Categorieën

Verlaag je winst door verliezen te verrekenen

Binnen de vennootschapsbelasting (vpb) kun je verliezen uit een jaar verrekenen met andere jaren. Dat heet verliesverrekening vpb. Wat kun je hiermee en wat zijn de spelregels?

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Wat is verliesverrekening vpb?

Het ene jaar zit het mee, het andere jaar zit het tegen. Als je vennootschapsbelasting moet betalen, bijvoorbeeld als bv, kun je het verlies van het ene jaar compenseren met de belastbare winst van het andere jaar. Op die manier betaal je per saldo minder vennootschapsbelasting. De verliesverrekening vpb is dus een aantrekkelijke fiscale rekening waarmee je een hoop geld kunt besparen.

Hoe werkt verliesverrekening?

Je kunt verliezen op twee manieren verrekenen:

 1. Via carry back. Als je carry back toepast (of achterwaartse verliesverrekening), verreken je een verlies uit een bepaald jaar met de belastbare winst van het jaar ervoor.
 2. Via carry forward. Bij carry forward (of voorwaartse verliesverrekening) verreken je het verlies uit een jaar met de winst van jaren erna.

Het verrekenen gaat altijd in dezelfde volgorde: eerst carry back, dan carry forward. Je gaat dus eerst verlies verrekenen met de winst van het voorgaande jaar en pas daarna met de winsten van jaren in de toekomst.

Regels carry forward

De regels voor carry forward zijn onlangs aangepast. Vanaf 2022 geldt dat er geen termijn meer is voor carry forward of voorwaarts verrekenen. Daarvoor was die termijn 6 jaar. Vanaf het boekjaar 2013 mag je alle verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenen met winsten uit jaren na 2013.

Maximum bedrag

Tot en met 2021 gold er geen maximumbedrag voor het verrekenen van winsten. Vanaf 2022 geldt:

 • Bij een belastbare winst tot € 1.000.000 mag je verliezen uit voorgaande jaren verrekenen tot het bedrag van € 1.000.000.
 • Bij een belastbare winst van meer dan € 1.000.000 mag je in elk geval € 1.000.000 verrekenen. Van het overige deel mag je maximaal 50% verrekenen via verliesverrekening.

Voor de verrekening met winsten van 2021 en de jaren daarvoor geldt dit maximum bedrag niet. Over die jaren mag je dus bij een belastbare winst van meer van € 1.000.000 gewoon alle verliezen van boven € 1.000.000 verrekenen.

Voorbeeld verliesverrekening

Hoe ziet de verliesverrekening er uit? Een voorbeeld:

 • Stel: je hebt in 2022 een belastbare winst van € 11.000.000
 • Je leed verlies in 2021: € 8.000.000
 • Het deel van de winst over 2022 dat in aanmerking komt voor verliesverrekening: € 1.000.000 + € 5.000.000 (oftwel 50% van € 10.000.000) = € 6.000.000
 • Het belastbare bedrag voor 2022 wordt dan € 11.000.000 – € 6.000.000 = € 5.000.000
 • Van het verlies over 2021 blijft nog over: € 8.000.000 – € 6.000.000 = € 2.000.000.
  Dit resterende verlies mag je verrekenen met de winsten van 2023 en verder.

Voorlopige verliesverrekening

Je kunt ook voorlopige verliesverrekening toepassen, als je een verlies wilt verrekenen met een winst uit een voorgaand jaar voordat de aangifte over het verliesjaar afgewikkeld is. Je kunt dan schriftelijk een voorlopige verliesverrekening aanvragen bij je belastingkantoor. De belangrijkste voorwaarde voor voorlopige verliesverrekening:

 • Je doet aangifte over het verliesjaar.
 • De aanslag over het winstjaar waarmee je het verlies wilt verrekenen moet definitief zijn.
 • Je kunt maximaal 80% verrekenen van het verlies dat je opgeeft.

Verliezen niet verrekenbaar

Het kan voorkomen dat je verliezen niet mag verrekenen volgens verliesverrekening vpb. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Als het uiteindelijke belang in de vennootschap voor30 % of meer is gewijzigd (belangenwijziging).
 • In het geval van houdsterverlies (het verlies van een houdster- of financieringsmaatschappij).
 • Als de Belastingdienst je fiscale beleggingsinstelling in een bepaalde periode niet aanmerkt als beleggingsinstelling.

In deze situaties kun je verliezen misschien niet verrekenen. De Belastingdienst stelt de verliezen vast via een beschikking.

Gerelateerd lezen:
• Wanneer moet u de jaarrekening deponeren?
• Voorkom verjaring van factuur of vordering door te ‘stuiten’
• Voldoet uw administratie aan de eisen?
• Tips voor het opzetten van je boekhouding

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Job Jansen

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij onder andere De Zaak elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.
Lees ook…
De btw-aangifte is verplicht als je ondernemer bent voor de omzetbelasting. De aangifte kan per maand zijn, per kwartaal of soms per jaar. Bovendien is…
Internationaal zakendoen opent deuren naar onbegrensde mogelijkheden, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. In dit artikel duiken we in de…
Voor directeur-grootaandeelhouders is het niet meer mogelijk om geld te lenen uit de eigen bv of nv zonder daar direct belasting over te betalen. De…
Heb je een inkomen en woon je in Nederland? Dan betaal je inkomstenbelasting. Voor 2024 vind je hier de tarieven. In dit artikel praten we je bij over…
Of je nu een gevestigde ondernemer bent met een holding. Een interim-manager op zoek naar flexibele werkarrangementen. Of simpelweg een manier zoekt om…
In januari stuurt de Belastingdienst ondernemers weer de voorlopige aanslagen over 2024. In dit artikel lees je wat die voorlopige aanslag inhoudt,…