Meewerkende kinderen in de zaak lonen! Zij zijn niet alleen een welkome hulp, maar hun bijdrage levert ook fiscale voordelen op voor de zaak. Als er kinderen betaald meewerken, zijn vader of moeder ineens 'werkgever' en kunnen zij gebruik maken van de zogenaamde kalenderjaarregeling (KJ-regeling).

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Meewerken in de onderneming van de ouder

Je kind is blij want hij/zij ontvangt loon waarmee bijvoorbeeld een eigen e-bike gekocht kan worden of een leuke vakantie en jij kan met fiscaal voordeel behalen, namelijk: Het loon van je kinderen is aftrekbaar als ondernemingskosten en je kinderen hoeven hierover geen belasting te betalen. Een win-win situatie! Hoe het werkt leggen we je hier uit.

Voor wie geldt de kalenderjaarregeling (KJ-regeling)?

Deze regeling geldt voor IB-ondernemers met meewerkende kinderen van 15 jaar en ouder die behoren tot het huishouden.

Voordelen van de kalenderjaarregeling

Je kind geniet van een onbelast loon. Althans: zolang de verdiensten onder de maximale onbelaste vergoeding blijven. In 2023 mag u maximaal € 891 per maand uitbetalen zonder hierover loonheffing in te houden.

Je mag ook een onbelaste kostenvergoeding geven. Bijvoorbeeld een renteloze lening voor de aanschaf van een e-bike is belastingvrij.

In vergelijking met het in dienst nemen van een ‘gewone werknemer’ scheelt de vereenvoudigde regeling ook administratieve rompslomp. Dat komt onder meer omdat je maar één keer per jaar een loonaangifte hoeft te doen. Daarin kun je de verschuldigde loonheffing in één keer inhouden en afdragen. Niet direct belastingvoordeel, wel minder administratie.

Je kind is niet verzekerd. Zorgverzekeringspremie moet wel betaald worden.

Jij mag als werkgever de betaalde arbeidskosten verrekenen met je winst. Dat scheelt dus winstbelasting.

Als je kind werkt in de piektijden

Als jouw kind in enkele (zomer)maanden een flink aantal uren voor je onderneming werkt en daarmee dus een behoorlijk bedrag verdient, kan je overwegen om het verdiende (netto)loon niet in een keer uit te betalen maar de uitbetaling te verdelen over het jaar.

Wat mag je kind bijverdienen naast de studiefinanciering?

Zowel kinderbijslag als ‘oude’ studiefinanciering kennen een maximale bijverdiengrens.

 1. Als je kind als student onder het leenstelsel valt, dan mag hij/zij onbegrensd bijverdienen.
 2. Een student mag niet te veel bijverdienen in de volgende situaties:
 3. de student krijgt een beurs, een rentedragende lening of een reisproduct voor een mbo-opleiding;
 4. de student valt onder het oude stelsel van studiefinanciering voor hbo en universiteit.

Bijverdiengrens

De bijverdiengrens voor 2023 is € 16.121,60. Let op! Er bestaan plannen om de bijverdiengrens voor bepaalde situaties op te schorten. Op dit moment bestaat hierover nog geen volledige duidelijkheid.

Kinderbijslag

De bijverdienste heeft geen invloed op de kinderbijslag of kindgebonden budget. De vereenvoudigde regeling houdt zich daarbuiten.

Bepaalde voorwaarden

Om voor de regeling in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De onderneming is een IB-onderneming (eenmanszaak of vof). Besloten vennootschappen (bv’s) zijn uitgesloten van de KJ-regeling
 • Als ondernemende ouder moet je voor de eerste loonbetaling een verzoek bij de fiscus doen om de regeling te mogen toepassen.
 • Meewerkende kinderen moeten inwonend zijn en 15 jaar of ouder
 • Meewerkende kinderen mogen geen (mede) eigenaar zijn van het bedrijf
 • De ouder moet de loonheffingskorting toepassen
 • De zorgverzekeringspremie moet zelf worden betaald.
 • Voor de eerste uitbetaling moeten naam, geboortedatum en BSN-nummer (voorheen sofi-nummer) in de administratie zijn opgenomen.
 • Voor de eerste loonbetaling moet je als ouder toestemming vragen van de belastingdienst. Gebruik daarvoor het formulier ‘Melding loonheffingen werkgever van meewerkende kinderen‘.

Zorg dat je aan de voorwaarden voldoet

Als niet aan alle voorwaarden is voldaan, moet je voldoen aan de ‘gewone’ salarisadministratie.

 • loonbelasting: elke maand loonaangifte
 • premie volksverzekeringen: inhouding op loon
 • de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet: inhouding op loon
 • Bovendien mag de Belasting tot 5 jaar terug belasting navorderen. Dus het is verstandig om de belastingadministratie 5 jaar te bewaren.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Jean-Paul Taffijn

Jean-Paul Taffijn

Jean-Paul Taffijn werkte jarenlang in de journalistiek, voordat hij besloot zijn blik te verbreden. Zijn ervaring gebruikt hij voor het maken van producties die informatie op een aantrekkelijke manier presenteren. De menselijke kant is wat hij zoekt in zijn teksten.
Lees ook…
Heb je een bv, nv of coöperatie? Dan moet je belasting betalen over de winst. Dit noemen we vennootschapsbelasting (VPB). In 2024 blijft het rustig…
Ook als ondernemer kom je er niet onderuit: inkomstenbelasting betalen. Maar hoeveel moet je precies betalen? Dat wordt berekend via drie…
Je bent geen ondernemer voor de inkomstenbelasting en werkt ook niet in loondienst, maar je hebt wél inkomsten. Als gastouder bijvoorbeeld of omdat je…
Voor directeur-grootaandeelhouders is het niet meer mogelijk om geld te lenen uit de eigen bv of nv zonder daar direct belasting over te betalen. De…
Ben je ondernemer met een eenmanszaak? Of overweeg je er een te starten? Dan is kennis over belastingen essentieel. Dit artikel biedt je uitleg over…
Of je nu een gevestigde ondernemer bent met een holding. Een interim-manager op zoek naar flexibele werkarrangementen. Of simpelweg een manier zoekt om…