winst en verlies. Winst en verlies vormen namelijk de basis van de resultatenrekening. Je hebt beiden nodig om tot een financieel overzicht te komen over een bepaalde periode. Hier spelen verschillende zaken een rol.

Begin als volgt:

  1. Totale kosten berekenen: Onder totale kosten vallen alle kosten die je als onderneming in de desbetreffende periode hebt gemaakt. Denk dan bijvoorbeeld aan salariskosten, rentekosten, verkoopkosten, leningen, incidentele lasten, belastingen en overige bedrijfslasten. Voor de resultatenrekening levert dit een bepaald bedrag op dat we als ‘kosten’ bestempelen.
  2. Totale omzet en opbrengsten berekenen: we berekenen alle omzet en opbrengsten die je als onderneming in de specifieke periode bij elkaar kunt optellen. Het gaat hier dus om alle inkomsten die je in de desbetreffende periode binnen hebt gekregen. Denk aan alle verkopen van producten of diensten. En eventuele andere inkomstenbronnen die van toepassing zijn. Ze leveren de totale omzet op. De totale omzet is het winstbedrag voorafgaand aan de aftrek van de kosten.


Is er sprake van een duidelijk overzicht van de totale omzet, opbrengsten en de kosten? Dan is het tijd om een specifiek resultatenrekeningmodel te kiezen.

Stap 2: Een resultatenrekeningmodel kiezen

Voor een duidelijk overzicht van de financiële situatie, belanden we aan bij het kiezen van een resultatenrekeningmodel. Een resultatenrekening maken, moet namelijk wel op een gestroomlijnde manier gebeuren. Er bestaan 2 hoofdmodellen waarop dit mogelijk is, die de Kamer van Koophandel hanteert.

  1. Het functionele model: dit model hanteert een vrij overzichtelijke manier van kosten indelen. Zo kies je er bij het functionele model bijvoorbeeld voor om achtereenvolgens de kostprijs van de omzet, de afschrijvingen, de verkoopkosten en de algemene beheerskosten van de netto-omzet af te trekken. Wat dan overblijft, is het bedrijfsresultaat.
  2. Het categorale model: Het categorale model werkt weer net iets anders dan het functionele model. Hier deel je de kosten gewoon in, ongeacht wat de specifieke bestemming is. Bijvoorbeeld door te werken met netto-omzet, wijziging in voorraden, geactiveerde productie en overige bedrijfsopbrengsten.


Het functionele model voor de resultatenrekening is ideaal voor een handelsbedrijf. Het categorale model voor de resultatenrekening is juist geschikt voor een productiebedrijf.

Stap 3: Werken met een boekhoudprogramma

Wil je het opstellen van de resultatenrekening zo makkelijk mogelijk maken? Dan is online boekhouden over een volledig boekjaar pas echt de oplossing. Het is dé manier om aan een resultatenrekening komen te versimpelen.

De software helpt je namelijk bij het maken van een resultatenrekening in een veilige (online) omgeving. Je hoeft hier tegenwoordig geen expert meer voor te zijn voor online boekhouden; de huidige moderne tools helpen je bij het opzetten en updaten van je administratie / boekhouding.

Een boekhoudprogramma zorgt ervoor dat je eenvoudig de volgende financiële zaken real-time kunt inzien en bijhouden:

  • balans
  • winst-en-verliesrekening
  • grootboek
  • (bank)mutaties
  • openstaande betalingen. 


Al deze financiële zaken kun je inzien en beheren op basis van jouw ingevoerde financiële gegevens. Met actuele cijfers bij de hand in één boekhoudprogramma, ben je in staat om sneller en betere beslissingen te nemen op je financiële data. En dus beter te ondernemen!

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.


Veelgestelde vragen

Wat staat in een resultatenrekening?

In een resultatenrekening staan de baten en lasten van een onderneming over een bepaalde periode, zoals een jaar. Het geeft inzicht in de financiële prestaties van het bedrijf en toont of er winst of verlies is gemaakt. Een resultatenrekening maakt deel uit van een jaarrekening compleet.

Wat is het verschil tussen balans en resultatenrekening?

Een balans geeft inzicht in de financiële situatie van een onderneming op een specifiek moment, terwijl een resultatenrekening de financiële prestaties over een bepaalde periode weergeeft. De balans bestaat uit bezittingen (activa) en de manier waarop deze gefinancierd zijn (vermogen en schulden), terwijl de resultatenrekening de opbrengsten en kosten van het bedrijf toont.

Welke rekeningen komen op de resultatenrekening?

Op de resultatenrekening komen de volgende rekeningen: netto-omzet, geactiveerde productie, overige bedrijfsopbrengsten, kostprijs van de omzet, afschrijvingen, verkoopkosten, algemene beheerskosten, en belastingen. Afhankelijk van het gekozen model (functionele of categorale model) kunnen er nog andere rekeningen worden opgenomen.

Wat komt er niet op de resultatenrekening?

De resultatenrekening bevat geen informatie over bezittingen, eigen vermogen, schulden, of andere balansposten. Het is gericht op het tonen van de financiële prestaties van het bedrijf over een bepaalde periode, zoals winst of verlies, en niet op de financiële situatie op een specifiek moment.

Liever het werk uit handen geven? Neem dan contact op met een belastingadviseur of boekhouder.

Iedereen die wel eens de boekhouding heeft gedaan, weet dat dit niet het leukste werk is en ook nog eens tijdrovend kan zijn. Gelukkig sta je er niet helemaal alleen voor. 

Gerelateerd lezen:

• Het verschil tussen een fiscalist, belastingadviseur en accountant
• Grensbedragen voor verplichte jaarrekening
• Goed debiteurenbeheer begint hier
• Een jaarrekening opstellen: hier moet je op letten

Er komt veel kijken bij het oprichten van een bv. Tijdens dit gratis webinar krijg je antwoord op al je vragen, kijk wanneer het jou uitkomt!

Lees ook…
In 2023 minder belasting betalen? Dan is december hét moment om in actie te komen. Met deze praktische tips kun je maximaal voordeel behalen. Of het…
Een liquiditeitsbegroting is een belangrijk instrument voor elke ondernemer. Het biedt inzicht in de financiële gezondheid van een bedrijf en helpt…
Excel rekent met heel veel decimalen. Bij de uitkomst toont het programma echter niet altijd alle decimalen. Dat hangt namelijk af van hoe Excel…
i.s.m.
Voor veel ondernemers, met name de kleinere, speelt de prijs van boekhouding een belangrijke rol bij het maken van een keuze. Begrijpelijk, maar vaak…
i.s.m.
Boekhouden…De meeste ondernemers hebben er een hekel aan. Tegelijkertijd is een goede boekhouding onmisbaar voor iedere ondernemer en ieder bedrijf….
Staat jouw bedrijf op het punt om te groeien en denk je aan het aannemen van personeel? Dan is dit hét moment om actie te ondernemen op het gebied van…