Nieuw jaar, nieuwe belastingplannen. Hier zijn de belangrijkste belastingwijzigingen voor 2023.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek

De afbouw van de zelfstandigenaftrek gaat in een hogere versnelling. Dit jaar mogen zelfstandigen € 1280,- minder aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting.

In 2022 kon je – als je aan het urencriterium voldeed – € 6030,- aftrekken. In 2023 nog maar € 5030,-. En het plan is om de afbouw nog verder te versnellen totdat er in 2027 € 900,- overblijft. De startersaftrek komt trouwens ongeschonden uit de strijd. Die blijft ongewijzigd op € 2123,-.

In dit artikel gaan we dieper in op de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek.

Fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt afgeschaft

In januari 2023 gaat er een streep door de fiscale oudedagsreserve. De opgebouwde reserve mag blijven staan, maar je mag in 2023 geen nieuwe reservering meer doen.

Hier leggen we uit hoe je als zelfstandige zonder de FOR een goed pensioen kunt opbouwen.

Afschaffing Middelingsregeling

Slecht nieuws voor ondernemers met een sterk wisselend inkomen. De middelingsregeling wordt opgedoekt. De periode 2022-2024 is de laatste kans om de middelingsregeling toe te passen.

Gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups vervalt

Innovatieve start-ups gaan met ingang van 1 januari 2023 meer belasting betalen. De versoepeling van de gebruikelijkloonregeling vervalt, en wordt – met een overbruggingsperiode tot 2025 – afgebouwd.

Aanpassingen in de vennootschapsbelasting

Sommige ondernemers zullen in 2023 meer vennootschapsbelasting gaan betalen. De grens van het toptarief gaat flink omlaag van € 395.000,- naar € 200.000,-.

Ook verhoogt het kabinet het lagere tarief van 15 procent naar 19 procent. Het hogere tarief blijft 25,8 procent.

Minder inkomstenbelasting betalen

We gaan minder inkomstenbelasting betalen. Het tarief van de eerste schijf daalt van 37,07 procent naar 36,93 procent. Bovendien gaat de grens van de eerste schijf omhoog van € 69.398,- in 2022 naar € 73.031,- in 2023.

Arbeidskorting omhoog

Nog een lichtpuntje. De arbeidskorting wordt vanaf 1 januari 2023 verhoogd tot maximaal € 5052,- in 2023.

Afbouw algemene heffingskorting

In het Belastingplan 2023 is voorgesteld om het bedrag van de heffingskorting niet langer alleen te laten bepalen door het inkomen in box 1, maar ook het inkomen uit box 2 en 3 mee te laten tellen.

Als alles goed gaat moet deze maatregel in 2025 ingaan. In 2023 wordt de korting verminderd met 6,095 procent. Dit geldt voor iedereen met een box 1-inkomen vanaf € 22.661,-.

Verhoging wettelijk minimumloon met 10.15%

Het wettelijk minimumloon stijgt flink sneller dan de bedoeling was. Het oorspronkelijke plan (3 jaar achter elkaar een verhoging van 2.5 procent) is opzij geschoven. In plaats daarvan gaat het minimumloon nu per 1 januari 2023 in 1 keer fors omhoog met 10.15 procent.

Werkgevers krijgen compensatie door een verlaging van de Aof-premie (arbeidsongeschiktheidsfonds) en door de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) verder te verder te verruimen naar 3 procent over de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom.

Maatregelen energiebelasting

Om huishoudens te helpen met het opvangen van de hoge energieprijzen neemt het kabinet in 2023 een aantal maatregelen waar ook zzp’ers en het MKB van profiteren.

Zo komt er een eerste schijf in de energiebelasting, gaat de geplande tariefsverhoging van de energiebelasting pas in 2024 in en komt er een tijdelijke hogere belastingvermindering in de energiebelasting. De Opslag Duurzame Energie (ODE) vervalt als aparte belasting in 2023.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeren in energiebesparende en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen blijft fiscaal interessant.

Zowel de milieu-investeringsaftrek (MIA) als de energie-investeringsaftrek (EIA) wordt per 2023 verruimd.

Voor de energie-investeringsaftrek gaat het om 100 miljoen euro en voor de milieu-investeringsaftrek maakt het kabinet 50 miljoen per jaar extra vrij.

Wijziging bijtelling auto’s van de zaak

Volledig elektrische auto’s van de zaak en privékilometers? Dan wijzigt er het één en ander. Het lagere bijtellingstarief van 16 procent blijft weliswaar overeind, maar de cataloguswaarde waarover de lagere bijtelling wordt berekend zakt van € 35.000,- naar € 30.000,-. Voor benzine, diesel en hybride voertuigen blijft alles in 2023 bij het oude.

Afschaffing vrijstelling bpm bestelauto’s ondernemers

Vanaf 2025 kun je geen gebruik meer maken van de bpm-vrijstelling voor bestelauto’s die op benzine, diesel of gas rijden.

De regeling blijft wel bestaan voor emissievrije bestelauto’s. Na 2025 is het niet langer de catalogusprijs die de hoogte van het bpm-tarief bepaalt, maar de hoeveelheid CO2-uitstoot.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Jeroen Homan

Jeroen Homan

Ik help ondernemers, bedrijven en organisaties met het vertellen van verhalen. Door middel van eenvoudige maar effectieve teksten. Teksten die goed vindbaar zijn, lekker lezen en die als het even kan inspireren en aanzetten tot actie.
Lees ook…
De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) biedt ondernemers flinke belastingvoordelen bij het erven of schenken van aandelen van een vennootschap. In dit…
In januari stuurt de Belastingdienst ondernemers weer de voorlopige aanslagen over 2024. In dit artikel lees je wat die voorlopige aanslag inhoudt,…
Of je nu een gevestigde ondernemer bent met een holding. Een interim-manager op zoek naar flexibele werkarrangementen. Of simpelweg een manier zoekt om…
Ben je ondernemer met een eenmanszaak? Of overweeg je er een te starten? Dan is kennis over belastingen essentieel. Dit artikel biedt je uitleg over…
Heb je een inkomen en woon je in Nederland? Dan betaal je inkomstenbelasting. Voor 2024 vind je hier de tarieven. In dit artikel praten we je bij over…
De vermogensbelasting ligt al jaren onder vuur. Veel mensen betalen meer belasting dan ze aan rendement ontvangen over hun spaargeld en beleggingen….