Categorieën

Het terugvragen van btw uit een ander EU-land roept nogal eens vragen op. De Belastingdienst zette er daar 10 van op een rij. U kunt ze hier lezen.

1. “Binnen welke termijn moet ik het verzoek indienen?

Een verzoek om teruggaaf van btw moet u indienen vóór 1 oktober van het volgende jaar.

2. “Binnen welke termijn moeten EU-landen de btw terugbetalen?

De belastingdiensten in de EU-landen moeten uw verzoek binnen 4 maanden afhandelen. Dat kan verlengd worden tot 8 maanden als de buitenlandse belastingdienst aanvullende vragen aan u stelt. Als de buitenlandse belastingdienst deze verlenging overschrijdt, hebt u recht op rente over het bedrag.

3. “Kan ik met 1 formulier btw terugvragen uit verschillende EU-landen?

Nee, voor ieder EU-land doet u een apart verzoek

4. “Welke eisen stellen de verschillende EU-landen aan mijn verzoek om teruggaaf van btw?

Elk EU-land stelt andere eisen aan het verzoek om teruggaaf van btw. We hebben een lijst gemaakt van de vereisten per EU-land. U kunt deze lijst (pdf) hier downloaden »

5. “Kan ik een creditfactuur toevoegen aan mijn verzoek?

Ja, u kunt een creditfactuur toevoegen aan uw verzoek.

Zet voor het factuurbedrag en het btw-bedrag een minteken. Er mag geen spatie staan tussen het minteken en het bedrag.

Hebt u een creditfactuur ontvangen van een factuur die u in een eerder verzoek hebt ingediend? Voeg de creditfactuur dan toe aan uw eerstvolgende verzoek.

6. “Wat moet ik doen als ik een factuur vergeten ben in een verzoek?

Bent u een factuur vergeten? U kunt de factuur alsnog toevoegen in een jaarverzoek dat u indient na afloop van het kalenderjaar.

7. “Kan ik het pro-rata percentage van een ingediend verzoek wijzigen?

Ja, dat kan. Het percentage wijzigt u op https://eubtw.belastingdienst.nl via de link ‘Percentage belaste bedrijfsactiviteiten (pro-rata)’ bovenaan de pagina’s. U kunt het gewijzigde percentage naar meerdere landen tegelijk sturen.

Het pro-rata percentage dat u invult, is het deel van uw bedrijfsactiviteiten dat belast is met btw. Dat deel komt in aanmerking voor teruggaaf van btw. Hebt u het percentage nog nooit gewijzigd? Het percentage staat dan standaard op 100%.

Wilt u tijdens het invullen van een verzoek het percentage belaste bedrijfsactiviteiten aanpassen? U kunt dat doen bij ‘Aankoopgegevens’.

8. “Kan ik voor een onderneming van een fiscale eenheid inloggegevens aanvragen?

Ja dat kan. In sommige situaties hebben alle ondernemingen een eigen btw-nummer. Met dat nummer kunt u voor een onderneming van een fiscale eenheid inloggegevens aanvragen om btw uit andere EU-landen terug te vragen.

Er zijn ook situaties dat een onderneming van een fiscale eenheid het btw-nummer van de fiscale eenheid krijgt met een eigen subnummer. De fiscale eenheid heeft dan bijvoorbeeld nummer 123456789B01 en de onderneming 123456789B02. U kunt inloggegevens aanvragen op beide btw-nummers.

9. “Heb ik nog een verklaring van hoedanigheid nodig?

Nee. Als wij uw verzoek doorsturen naar het EU-land van teruggaaf, controleren wij of u ondernemer bent voor de omzetbelasting. Wij geven dat door aan de buitenlandse belastingdienst.

10. “Ik val onder de kleine-ondernemersregeling en wil inloggegevens aanvragen. Kan dat?

Ja, dat kan soms.

a. U kunt inloggegevens aanvragen als u onder de kleine-ondernemersregeling valt en aangifte omzetbelasting doet. Vul het hulpmiddel Aanvraag inloggegevens voor terugvragen btw uit EU-landen in. Dat leidt u naar het formulier waarmee u inloggegevens aanvraagt.

b. U kunt geen inloggegevens aanvragen als u onder de kleine-ondernemersregeling valt en geen aangifte omzetbelasting doet.

Bron: Belastingdienst

Lees ook:

Controle btw-nummer alleen via site EU »

Nieuwe factureringsregels btw per 1 januari 2013 »

De belangrijkste btw-begrippen »

De btw-administratie: wat moet u allemaal bewaren? »

Lees ook…
Ondernemingen moeten belasting betalen over de winst: de vennootschapsbelasting. Dit zijn de voorwaarden plus de tarieven in…
Van inkomstenbelasting tot omzetbelasting. Van btw-aangifte tot loonheffingen. Als ondernemer heb je te maken met verschillende soorten belastingen….
De Belastingdienst voert regelmatig controles uit op zakelijke administraties. Toch is de kans op een boekenonderzoek volgens cijfers van de…