Categorieën

De Zaak praat je bij over de afgelopen week

Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed het weekend in! En er gebeurde weer genoeg…

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Zo voorkom je extra belastingrente in box 3

Nederlanders met meer spaargeld dan het heffingsvrije vermogen van €57.000 die ná 30 april hun aangifte indienen, kunnen voor een verrassing komen te staan. Het rendement op bank- en spaartegoeden voor 2023 in box 3 is hoger dan de Belastingdienst schatte bij de voorlopige aanslag. Als de voorlopige aanslag niet tijdig wordt aangepast, kan dat leiden tot belastingrente. Zelfs met een aanpassing bestaat er een kans op belastingrente.

Voor de voorlopige aanslag over 2023 rekende de fiscus met een rendement van 0,36 procent op spaargeld. Door de gestegen rente is het definitieve rendement vastgesteld op 0,92 procent. Hierdoor kan de definitieve aanslag voor spaarders in box 3 hoger uitvallen dan verwacht.

Spaarders die uitstel hebben aangevraagd, moeten vanaf 1 juli op jaarbasis 7,5 procent belastingrente betalen over het verschil tussen de voorlopige en definitieve aanslag. Dit kan bij hoge vermogens aanzienlijk oplopen.

Advies van De Zaak: om mogelijke belastingrente te voorkomen, adviseren belastingadviseurs om zo snel mogelijk een aanpassing van de voorlopige aanslag voor 2023 aan te vragen. Overleg met je financieel adviseur hoe je dit het best aanpakt.

82% van de ondernemers ziet toekomst in deelauto’s. Ben jij klaar voor deze trend?

Uit recent onderzoek van ANWB Zakelijk blijkt dat maar liefst 82 procent van de Nederlandse ondernemers verwacht op termijn over te stappen op deelmobiliteit. Dit betekent dat zij vervoermiddelen – met name auto’s – zullen gaan delen in plaats van deze zelf te bezitten. Opvallend is de stijging ten opzichte van vorig jaar toen 66 procent aangaf deze transitie te overwegen.

De belangrijkste redenen die door de ondernemers worden gegeven zijn de snel stijgende kosten van het bezit van voertuigen, parkeerproblemen, de toegenomen verkeersdruk in stedelijke gebieden en duurzaamheid.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de meeste mkb’ers (35 procent) verwachten binnen drie tot vijf jaar over te stappen naar het delen van vervoermiddelen in plaats van het bezitten daarvan. Dit is een stuk sneller dan zzp’ers, die verwachten vijf tot tien jaar nodig te hebben om deze stap te maken.

Hoewel de voordelen duidelijk zijn, aarzelen sommige ondernemers nog om de overstap te maken. Dit komt vaak door onbekendheid met de voordelen of onzekerheid over de implementatie binnen hun bedrijfsvoering. De cultuurverandering van bezit naar gebruik vereist bovendien een strategische aanpak en mogelijk een aanpassing in de bedrijfscultuur.

Advies van De Zaak: overweeg een pilotproject om deelmobiliteit te testen en de implementatie ervan binnen je organisatie te begrijpen. Werk samen met andere ondernemers en deeleconomie-experts om praktische oplossingen te vinden voor jouw bedrijf.

Van 7,1% naar 4,7%. Waarom loonsverhogingen afnemen

De afgelopen maand zijn de lonen in Nederland met 4,7 procent gestegen. Hoewel dit nog steeds aanzienlijk is, duidt het op een dalende trend. In maart was de loonstijging nog 5,8 procent. De belangrijkste reden is de huidige economische onzekerheid. Daardoor zijn ondernemers voorzichtiger geworden met het geven van (flinke) loonsverhogingen.

Deze terughoudendheid volgt op een periode van hoge loonstijgingen. Vorig jaar bereikte de gemiddelde loonstijging nog een piek van 7,1 procent en het minimumloon ging zelfs nog meer omhoog. Vakbonden hebben nog wel een ondergrens gehandhaafd tijdens onderhandelingen om te zorgen dat werknemers enigszins gecompenseerd worden voor inflatie.

In de afgelopen maand zijn achttien nieuwe cao’s afgesloten, wat zo’n 120.000 werknemers treft. Vooral in sectoren zoals onderwijs, bouw, vervoer en papierindustrie waren er aanzienlijke loonstijgingen. Economen van RaboResearch voorzien dat de loonstijgingen dit jaar iets zullen afnemen, met een verwachte gemiddelde stijging van 6 procent.

Advies van De Zaak: blijf de loonkosten nauwlettend in de gaten houden en stel budgetten dienovereenkomstig bij. Overweeg creatieve alternatieven voor loonsverhogingen, zoals flexibele arbeidsvoorwaarden of opleidingsmogelijkheden, om werknemers tevreden te houden in tijden van economische onzekerheid. Dit kan helpen om talent vast te houden en toch binnen budget te blijven.

Helft duurzame beleggingsfondsen investeert in fossiel. Hoe voorkom je misleiding?

Ruim vijftig procent van de beleggingsfondsen die zichzelf als duurzaam profileren, investeert toch in olie- en gasbedrijven. Mensen die graag duurzaam beleggen, kunnen hun geld zo onbedoeld toch in fossiele bedrijven steken. Dit blijkt uit recent onderzoek van een internationaal onderzoekscollectief onder leiding van Follow the Money en Investico.

In totaal onderzocht het collectief bijna 1300 Europese duurzame beleggingsfondsen, goed voor bijna 300.000 beleggingen met een totale waarde van 525 miljard euro. Meer dan 40 procent van deze fondsen investeert in de fossiele industrie. Specifiek in Nederland werden meer dan tweehonderd ‘groene’ fondsen geanalyseerd, waarvan meer dan de helft aandelen had in olie- en gasbedrijven.

Momenteel is het juridisch gezien niet verboden voor ‘duurzame’ fondsen om in fossiele brandstoffen te investeren, maar om misleidende fondsnamen te voorkomen, gaat de Europese toezichthouder regels invoeren.

Advies van De Zaak: let goed op de samenstelling van beleggingsfondsen waarin je wilt investeren. Doe grondig onderzoek naar de daadwerkelijke beleggingen en kies voor fondsen met transparante en betrouwbare duurzaamheidspraktijken. Zo voorkom je dat je onbedoeld investeert in fossiele brandstoffen en blijft je investering trouw aan je duurzame waarden.

Lees ook…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…
Elke week geeft de redactie van De Zaak een update van belangrijke thema’s en ontwikkelingen die spelen in de wereld van ondernemers. Zo kun jij goed…