De Zaak praat je bij over de afgelopen week

Elke vrijdag geeft de redactie van De Zaak een overzicht van het nieuws en belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo kun jij als ondernemer goed het weekend in! En er gebeurde weer genoeg…

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Tijdelijk werken minder aantrekkelijk – de plannen op een rij

Hét nieuws van deze week: minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid presenteerde een serie wetsvoorstellen om het evenwicht op de arbeidsmarkt te herstellen. De hoofdboodschap: tijdelijk werk wordt minder aantrekkelijk. 

Naast flexwerk komen er voor ondernemers nieuwe regels voor re-integratie en een verplichte AOV voor zzp’ers. De belangrijkste maatregelen op een rij.

  • Het nulurencontract wordt verboden. Oproepkrachten krijgen straks een vast basiscontract. Daarin staat een minimumaantal uren waarvoor werkgevers ze moeten inroosteren.
  • Uitzendkrachten krijgen na één jaar een contract met meer zekerheid. Na drie jaar hebben ze recht op een vaste verbintenis. Hier lees je alles over de huidige regels rondom uitzendwerk.
  • Er komen strengere regels voor draaideurcontracten. Na drie aaneengesloten tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever, mag deze werkgever pas na vijf jaar een nieuw tijdelijk contract aanbieden (in plaats van na zes maanden nu).
  • Zelfstandigen moeten verplicht een verzekering afsluiten voor arbeidsongeschiktheid.
  • Het ondernemersrisico bij langdurige ziekte gaat omlaag. In toekomst krijgen werkgevers na een jaar duidelijkheid of ze met iemand anders kunnen aannemen of dat wordt ingezet op re-integratie op een andere plek. 
  • Ondernemers krijgen via een nationale crisisregeling extra opties om personeel in dienst te houden in uitzonderlijke situaties, zoals een natuurramp of pandemie.

Advies van De Zaak: Minister Van Gennip wil haar voorstellen in het voorjaar van 2024 naar de Tweede Kamer sturen. De wetten gaan op z’n vroegst in 2025 in. Dat klinkt misschien ver weg, maar het gaat om grote veranderingen met grote gevolgen voor veel ondernemers. Verdiep je daarom nu in de kabinetsplannen en laat je als het nodig is adviseren. 


Mkb’ers kunnen weer subsidie aanvragen voor energieadvies  

De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) is terug. De overheid sloot vorig jaar vrij plotseling het loket voor de SVM na klachten over onbetrouwbare adviseurs. Naar aanleiding daarvan zijn aanpassingen doorgevoerd die de kwaliteit van de adviezen moeten verbeteren. Sinds 1 april kunnen ondernemers weer een vergoeding krijgen voor energieadvies. 

Doel van de regeling is mkb-ondernemers helpen verduurzamen. Dat kan door hun bedrijfspand beter te isoleren of zuinige apparaten, ledlampen of zonnepanelen te kopen. Professioneel advies over welke investeringen het best werken, kun je als ondernemer via de SVM voor 80 procent vergoed krijgen. 

Advies van De Zaak: Het loket voor de regeling is nu open en loopt tot 30 september 2023. Let op: deze subsidie is alleen voor advies. Investeringen in de maatregelen vallen niet onder de SVM. Daarvoor kun je gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA).


Late betalingen brengen ondernemers in financiële problemen 

Bedrijven moeten langer wachten op hun geld. Dat blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Allianz Trade. Het gevolg is dat ondernemers op korte termijn extra  werkkapitaal nodig hebben. Het is de vraag of dat beschikbaar is.

In West-Europa werden facturen in 2022 na gemiddeld 68 dagen betaald. Dat is zeven dagen meer dan in 2021. Een week lijkt niet veel, maar late betalingen kunnen een economisch sneeuwbaleffect in gang zetten. Want als jij als ondernemer op je geld moet wachten, kun je je rekeningen aan anderen ook niet betalen.  

Uiteindelijk kan dit grote problemen veroorzaken bij ondernemingen – en in het ergste geval een faillissement. Maar liefst 80 procent van faillissementen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) wordt veroorzaakt door wanbetaling van klanten, aldus Allianz Trade. 

Advies van De Zaak: Problemen rondom werkkapitaal en cashflow vormen een van de grootste oorzaken van faillissementen in het mkb. In dit artikel geven we tips hoe je de cashflow binnen je zaak kunt verbeteren.

Jaap Backx

Jaap Backx

Verhalen vertellen vormt – in wisselde vormen en gedaanten – de rode draad in mijn werkende leven. Soms zijn het verhalen die ik zelf maak, vaker komen ze tot leven binnen een door mij ontwikkeld of aangestuurd concept. Als hoofdredacteur van De Zaak wil ik ondernemers helpen om op basis van actuele, heldere en inspirerende informatie betere bedrijfskeuzes te maken.
Lees ook…
Elke vrijdag geeft de redactie van De Zaak een overzicht van het nieuws en belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo kun jij als ondernemer…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke vrijdag geeft de redactie van De Zaak een overzicht van het nieuws en belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen week. Zo kun jij als ondernemer…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…