Voor directeur-grootaandeelhouders is het nu nog mogelijk is om geld te lenen uit de eigen bv of nv zonder daar direct belasting over te betalen. Vanaf 2023 roept de regering dat een halt toe met het wetsvoorstel excessief lenen. In dit artikel leggen we uit wat de nieuwe wet inhoudt en wat de gevolgen zijn voor mensen met een aanmerkelijk belang.

Inhoudsopgave

Wat is de wet excessief lenen?

Vanaf 1 januari 2023 moeten directeur-grootaandeelhouders (en een verbonden persoon zoals een partner of kinderen) die meer dan 700.000 euro lenen van hun eigen bv inkomstenbelasting in box 2 betalen. Op dit moment is het voor aanmerkelijkbelanghouders vaak mogelijk om geld te lenen uit hun vennootschap zonder dat op dat moment belasting wordt betaald. Hierdoor is er een fiscale prikkel om geen dividend of loon te laten uitkeren en in plaats daarvan het geld uit te lenen.

Waarom lenen directeur-grootaandeelhouders bij hun eigen bv?

Een directeur-grootaandeelhouder – officieel aanmerkelijkbelanghouder – bezit ten minste 5% van het aandelenkapitaal van een bv of een nv. Deze aandeelhouder is belastingplichtig. Waar salaris wordt belast in box 1 en sparen en beleggen in box 3, wordt een persoon met een aanmerkelijk belang belast in box 2.

Op dit moment kun je als aanmerkelijkbelanghouder geld lenen uit je eigen vennootschap zonder daar direct belasting over te betalen. Hierdoor is het interessant om geen dividend of loon uit te keren, maar in plaats daarvan geld te lenen van je bv. Door te lenen bij de eigen bv, kan belastingheffing in box 2 worden uitgesteld en zelfs afgesteld.

Excessieve lening bij eigen vennootschap beperkt

Het is gebleken dat lenen bij eigen vennootschap steeds populairder is geworden. Waar in 2007 nog 19,7 miljard euro aan schuld aan de eigen bv openstond, is dat in 2018 gestegen naar 62,4 miljard. Logisch, want doordat je het betalen van belasting kon uitstellen of zelfs afstellen was dit een heel voordelige keus.

Het vorige kabinet vond deze vorm van lenen onwenselijk en heeft een wetsvoorstel ingediend om ongelijkheid tussen ondernemers tegen te gaan. De wet excessief lenen bij eigen vennootschap is bekrachtigd door de Tweede Kamer gaat naar verwachting in op 1 januari 2023. Aanmerkelijkbelanghouders hebben tot het einde van dat jaar (peildatum 31 december 2023) de tijd om zich voor te bereiden.

Gevolgen van wetsvoorstel excessief lenen

Het wetsvoorstel excessief lenen zorgt ervoor dat lenen van de eigen vennootschap – zonder over dat geld direct belasting te betalen – wordt beperkt. Vanaf 1 januari 2023 moeten directeur-grootaandeelhouders die meer dan 700.000 euro lenen van hun eigen bv inkomstenbelasting in box 2 betalen over het zogenoemde fictief regulier voordeel. Het tarief daarvoor is 26,9%. Het gaat daarbij om de gezamenlijke schulden van een dga en verbonden personen, zoals een partner of kinderen.

De maatregel gaat pas in 2023 in. Hierdoor kun je een bovenmatige lening aflossen of een begin te maken om schulden lager te maken. Als je voldoende liquide middelen in privé hebt, kunt u de lening daarmee afbouwen.

Het nieuwe wetsvoorstel zorgt voor meer gelijkheid op het gebied van fiscale behandeling. Niet iedere ondernemer heeft namelijk de luxe om van de eigen vennootschap te lenen. Dat kan alleen bij een bv of nv. Daarmee vallen andere rechtsvormen buiten de boot.

Een ondernemer met een eenmanszaak moet over de winst inkomstenbelasting betalen, omdat hij privé aansprakelijk is. Bij een bv is er sprake van een rechtspersoonlijkheid, waardoor het zakelijke en privévermogen gescheiden zijn.

Lenen van de eigen vennootschap kan nog steeds

Ondernemers waren al voorbereid op deze wijziging en hebben hier al naar gehandeld. Nu de voordelen van lenen minder groot worden, kiezen ondernemers weer meer voor het uitkeren van dividend of loon. In 2019 werd al 13,6 miljard euro meer dividend uitgekeerd. Dat heeft gezorgd voor een extra belastingopbrengst in box 2 van 3,4 miljard euro.

Maar niet getreurd: lenen van de eigen vennootschap kan nog steeds en er zitten nog steeds voordelen aan. De lening moet wel aan voorwaarden voldoen. Zo moet hij schriftelijk zijn vastgelegd, moeten er afspraken zijn over de aflossing en moet er een zakelijke rente worden betaald.

Daarnaast moet de bv het geld uiteraard kunnen missen en moet het aannemelijk zijn dat de bv eenzelfde lening in dezelfde situatie ook aan een derde partij zou kunnen verstrekken.

Nu het goede nieuws: de zakelijke rente op een lening voor de eigen woning is aftrekbaar. Dit maakt het lenen van de eigen – misschien minder dan eerst, maar alsnog – aantrekkelijk en populair.

15% korting op een Acer Chromebook
De ChromeOS devices van Acer zijn de veiligste oplossing op werkgebied. Profiteer nu via De Zaak met de kortingscode DEZAAK15 van 15% korting op je nieuwe Acer Chromebook.
.
Beleggen in vastgoed is inflatiebestendig. Stijgt de inflatie? Dan stijgt ook de huur en dus het directe rendement. Benieuwd wat jouw opties zijn?
Lees ook…
Wanneer reiskosten aftrekbaar zijn van de aangifte inkomstenbelasting kan per situatie anders zijn. In sommige gevallen zijn deze aftrekbaar van de…
Je komt er niet onderuit: inkomstenbelasting. Maar hoeveel moet je precies betalen? Dat wordt berekend via drie belastingschijven. Omdat de bedragen en…
Elke onderneming die zwarte cijfers schrijft, krijgt ermee te maken: vennootschapsbelasting. Binnen de Europese Unie gelden per land verschillende…