Categorieën

De Zaak praat je bij over de afgelopen week

Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed het weekend in! En er gebeurde weer genoeg…

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Zzp’ers spelen met vuur bij de Belastingdienst

Uit recent onderzoek onder 400 zzp’ers blijkt dat ongeveer 9 procent van de zelfstandigen in het verleden bewust een factuur niet heeft opgegeven bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit aandeel kan groter zijn, aangezien 12 procent van de ondervraagden niet zeker weet of ze altijd correct hebben gehandeld. Deze resultaten suggereren niet alleen een risico op fiscale nalatigheid, maar wijzen ook op de financiële druk waaronder zzp’ers staan – 1 op de 4 heeft namelijk financiële zorgen.

Een kwart van de zzp’ers ontvangt zijn zakelijke inkomsten op een privérekening, ondanks dat banken dit ontmoedigen vanwege het risico op een verminderd financieel overzicht. Deze praktijk onderstreept het belang van goed financieel beheer en de voordelen van het gebruik van online boekhoudprogramma’s, die slechts door de helft van de zzp’ers wordt gebruikt.

Advies van De Zaak: als zzp’er ben je wettelijk verplicht een juiste administratie bij te houden. De kans op controle door de Belastingdienst is klein, maar als het gebeurt, wil je je zaken op orde hebben. Overweeg een online boekhoudprogramma voor meer overzicht en naleving van fiscale verplichtingen. Zorg ook voor een scheiding tussen je zakelijke en privéfinanciën door een zakelijke rekening te gebruiken.


Mkb’ers zien bedrijfswaarde flink stijgen. Ben jij klaar voor de volgende stap?

Twee derde van de mkb-ondernemers heeft het afgelopen jaar de waarde van hun zaak flink zien stijgen. 73 procent verwacht dat deze positieve trend zich voortzet. Dit blijkt uit cijfers van de Europese Bedrijfsovernamebarometer.

Dit optimisme vertaalt zich in een toenemende bereidheid onder ondernemers om hun bedrijf van de hand te doen. Met investeerders die actief op zoek zijn naar veelbelovende mkb-bedrijven, lijken we op de rand te staan van een bloeiperiode in bedrijfsovernames. De markt voor mkb-bedrijven verschuift langzaam van een verkopers- naar een kopersmarkt.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat bijna de helft van de mkb’ers geen helder beeld heeft van de werkelijke waarde van hun onderneming. Een kleine 14 procent wil dit liever niet weten. Een gemiste kans, want kennis van je bedrijfswaarde is cruciaal. Niet alleen bij verkoopplannen, maar ook voor het nemen van strategische beslissingen.

Advies van De Zaak: door inzicht te krijgen in de potentie en de risico’s van je onderneming kun je gerichter sturen op groei en succes. Tijd om die kop uit het zand te halen en de waarde van je bedrijf te omarmen. Denk je erover om een bedrijf te kopen of te verkopen? Lees hier alles wat je moet weten over bedrijfsovername.

Ondernemers onder druk. Nieuwe minimumloonstijging onhoudbaar?

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen op om een streep te zetten door de extra verhoging van het minimumloon op 1 juli 2024. Ze wijzen erop dat kleinere ondernemingen de forse loonstijgingen van de laatste tijd nu al bijna niet kunnen dragen.

Het minimumloon is de afgelopen tijd met 18 tot 31 procent gestegen. Het gaat hierbij om de reguliere, halfjaarlijkse indexaties, meerdere bijzondere verhogingen en de invoering van het wettelijk minimumuurloon op 1 januari 2024. De werkgeverslasten stijgen veel harder dan wat werknemers overhouden aan de verhogingen. De boodschap is duidelijk: deze extra verhoging kan bedrijven de das om doen.

In plaats van de lasten verder te verhogen, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland voor om de belastingen en premies te verlagen. Zo blijft er meer in de portemonnee van werknemers zonder dat ondernemers tegen nog hogere kosten aanlopen. Het is een win-win: werknemers houden netto meer over en ondernemers hoeven niet dieper in de buidel te tasten. Bovendien maakt het werken aantrekkelijker.

Advies van De Zaak: het is belangrijk om de discussie rondom de verhoging van het minimumloon en het minimumjeugdloon te blijven volgen. Onderzoek nu vast de mogelijke impact op je bedrijfsvoering en financiën en maak plannen voor strategieën om extra kostenstijgingen op te vangen.


Goede Vrijdag komt eraan. Is dit een vrije dag in 2024?

Op 29 maart is het Goede Vrijdag. Hoewel het een officiële feestdag is, betekent dit niet automatisch een dag vrij voor iedereen. Er is immers geen wet die zegt dat feestdagen verplichte vrije dagen zijn. De realiteit is dat sommige sectoren, zoals de zorg, altijd door moeten.

Of Goede Vrijdag een vrije dag is, hangt af van afspraken in de cao, het arbeidscontract of het bedrijfsreglement. Veel Nederlanders zijn wel vrij op Goede Vrijdag, dankzij afspraken tussen werkgever en werknemer. Wanneer in een afspraak expliciet is beschreven dat het een vrije dag is, dan moet de werkgever het loon doorbetalen.

Advies van De Zaak: controleer je cao, arbeidscontract of bedrijfsreglement om te zien of Goede Vrijdag een vrije dag is. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken en deze te communiceren naar je team. Zo voorkom je verwarring en zorg je voor een goede planning rondom officiële feestdagen.

Picture of Nanda den Hartog

Nanda den Hartog

Als redactiecoördinator bij De Zaak zorg ik ervoor dat er dagelijks interessante artikelen voor ondernemers op onze website staan en ben ik de drijvende kracht achter het weekoverzicht. Dat ik zelf ondernemer ben geweest komt daarbij goed van pas. Door deze ervaring en mijn redactionele skills begrijp ik op welke informatie en tips ondernemers écht zitten te wachten.
Lees ook…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke vrijdag geeft de redactie van De Zaak een overzicht van het nieuws en belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo kun jij als ondernemer…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…