Categorieën

De Zaak praat je bij over de afgelopen week

Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed het weekend in! En er gebeurde weer genoeg…

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

In 2025 kom je de stad niet meer in met vervuilend vervoer. Tijd voor de emissieloze overstap. Hoe pak je het aan?

De introductie van zero-emissiezones in de Nederlandse binnensteden vanaf 1-1-2025 veroorzaakt zorgen onder ondernemers. Vanaf 2025 zullen de meest vervuilende bestelbussen en vrachtwagens op diesel deze zones niet meer mogen betreden. Dit dwingt leveranciers om over te stappen op elektrisch vervoer, een uitdaging die niet alleen tijdrovend is, maar ook hoge kosten met zich meebrengt.

Ongeveer 30 gemeenten hebben al besloten tot de invoering van dergelijke zones of zijn bezig met de besluitvorming. De meeste van deze zones zullen in de Randstad verschijnen. Het doel van deze zones is het stimuleren van duurzaam ondernemen.

Ondernemers moeten hun bedrijfsvoering aanpassen aan elektrisch vervoer, wat niet alleen financiële investeringen vereist, maar ook logistieke en infrastructurele aanpassingen. Elektrische vrachtwagens zijn bovendien momenteel duurder in aanschaf en gebruik dan dieselvarianten, wat de kosten voor leveringen kan verhogen en mogelijk doorberekend wordt aan klanten in de binnensteden.

Advies van de Zaak: De overheid biedt enige steun via subsidies, zoals de AanZET-regeling voor elektrische trucks en de SEBA-tegemoetkoming voor emissieloze bestelbussen. Meer lezen over de aftrekmogelijkheden van zakelijk EV?


Belastingdienst verlengt versoepeld beleid coronaschulden tot 1 april 2024

Staatssecretaris Van Rij van Financiën verlengt het versoepelde regime met betrekking tot de coronaschulden tot 1 april 2024. Dit houdt in dat de Belastingdienst langere tijd genoegen neemt met hetzelfde percentage dat andere schuldeisers krijgen bij een schuldsanering, in plaats van de gebruikelijke 200 procent.

Verschillende ondernemersverenigingen, waaronder ONL, MKB-Nederland en VNO-NCW, drongen er bij de staatssecretaris op aan om de flexibele aanpak met betrekking tot terugbetaling te verlengen. Zij zijn van mening dat hierdoor niet alleen de kans op een succesvol saneringsakkoord toeneemt, maar dat ondernemers nu ook meer tijd krijgen om tot een goed akkoord te komen met hun schuldeisers.

Advies van De Zaak: Nu is het moment om actie te ondernemen als je te maken hebt met een hoge schuldenlast. De handreiking van de Belastingdienst kan ondernemers met schulden helpen om hun financiële situatie te verbeteren en hun bedrijf op de juiste koers te houden.


4 op de 10 zzp’ers heeft geen financieel vangnet bij arbeidsongeschiktheid

Een groot aantal zelfstandige ondernemers, namelijk 40%, bevindt zich in een kwetsbare financiële positie wanneer ze arbeidsongeschikt zouden worden. Dit geldt met name voor zelfstandigen met een laag inkomen, zij hebben vaak geen voorzorgsmaatregelen getroffen. De aandacht voor de naderende verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft de bewustwording onder ondernemers vergroot, wat resulteert in een grotere bereidheid om stappen te ondernemen.

Volgens een recent onderzoek van Knab onder 1.400 zelfstandige ondernemers, uitgevoerd naar aanleiding van de aangekondigde AOV-verplichting in 2027, heeft 40% heeft geen financiële voorzorgsmaatregelen getroffen voor het geval ze arbeidsongeschikt raken. Dit betekent dat ze geen verzekering hebben afgesloten en ook geen financiële reserve om op terug te vallen. In de laagste-inkomensgroepen, waar het besteedbaar maandinkomen onder de 2.000 euro ligt, geldt dit zelfs voor 62% van de zelfstandigen.

Van de ondervraagde zelfstandige ondernemers is twee derde tegen het huidige voorstel om in 2027 de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verplicht te maken.

Advies van De Zaak: Los van de discussies over de verplichte AOV is het belangrijk om jezelf te beschermen tegen arbeidsongeschiktheid. Dat kan op verschillende manieren met elk hun eigen voor- en nadelen. Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen. In dit artikel lees je alles wat je als ondernemer moet weten over arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheden om je daartegen te wapenen met een financieel vangnet.


Overstapdatum verzuimverzekering: 1 oktober 2023

Het (mkb) blijft geconfronteerd worden met ziekteverzuim als een aanhoudend probleem. Recente gegevens van TNO en CBS tonen aan dat 25% van de jonge werkenden tussen 18 en 34 jaar last heeft van burn-outklachten als gevolg van hun werk. Als reactie hierop kiezen steeds meer ondernemers ervoor om een verzuimverzekering af te sluiten om zich te wapenen tegen de financiële gevolgen van langdurig ziekteverzuim.

Als werkgever moet je er rekening mee houden dat veel verzekeraars samenwerken met geselecteerde arbodienstverleners. Dit kan betekenen dat het wanneer je je huidige contract wil beëindigen je rekening moet houden met een opzegtermijnen van 3 maanden. Wil je in het nieuwe jaar overstappen? Regel dit dan voor 1 oktober 2023.

Advies van de Zaak: Loon doorbetalen bij langdurige ziekte hakt er bij veel mkb-ondernemers in. Financieel, maar ook als je kijkt naar de tijd en energie die het kost. Je kunt dit risico afdekken met een verzekering. In dit artikel lees je alles over loondoorbetaling bij ziekte en laten we zien welke soorten verzuimverzekeringen er zijn.

Picture of Marlies Bonnike

Marlies Bonnike

Marlies Bonnike is uitgever, schrijver en redacteur. Zij startte haar loopbaan bij een internationale tijdschriftenuitgeverij, had haar eigen pr-bureau en was directeur van een tijdschriftenuitgeverij. Ze was de mede oprichter en eigenaar van Editio, een online schrijversacademie.
Lees ook…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…