Wil je personeel aannemen? Dan is het goed om te weten dat personeel meer kost dan alleen het brutoloon. Maar wat kost een werknemer eigenlijk? In dit artikel vertellen we je alles over directe loonkosten, indirecte loonkosten en de verplichte premies en bijdragen. Kortom, alles over de kosten van een werknemer.

Als werkgever komen er een hoop (financiële) risico’s op je pad. Download het gratis whitepaper met de 5 meest kostbare werkgeversrisico’s en ontdek hoe je ze kunt verkleinen.

Inhoudsopgave

De kosten van personeel: dit zijn de personeelskosten

Er zijn vier categorieën die samen je personeelskosten bepalen en worden ook wel de werkgeverslasten genoemd:

1. Directe loonkosten

Directe loonkosten zijn de kosten voor het salaris, de vakantietoeslag en eventueel bonussen of een winstuitkering. Dit is gelijk de grootste kostenpost die je als ondernemer hebt. Het salaris mag niet onder het wettelijk minimumloon liggen en daarnaast ben je verplicht minimaal 8% van het brutoloon per jaar, uit te keren als vakantiegeld.

Vallen je medewerkers onder een bepaalde cao? Dan vallen je loonkosten vaak hoger uit. Dit komt doordat de cao vaak een hoger loon voorschrijft dan het wettelijke minimumloon.

2. Indirecte loonkosten

Indirecte loonkosten variëren per onderneming en het gaat dan om de volgende punten.

 • Pensioenkosten
 • reiskosten
 • onkostenvergoedingen
 • secundaire arbeidsvoorwaarden
 • een dertiende maand
 • een leaseauto
 • telefoon van de zaak

Op de indirecte loonkosten kun je als ondernemer zelf veel invloed hebben. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om geen dure leaseauto aan te bieden of medewerkers op een andere manier te belonen dan met een 13e maand. Een pensioenregeling is iets wat veel werknemers heel fijn vinden en wat dus zeker aan te bevelen is. Dit is voor jou als ondernemer ook redelijk gemakkelijk te regelen door je aan te sluiten bij een pensioenfonds.

3. Verplichte premies en bijdragen

Als werkgever zijn er enkele verplichte kosten die je moet afdragen aan de belastingdienst. Dat zijn de verplichte loonheffingen en daaronder vallen onder meer:

 • loonbelasting
 • premie volksverzekeringen (AOW, anw en Wlz)
 • Premies werknemersverzekeringen
 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet (werkgeversheffing en in sommige gevallen bijdrage zorgverzekeringswet)

De belastingdienst kan je meer vertellen over alle verplichte heffingen die je als ondernemer moet betalen naast het vaste bruto maandsalaris van je werknemer.

4. Overige kosten van een werknemer aannemen

Wanneer je wil berekenen wat een werknemer kost, is het goed om ook na te denken over andere kosten. Houd bijvoorbeeld rekening met de kosten voor het inrichten van de werkplek.

Personeelskosten in 2023

Wanneer je personeel aan wil nemen in 2023 is goed om rekening te houden met een aantal zaken.

Zo is bijvoorbeeld het wettelijk minimumloon op 1 januari 2023 met 10,15% omhoog gegaan. Alle informatie over het nieuwe minimumloon vind je op de website van de belastingdienst.

Daarnaast steeg ook de thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag naar 2,15 per dag.

Houd ook rekening met de stijging van de onbelaste reiskostenvergoeding. Deze ging dit jaar van 19 cent per kilometer naar 21 cent en gaat in 2024 zelfs naar 22 cent per kilometer.

De vrije ruimte van de werkkostenregeling is voor alleen 2023 extra verhoogd naar 3% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000. In 2022 was dit nog 1,7%. Voor het meerdere boven een loonsom van € 400.000 blijft het percentage van 1,18% ongewijzigd.

De oorspronkelijke bedoeling was om de Aof-premie te verlagen. Maar het aangekondigde lastingverlichtingpakket is anders ingevuld. Hierdoor is de lage Aof-premie voor 2023 uitgekomen op 5,82%, tegenover 5,49% in 2022.

Bescherm jouw bedrijf, je medewerkers en jezelf tegen kostbare werkgeversrisico’s. Download gratis whitepaper: De 5 grootste (financiële) werkgeversrisico’s.

Jos Plantenga

Jos Plantenga

Ik heb een voorliefde voor Google data, contentstrategie en woordgrapjes. SEO schrijver met bijna 10 jaar ervaring en geen onderwerp is mij te gek. Ooit opgeleid tot harpiste maar van je hobby moet je geen beroep maken en dus ging de harp aan de wilgen en kwam er een stevig toetsenbord.
Lees ook…
Loonheffing is een verzamelnaam voor loonbelasting en premie volksverzekeringen. De werkgever houdt de loonheffing in op het salaris van zijn…
Een werknemer kost meer dan het maandelijks brutosalaris. Je krijgt als werkgever te maken sociale toeslagen, vakantiegeld, premie volksverzekeringen,…
Wat zijn secundaire arbeidsvoorwaarden precies en hoe bepaal je ze? Een overzicht van de secundaire arbeidsvoorwaarden die je kunt bieden aan je…
i.s.m.
Veel ondernemers met personeel kiezen ervoor om alle administratieve rompslomp van het werkgeverschap uit te besteden middels payroll. Toch zijn er nog…
i.s.m.
Heb je personeel nodig, maar wil je geen werknemers in dienst? Dan is payrolling de oplossing. Jij houdt zeggenschap over het personeel, maar het…
i.s.m.
Als ondernemer kun je overwegen om je personeel onder te brengen bij een payrollbureau. Maar wat komt daarbij kijken? Wat kost payroll? Wat zijn de…