Categorieën

De Zaak praat je bij over de afgelopen week

Elke vrijdag geeft de redactie van De Zaak een overzicht van het nieuws en belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo kun jij als ondernemer goed het weekend in! En er gebeurde weer genoeg…

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Explosieve groei langdurig verzuim verwacht – wat kun je als ondernemer doen?

Veel ondernemers hebben te maken met langdurig verzuim onder werknemers. Helaas lijkt dit probleem alleen maar groter te worden. Uit recent onderzoek van HR Navigator onder 250 grotere werkgevers blijkt dat op dit moment 5,1 procent van het personeel langer dan zes weken thuiszit. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor bedrijven en de werkdruk voor andere werknemers verhogen.

Marco de Zeeuw, directeur van HR Navigator, noemt de ontwikkeling zeer zorgelijk. ‘De arbeidsmarkt heeft zelden zo onder druk gestaan. De grootste uitdaging is de stijging in langdurig verzuim.’ Als het gaat om langdurig verzuim, verwacht HR Navigator dit jaar een explosieve groei. 

Het probleem speelt zeker niet alleen bij grote bedrijven. Eerder verschenen berichten dat ruim 40 procent van de mkb’ers zich zorgen maakt over het hoge verzuim en de loondoorbetaling die daarbij komt kijken

De vraag is: wat kun je als werkgever doen om stijging te voorkomen? Volgens HR Navigator is het inschakelen van een goede arbodienst noodzakelijk. De Zeeuw: ‘Hoe eerder een zieke werknemer door de arbodienst gezien wordt, hoe sneller je weet wat er echt aan de hand is. Je kunt de ondersteuning bieden die de medewerker nodig heeft. Daarmee verkort je het verzuim.’

Advies van De Zaak: Verzuim is een probleem waar je als ondernemer niet overheen kan stappen. Een zieke medewerker kost een werkgever gemiddeld € 400,- per dag. Door op tijd de juiste professionele begeleiding te bieden, kun je zorgen dat je werknemers sneller herstellen en je bedrijf gezond blijft. In dit artikel gaan we in op veelgehoorde misvattingen over arbodienstverlening.


Twee derde van de ondernemers denkt auto te gaan delen

66 procent van de ondernemers denkt in de toekomst vervoermiddelen voor hun bedrijf te gaan delen in plaats van te bezitten. Het gaat hierbij om alle vervoermiddelen die organisaties gebruiken, zoals auto’s, fietsen en scooters. Een kwart van de ondernemers denkt de stap naar deelvervoer al tussen de drie en vijf jaar te maken. 

Mkb-ondernemers zijn het positiefst over deelvervoer. Liefst 73 procent van hen denkt over te stappen op deelvervoer, tegenover 50 procent van de zzp’ers. Ook de leeftijd van de ondernemer speelt een rol. Van de leeftijdsgroep tussen de 18 en 34 jaar denkt maar liefst 87 procent te gaan delen in de toekomst. 

‘Ondernemers zien de mogelijkheden van deelvervoer’, zegt Patrick van Weert van ANWB Zakelijk. ‘De kosten voor het bezit van een voertuig – dat vaak voor 95 procent van de tijd stilstaat – lopen op. Daarnaast dwingt de parkeerproblematiek en bereikbaarheid in binnensteden ondernemers om andere vervoersmogelijkheden te onderzoeken.’

Advies van De Zaak: Als je als mkb-ondernemer of zzp’er op zoek bent naar een bedrijfsauto sta je meestal voor de keuze kopen of leasen. Door de snelle groei van het aantal deelauto’s, krijg je er een serieuze optie bij. Als je minder dan 15.000 kilometer per jaar rijdt, kan een gedeelde auto goedkoper uitpakken. 


Werkgevers trekken steeds vaker de portemonnee in de strijd om talent

Om de strijd om schaars talent aan te kunnen gaan, investeren werkgevers steeds meer in hun personeel. Dat blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN. Vooral financiële maatregelen als hogere salarissen, aanbrengpremies en vaste contracten worden ingezet om het huidige personeel aan te trekken en te behouden. 

Het vertrek van goed personeel waarin flink geïnvesteerd is, blijft een groot probleem voor werkgevers. Om werknemers te behouden, is meer nodig dan alleen bonussen en cadeaus. Het gaat ook om waardering, kansen om te ontwikkelen en perspectief om door te stromen.

AWVN ziet dat werkgevers zich grote zorgen maken over de gevolgen van de concurrentie om personeel. Dit veroorzaakt hoge kosten, hoog personeelsverloop en verlies van kennis en ervaring. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat het voor werkgevers steeds lastiger wordt om hogere beloningen voor werknemers te kunnen betalen

Werkgevers geven aan dat er een bredere aanpak nodig is om de problemen op te lossen. Samenwerking met de overheid en vakbonden kan hierbij helpen. De oplossingen moeten zich richten op het vergroten van de ‘vijver’ aan arbeidskrachten. Dit kan bijvoorbeeld door deeltijdwerk te bevorderen, de inzet van arbeidsbesparende technologie en mensen opleiden voor schaarse vacatures.

Advies van De Zaak:  De strijd om talent is volop aan de gang en nog nooit wisselden zoveel werknemers – 1 op de 5 in 2022 – van werkgever. De vraag is: hoe behoud je personeel? In dit artikel helpen je op weg met 10 tips.


Dien op tijd je VPB-aangifte in en voorkom hoge boetes

Als ondernemer is het belangrijk om op tijd je aangifte vennootschapsbelasting (VPB) over 2022 in te dienen. Voor de meeste bedrijven staat de deadline op 31 mei 2023. Heb je meer tijd nodig? Dan kun je uitstel krijgen. Maar let op: dat verzoek moet deze maand ingediend zijn bij de Belastingdienst.

Houd er rekening mee dat de Belastingdienst een verzuimboete kan opleggen van € 2757 als de aangifte vennootschapsbelasting te laat binnenkomt. Deze boete kan oplopen tot € 5514 als je meerdere jaren achter elkaar geen aangifte doet.

Ook goed om te weten: voor de VPB-aangifte over 2022 geldt nog een gunstig tarief in de eerste schijf. Bij een winst tot € 395.000 geldt een VPB-tarief van 15 procent. Vanaf 2023 is het winstbedrag voor de eerste schijf verlaagd naar € 200.000 en het lage tarief is verhoogd naar 19 procent. 

Advies van De Zaak: Wil je uitstel van aangifte vennootschapsbelasting? Vraag het dan meteen aan. De Belastingdienst moet je verzoek vóór 1 juni 2023 binnen hebben. De meeste bedrijven kunnen uitstel aanvragen via een digitaal formulier in Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Picture of Jaap Backx

Jaap Backx

Verhalen vertellen vormt – in wisselde vormen en gedaanten – de rode draad in mijn werkende leven. Soms zijn het verhalen die ik zelf maak, vaker komen ze tot leven binnen een door mij ontwikkeld of aangestuurd concept. Als hoofdredacteur van De Zaak wil ik ondernemers helpen om op basis van actuele, heldere en inspirerende informatie betere bedrijfskeuzes te maken.
Lees ook…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…