Categorieën

Voor directeur-grootaandeelhouders is het niet meer mogelijk om geld te lenen uit de eigen bv of nv zonder daar direct belasting over te betalen. De regering heeft dat een halt toegeroepen met de Wet excessief lenen. In dit artikel leggen we uit wat de wet inhoudt en wat de gevolgen zijn voor mensen met een aanmerkelijk belang.

Inhoudsopgave

Wat is de Wet excessief lenen?

Vanaf 2023 moeten dga’s (en een verbonden persoon zoals een partner of kinderen) die meer dan 700.000 euro lenen van hun eigen bv inkomstenbelasting in box 2 betalen. Met de invoering van de wet wordt excessief lenen van de eigen bv aangepakt.

Waarom lenen directeur-grootaandeelhouders bij hun eigen bv?

Een directeur-grootaandeelhouder – officieel aanmerkelijkbelanghouder – bezit ten minste 5% van het aandelenkapitaal van een bv of een nv. Deze aandeelhouder is belastingplichtig. Waar salaris wordt belast in box 1 en sparen en beleggen in box 3, wordt een persoon met een aanmerkelijk belang belast in box 2.

Tot 2023 kon je als aanmerkelijkbelanghouder geld lenen uit je eigen vennootschap zonder daar direct belasting over te betalen. Hierdoor was het interessant om geen dividend of loon uit te keren, maar in plaats daarvan geld te lenen van je bv. Door te lenen bij de eigen bv, kon belastingheffing in box 2 worden uitgesteld en zelfs afgesteld.

Excessieve lening bij eigen vennootschap beperkt

Het is gebleken dat lenen bij eigen vennootschap steeds populairder werd. Waar in 2007 nog 19,7 miljard euro aan schuld aan de eigen bv openstond, steeg dat in 2018 naar 62,4 miljard. Logisch, want doordat je het betalen van belasting kon uitstellen of zelfs afstellen was dit een heel voordelige keus.

Het vorige kabinet vond deze vorm van lenen onwenselijk en diende een wetsvoorstel in om ongelijkheid tussen ondernemers tegen te gaan. De wet excessief lenen bij eigen vennootschap werd in september 2022 door de Tweede Kamer bekrachtigd en ging in op 1 januari 2023. Aanmerkelijkbelanghouders hebben tot het einde van dat jaar (31 december 2023) de tijd om zich voor te bereiden.

Gevolgen van Wet excessief lenen

De Wet excessief lenen zorgt ervoor dat lenen van de eigen vennootschap – zonder over dat geld direct belasting te betalen – wordt beperkt. Vanaf dit jaar moeten directeur-grootaandeelhouders die meer dan 700.000 euro lenen van hun eigen bv inkomstenbelasting in box 2 betalen over het zogenoemde fictief regulier voordeel. Het tarief daarvoor is 26,9%. Het gaat daarbij om de gezamenlijke schulden van een dga en verbonden personen, zoals een partner of kinderen.

De nieuwe wet zorgt voor meer gelijkheid op het gebied van fiscale behandeling. Niet iedere ondernemer heeft namelijk de luxe om van de eigen vennootschap te lenen. Dat kan alleen bij een bv of nv. Daarmee vallen andere rechtsvormen buiten de boot.

Een ondernemer met een eenmanszaak moet over de winst inkomstenbelasting betalen, omdat hij privé aansprakelijk is. Bij een bv is er sprake van een rechtspersoonlijkheid, waardoor het zakelijke en privévermogen gescheiden zijn.

Lenen van de eigen vennootschap kan nog steeds

Ondernemers waren al voorbereid op deze wijziging en hebben hier al naar gehandeld. Nu de voordelen van lenen minder groot worden, kozen ondernemers weer meer voor het uitkeren van dividend of loon. In 2019 werd al 13,6 miljard euro meer dividend uitgekeerd. Dat heeft gezorgd voor een extra belastingopbrengst in box 2 van 3,4 miljard euro.

Maar niet getreurd: lenen van de eigen vennootschap kan nog steeds en er zitten nog steeds voordelen aan. De lening moet wel aan voorwaarden voldoen. Zo moet hij schriftelijk zijn vastgelegd, moeten er afspraken zijn over de aflossing en moet er een zakelijke rente worden betaald.

Daarnaast moet de bv het geld uiteraard kunnen missen en moet het aannemelijk zijn dat de bv eenzelfde lening in dezelfde situatie ook aan een derde partij zou kunnen verstrekken.

Nu het goede nieuws: de zakelijke rente op een lening voor de eigen woning is aftrekbaar. Dit maakt het lenen van de eigen – misschien minder dan eerst, maar alsnog – aantrekkelijk en populair.

Veelgestelde vragen

Wat behelst de Wet excessief lenen?

Vanaf 2023 moeten dga’s die meer dan 700.000 euro lenen van hun eigen bv inkomstenbelasting in box 2 betalen. Daarvoor was het voor dga’s vaak mogelijk om geld uit hun bv te lenen zonder dat op dat moment belasting wordt betaald. Hierdoor was er een fiscale prikkel om geen dividend of loon te laten uitkeren en in plaats daarvan het geld uit te lenen.

Wat ging de Wet excessief lenen tegen?

Het kabinet wilde met deze wet belastingontwijking als gevolg van het langdurig uitstellen (of definitief afstellen) van belastingheffing door dga’s in excessieve gevallen tegengaan.

Wat is de peildatum voor de Wet excessief lenen?

Er zal gekeken worden naar de stand van de schulden per 31 december 2023. Iedere dga die meer dan 700.000 euro bij zijn vennootschap heeft geleend, zal zijn positie opnieuw moeten bekijken.

Lees ook…
Je bent ondernemer en de zaken gaan lekker, maar je zit soms met wat vragen. Vragen waar je graag een antwoord op hebt omdat die antwoorden…
De vernieuwde – en versimpelde – fiscale fietsregeling maakt het een stuk aantrekkelijker om je medewerkers te voorzien van een fiets van de zaak. Deze…
Ondernemingen moeten belasting betalen over de winst: de vennootschapsbelasting. Dit zijn de voorwaarden plus de tarieven in…