Beloon meewerkende kinderen via KJ-regeling
Veel kinderen werken - al dan niet in de zomervakantie - in de zaak van hun ouders mee. Naast het feit dat deze hulp praktische voordelen heeft, zijn er ook fiscale voordelen te behalen. Als er kinderen meewerken zijn vader of moeder ineens "werkgever" en kunnen zij gebruik maken van de zogenaamde kalenderjaarregeling (KJ-regeling).

De kalenderjaarregeling
De KJ-regeling is een vereenvoudigde regeling voor de inhouding en afdracht van de over het loon van uw kind verschuldigde loonheffing. Als uw meewerkende kind 15 jaar of ouder is, nog thuis woont en niet onder de werknemersverzekeringen valt, kunt u de verschuldigde loonheffing één keer per jaar inhouden en afdragen. Verder levert de regeling tal van administratieve voordelen op.

De voordelen
De regeling levert de volgende voordelen op:

– Er hoeft niet maandelijks of vierwekelijks een inhouding en afdracht van de loonheffingen plaats te vinden;
– Inhouding en afdracht vindt in één keer plaats en wel op de eerste werkdag van het volgende kalenderjaar;
– De elektronische aangifte loonheffingen en de afdracht moet vóór 1 februari van het volgende kalenderjaar bij de belastingdienst plaatsvinden.

De voorwaarden
De regeling kent dus met name administratieve voordelen. Om voor de regeling in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

– Het kind moet meewerken in de onderneming van de ouder(s);
– Het kind moet 15 jaar of ouder zijn;
– Het kind moet tot uw huishouden behoren;
– De loonheffingskorting moet worden toegepast;
– Het kind is niet verzekerd voor een andere sociale verzekering dan een volksverzekering en de Zorgverzekeringswet (Zvw);
– Voor de eerste uitbetaling moeten naam, geboortedatum en BSN-nummer (voorheen sofi-nummer) in de administratie zijn opgenomen.

Daarnaast moet u toestemming krijgen van de belastingdienst. Gebruik daarvoor het formulier ‘Melding loonheffingen werkgever van meewerkende kinderen‘.

Als niet aan alle voorwaarden is voldaan, gelden de normale regelingen voor de loonbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

.
Beleggen in vastgoed is een langetermijnbelegging. Benieuwd wat jouw opties zijn? Lees meer in de brochure. Prognose gemiddeld jaarrendement over 7 jaar: 8,1%.
Voor welke auto ga jij?
Het brede aanbod van Mercedes-Benz is standaard rijk uitgerust en sluit naadloos aan bij de behoeften van de zakelijke rijder. En dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs én netto bijtelling.
Lees ook…
Wat is een cao? Moet jouw bedrijf voldoen aan een cao? En hoe pas je de cao toe binnen je bedrijf? Lees hier de basisregels over de collectieve…
Je werknemer heeft fantastisch nieuws: ze is zwanger. Als werkgever wil je natuurlijk dat zij op een fijne manier van deze bijzondere tijd kan…
Werknemers hebben in een aantal gevallen recht op betaald verlof, zonder daarvoor vakantiedagen op te moeten nemen. Bijvoorbeeld voor een trouwerij in…