Categorieën

De Zaak praat je bij over de afgelopen week

Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed het weekend in! En er gebeurde weer genoeg…

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Ondernemers verliezen vertrouwen in politiek. Wat is er nodig?

Een grootschalig representatief onderzoek uitgevoerd door ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland heeft onthuld dat ondernemers in toenemende mate ontevreden zijn over de politiek. Voor komend jaar ziet 59% het economische klimaat als onzeker of (zeer) somber. Bijna drie op de vijf maken zich daarbij zorgen over de internationale (politieke) spanningen en de gevolgen voor het bedrijf.

Bijna alle ondernemers (92%) ervaren knelpunten. De grootste zijn momenteel de gestegen kosten zoals voor energie, grondstoffen en rente (49%), de hoge loonkosten (41%), en regeldruk (33%). Ondernemers zijn verder van mening dat de hoeveelheid (complexe) regels ten koste gaat van het ondernemen. Lees hier de rapportage van het onderzoek verricht door Direct Research.

Advies van De Zaak: Zoals MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhoff het verwoordde, heeft Nederland economisch nog steeds een fantastische uitgangspositie in de wereld. Maar ondernemers hebben stabiel en op de langetermijngericht beleid nodig om belangrijke investeringen voor de toekomst te kunnen doen.


Winst nu uitkeren of in je bv houden? Wat is wijsheid?

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een ingediend amendement op het belastingplan 2024. De tarieven in box 2 en 3 van de inkomstenbelasting worden nog verder verhoogd. Wordt het nu tijd om je winst in je vennootschap voor 1 januari 2024 aan jezelf uit te keren of niet?

Het demissionaire kabinet had al een tweeschijvenstelsel in box 2 geïntroduceerd, waarmee het huidige tarief van 26,9% in box 2 in 2024 vervangen zou worden door een laag tarief van 24,5% voor de eerste € 67.000 aan inkomen en een hoog tarief van 31% voor alles wat daar boven komt. Maar nu is de Tweede Kamer akkoord gegaan om het hoge tarief per 1 januari nog eens te verhogen naar 33%. En is de kamer meegegaan met een extra verhoging van het belastingtarief op sparen en beleggen in box 3. Dat gaat in 2024 niet van 32% naar 34%, maar naar 36%.

Is het nou beter om je belastingafdracht uit te stellen? In box 2 wordt belasting geheven over inkomen uit aanmerkelijk belang. Je betaalt pas als je winst uit je bv uitkeert aan jezelf.  Als belastingplichtige kun je belastingafdracht uitstellen door geen winst uit te keren. Je kunt vanuit de bv beleggen en betaalt over deze winsten in de bv vennootschapsbelasting van 19% tot 2 ton en daarboven 25,8%.

Advies van de zaak: Bespreek je situatie met een goede fiscalist, om te bekijken wat jouw mogelijkheden zijn in box 2 en 3. Algemene richtlijnen zijn: als je vermogen in je bv hebt dat niet hoger is dan € 67.000 kun je je geld beter even laten staan, want het tarief is dit jaar 26,9% en het lage tarief zakt volgend jaar naar 24,5%. Als je sowieso in het hoge tarief moet afrekenen, en je kan je belastingafdracht niet lang uitstellen, dan kun je beter in 2023 dividend uitkeren tegen 26,9% belasting in plaats van volgend jaar tegen 33%


Tijdelijke wet Transparantie Turboliquidatie 15 november in werking. Wat verandert er?

Het proces van snelle beëindiging van een rechtspersoon wordt turboliquidatie genoemd. Bij een turboliquidatie zoals we die tot nu toe kennen, besluit de algemene (leden)vergadering (van aandeelhouders) tot ontbinding van de rechtspersoon. Hierdoor houdt de rechtspersoon direct op te bestaan, en kan de liquidatie ingeschreven worden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. En daarmee houdt het bedrijf of de stichting op te bestaan. Klaar ben je.

Tot 15 november was het zo dat een turboliquidatie alleen mocht plaatsvinden als er geen baten meer in de onderneming zitten. Én je mocht als onderneming niet vlak voor de turboliquidatie selectief betalingen verrichten aan bepaalde schuldeisers. In de praktijk bleek dat bestuurders vaak onterecht wegkomen met de turboliquidatie en de schuldeisers het nakijken hebben.

Nu treedt de Tijdelijke wet Transparantie Turboliquidatie in werking. Omdat er in de praktijk veelvuldig misbruik blijkt te worden gemaakt van deze snelle regeling, hoopt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie daarin verandering te brengen. De wet hoopt hiermee te voorkomen dat schuldeisers achter het net vissen en de schulden vaak ook niet meer te verhalen zijn op de voormalige bestuurder van de onderneming vanwege onrechtmatige daad. De Tijdelijke wet treedt juist nu in werking vanwege een verwachte stijging van het aantal turboliquidaties als gevolg van de coronapandemie. De tijdelijke wet geldt in beginsel voor twee jaar.

Advies van de Zaak: Volg de juiste route als je wilt stoppen als ondernemer en laat je adviseren. De nieuwe turboliquidatieprocedure brengt veel extra administratieve verplichtingen en daarmee kosten met zich mee. De gevolgen kunnen groot zijn voor iedere bestuurder die zich niet aan de procedure houdt, al dan niet per ongeluk.


Aanmelden voor de KOR kan tot 3 december! Iets voor jou?

Ondernemers met een jaaromzet onder de € 20.000 kunnen zich nu nog aanmelden voor de kleineondernemersregeling (KOR). Daarmee zijn zij vrijgesteld van btw en het doen van btw-aangifte. 

Om per 1 januari 2024 deel te nemen aan de regeling, moet de aanmelding uiterlijk 3 december binnen zijn. Voor het bepalen van de omzetgrens tellen alle leveringen en diensten mee die zonder toepassing van de KOR met btw-belast zouden zijn. 

Daarnaast gaat het om btw-vrijgestelde omzet die is verkregen uit:

  • levering en verhuur van onroerende zaken
  • financiële diensten
  • verzekeringsdiensten


De omzet uit andere btw-vrijgestelde diensten telt niet mee voor de omzetgrens. Hieronder vallen bijvoorbeeld medische en sportdiensten en diensten door schrijvers en journalisten.

Advies van de Zaak: Wil je weten of de regeling iets voor jou is?  Zorg ervoor dat je aanmeldformulier uiterlijk 3 december binnen is bij de Belastingdienst.

Picture of Marlies Bonnike

Marlies Bonnike

Marlies Bonnike is uitgever, schrijver en redacteur. Zij startte haar loopbaan bij een internationale tijdschriftenuitgeverij, had haar eigen pr-bureau en was directeur van een tijdschriftenuitgeverij. Ze was de mede oprichter en eigenaar van Editio, een online schrijversacademie.
Lees ook…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke vrijdag geeft de redactie van De Zaak een overzicht van het nieuws en belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo kun jij als ondernemer…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke vrijdag geeft de redactie van De Zaak een overzicht van het nieuws en belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo kun jij als ondernemer…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…