Het urencriterium is van belang om bij de aangifte inkomstenbelasting voor fiscale voordelen - zoals aftrekposten - in aanmerking te komen. Je moet bijvoorbeeld minimaal 1.225 uur aan jouw bedrijf hebben besteed. Lees hier voor wie het urencriterium geldt en wat alle voorwaarden zijn.

Inhoudsopgave

Het urencriterium: voor wie geldt het?

Alleen als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting wordt gekeken of je voldoet aan het urencriterium. Aan de hand daarvan wordt namelijk bepaald of je lang genoeg als ondernemer actief bent geweest om in aanmerking te komen voor bepaalde fiscale voordelen en aftrekposten voor ondernemers. Deze gelden als een soort compensatie voor het risico dat je als ondernemer loopt.

Het urencriterium en fiscale voordelen

Het urencriterium komt in beeld als je gebruik wilt maken van de volgende fiscale faciliteiten:

 • De ondernemersaftrek (de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek).
 • De oudedagsreserve (FOR)

Sinds 1 januari 2010 is voor de mkb-vrijstelling de eis vervallen om te voldoen aan het urencriterium. Heb je vragen over verschillende aftrekposten? Een belastingadviseur kan je helpen.

Het urencriterium en de voorwaarden

Voor het urencriterium moet je (uitzonderingen daargelaten) aan twee voorwaarden voldoen:

 1. Per kalenderjaar moet je minimaal 1.225 uur werkzaamheden verrichten voor jouw bedrijf. Heb je meerdere bedrijven, dan tel je de daarvoor gewerkte uren bij elkaar op. Er wordt echter niet herrekend naar jaarbasis. Dus ook als je later in het jaar begint, bijvoorbeeld omdat je starter bent, moet je nog steeds aan het minimaal vereiste aantal uren zien te komen.
 2. Je moet meer dan 50 procent van jouw totale arbeidstijd besteden aan jouw onderneming(en). De werkzaamheden die je verricht in bijvoorbeeld loondienst mogen dus niet de overhand krijgen, zoals blijkt uit onderstaand voorbeeld. Deze eis geldt niet als je in 1 van de 5 voorgaande jaren geen ondernemer was.

Voorbeeld urencriterium toepassen

Als je in een kalenderjaar 1.250 uur werkzaam was voor jouw onderneming, maar daarnaast ook 1.400 uur in loondienst was, voldoe je niet aan het urencriterium, omdat minder dan 50 procent van de totale gewerkte tijd (2.650 uur) betrekking had op jouw onderneming.

Welke werkzaamheden tellen mee?

Alle directe en indirecte werkzaamheden die je verricht in het belang van je bedrijf vallen onder het urencriterium. Of deze werkzaamheden vanuit ondernemersoogpunt verstandig zijn, is daarbij niet van belang. Ook niet of ze productief zijn of improductief.

Je bepaalt zelf hoe je jouw bedrijf runt, de Belastingdienst mag niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Belangrijk is wel dat je de uren kunt verantwoorden, bijvoorbeeld met een urenadministratie (zie onder), een boekhouder kan hierbij helpen.

Hoe houd ik mijn uren makkelijk bij?

Uren registreren doe je snel, makkelijk en overzichtelijk met behulp van een online urenregistratietool. Binnen een boekhoudpakket heb je vaak ook een module voor urenregistratie.

Wil je je uren direct factureren? De meeste urenregistratietools integreer je makkelijk met een facturatieprogramma. Ook als je je uren nog bijhoudt in Excel, kan een facturatietool van pas komen!

Voorbeelden van werkzaamheden

Je kunt een onderscheid maken tussen directe werkzaamheden (facturabel) en indirecte werkzaamheden (overhead). Al deze werkzaamheden tellen mee voor het urencriterium.

Directe werkzaamheden:

 • Voorbereiding op een opdracht
 • Uitvoering van de opdracht
 • Reizen: naar de opdrachtgever, maar ook woon-werkverkeer

Indirecte werkzaamheden:

 • Administratie: boekhouding, facturen maken, rekeningen betalen
 • Acquisitie: contact met potentiële en bestaande klanten, opdrachten binnenhalen, adverteren
 • Scholing: cursussen of opleiding volgen, vakliteratuur bijhouden
 • Werkruimte: onderhouden van pc’s, kantoor opruimen
 • Netwerken: contact leggen met potentiele opdrachtgevers op een netwerkbijeenkomst
 • Het aanschaffen van bedrijfsapparatuur, zoals een telefoon of laptop
 • Marketing: het maken en bijhouden van je website

Zorg voor een goede urenadministratie

Bij een eventuele inspectie van de Belastingdienst moet je kunnen aantonen dat je daadwerkelijk aan het urencriterium hebt voldaan. Een goede urenadministratie is daarbij van essentieel belang. Dit kan in de vorm van een agenda of in een apart overzicht in een spreadsheet-programma. Uren registreren doe je snel, makkelijk en overzichtelijk met behulp van een online urenregistratie tool.

Maak het toetsbaar

De informatie moet zoveel mogelijk toetsbaar zijn, bijvoorbeeld aan de hand van treinkaartjes, (e-mail)correspondentie of facturen.

Niet te algemeen

Een urenregistratie die te algemeen en te globaal is, voldoet niet als bewijsmateriaal. Er moet een relatie gelegd kunnen worden tussen de genoteerde uren en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

Urencriterium bij ziekte

Ziekte of arbeidsongeschiktheid gelden niet als verzachtende omstandigheid als je niet aan het benodigde aantal uren komt. Je mag dus alleen de uren meetellen die je daadwerkelijk hebt gewerkt, niet de uren die je had kúnnen werken als je gezond was gebleven.

Urencriterium voor starter

In de onderstaande gevallen wordt er soepeler omgesprongen met het urencriterium.

 • Je bent een starter: je hoeft niet te voldoen aan de eis dat meer dan 50 procent van de totale gewerkte tijd aan jouw onderneming(en) wordt besteed. Verder mag je de uren die je hebt besteed aan het voorbereiden op de start meerekenen.
 • Je start vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering: per kalenderjaar moet je minimaal 800 uur aan jouw onderneming besteden.
 • Zwangerschap: als je het werk wegens zwangerschap onderbreekt, dan mag je voor een periode van zestien weken niet gewerkte uren meetellen alsof je deze wel had gewerkt.

Urencriterium en de coronacrisis

Door de coronacrisis kan het gebeuren dat je als ondernemer niet meer voldoet aan het urencriterium. Hierdoor lopen ondernemers het risico geen gebruik meer te mogen maken van bepaalde fiscale voordelen, denk aan de eerder genoemde zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en de oudedagsreserve. De Belastingdienst heeft daarom besloten het urencriterium in 2020 en 2021 te versoepelen.

 • Versoepeling urencriterium 2020: Voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020 mag je er vanuit gaan dat je tenminste 24 uur per week aan je onderneming hebt besteedt.
 • Versoepeling urencriterium 2021: Voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 mag je er vanuit gaan dat je tenminste 24 uur per week aan je onderneming hebt besteedt.
Vastgoed Financiering
Flexibele én snelle hypotheek voor alle zakelijke vastgoed; winkels, bedrijfspand, renovatie, belegging.
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Gratis e-magazine: Elektrische mobiliteit
Waarom is elektrificering van je wagenpark belangrijk? Waar begin je mee als je je medewerkers (en klanten) hierin wilt faciliteren? En wat zijn de ervaringen van elektrische rijders tot nu toe?