Categorieën

De recente bezuinigingsplannen van de overheid zien er behoorlijk ingrijpend uit. Ondernemers vrezen met name de verhoging van het algemene btw-tarief van 19 naar 21%, blijkt uit een poll op dezaak.nl. Lees hier welke maatregelen er allemaal bedacht zijn.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Het bezuinigingspakket

De onderstaande maatregelen zijn naar Brussel gestuurd en zijn bedoeld om het Nederlandse begrotingstekort onder de befaamde grens van 3% te krijgen.

Een waarschuwing is echter wel op zijn plaats: van de meeste maatregelen is onduidelijk is of en wanneer ze worden ingevoerd. Na de verkiezingen in september kan het er weer geheel anders uitzien.

Voorjaarsakkoord 2012 gepubliceerd

Uit de op 25 mei gepubliceerde Voorjaarsnota 2012 blijkt dat het kabinet met een paar forse tegenvallers te maken heeft gekregen. Lees meer »

Lichtpuntje: Vrije ruimte Werkkostenregeling gaat omhoog

Naast alle geplande bezuinigingen is er ook goed nieuws voor ondernemers. Althans, voor wie mensen in dienst heeft.  Een van de maatregelen in het Begrotingsakkoord 2013, dat ook deel uitmaakt van de Voorjaarsnota, behelst het verhogen van de vrije ruimte voor het verstrekken van onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel in de Werkkostenregeling. Lees meer »

Met deze maatregelen wil het kabinet Brussel tevreden stellen:

Pensioen

– AOW-leeftijd in 2013 met 1 maand omhoog. In de jaren daarna met stappen verhoogd, tot in 2019 pensioenleeftijd van 66 wordt bereikt en in 2024 van 67.
– Overgangsregeling voor degenen die verlies niet kunnen compenseren.
– AOW-leeftijd aan levensverwachting gekoppeld. In 2014 wordt leeftijd voor aanvullende pensioenen verhoogd naar 67 jaar.
– Fiscaal maximale opbouwpercentages voor aanvullend pensioen neerwaarts aangepast.
– Beschikbaar budget voor extra ‘doorwerkbonussen’ beëindigd.
– Beschkbaar budget voor ‘mobiliteit’ neemt niet verder toe na 2013.

Arbeidsmarkt

– Werkgevers gaan 1e 6 maanden van WW-uitkering betalen.
– Ontslagvergoeding beperkt.
– Resterend deel ontslagvergoeding ingezet voor (om)scholing en van werk-naar-werk trajecten.
– WW-premie voor werkgevers in 2013 tijdelijk verhoogd.

Woningmarkt

– Hypotheekrente blijft gehandhaafd, maar nieuwe hypotheken moeten vanaf januari 2013 in 30 jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.
– Loan-to-value ratio van hypotheek wordt geleidelijk beperkt tot 100%. Veel mensen kopen een huis en nemen daarvoor een financiering die hoger is dan de waarde van de woning.
– Overdrachtsbelasting op woningen permanent verlaagd naar 2%.
– Huur voor mensen met inkomen van 33.000-43.000 mag jaarlijks worden verhoogd met inflatie plus 1%.
– Invoering verhuursheffing voor woningcorporaties.

Gezondheidszorg

– Niet concreet: Maatregelen om stijgende AWBZ-kosten te beperken, hogere bijdrage in de kosten (compensatie lage inkomens via zorgtoeslag), scherpe afspraken met instellingen.
– Onderzoek naar norminkomen medisch specialisten (moet in lijn komen met collega’s in buitenland)

Loonmatiging

– Voor loon ambtenaren (uitgezonderd die in de zorgsector) geldt 2 jaar de nullijn.
– 75 miljoen extra voor versterking kwaliteit leraren en schoolleiders
– Loonmatiging in marktsector bevorderd, onder meer door tabelcorrectiefactor in belastingen 1 jaar niet toe te passen. Een eventuele loonstijging wordt daardoor belast tegen hoger marginaal tarief.
– Maximumduur wachtgeldregeling voor politici per 1 september 2012 gelijkgesteld aan WW-duur.
– Hogere inkomens in 2013 worden extra belast met werkgeversheffing (eenmalige crisisheffing)
– Werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen gaat omhoog van 30 naar 75%.

Auto

– Onbelaste kilometervergoeding afgeschaft, inclusief onbelast privégebruik lease-auto.
– Eurovignet duurder.
Zie ook: Begroting voor 2013 hakt er flink in bij autorijders »

Btw

– Algemene btw-tarief per 1 oktober 2012 omhoog van 19 naar 21%.
– Onderzoek naar onderbrenging zonnepanelen in lage btw-tarief.
Zie ook: Hoogste btw-tarief op 1 oktober naar 21% »

Energie

– Gebruik van fossiele brandstoffen beperken door zwaarder belasten van energieproducten: aardgasheffing, kolenbelasting, rode disel, leidingwater, eurovignet.
– Accijnzen op alcohol, tabak en frisdrank verhoogd.
– 200 miljoen extra voor stimulering verduurzaming economie (onder meer woningisolatie en duurzaam bouwen).

Bedrijfsleven

– Aantal reserveringen voor lastenverlichting wordt ingehouden.
– Aftrek deelnemingsrente beperkt.
– Bankenbelasting verdubbeld.

Schatkistbankieren

– In 2013 wordt verplicht schatkistbankieren ingevoerd voor gemeenten, provincies en waterschappen. deposito- en inleentarieven geharmoniseerd.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Ben je een ondernemer met een holdingstructuur? In dit artikel leggen we uit hoe je met de deelnemingsvrijstelling in fiscale zin flink kunt besparen….
Als je een eigen bv hebt en daar werkt, moet je als directeur-grootaandeelhouder (dga) een ‘gebruikelijk loon’ aan jezelf uitkeren. Dit standaard…
Als ondernemer krijg je in Nederland te maken met arbeidskorting. Dit is een mooie meevaller: een verlaging op de inkomstenbelasting en premie…
Heb je een bv, nv of coöperatie? Dan moet je belasting betalen over de winst. Dit noemen we vennootschapsbelasting (VPB). In 2024 blijft het rustig…
Ben je ondernemer met een eenmanszaak? Of overweeg je er een te starten? Dan is kennis over belastingen essentieel. Dit artikel biedt je uitleg over…
Wanneer je als ondernemer een investering doet, kan je investeringsaftrek krijgen. Door deze fiscale regelingen toe te passen, kun je een hoop geld…