Categorieën

Alles over deze fiscale constructie

Bij de oprichting van een management-BV schuif je een vennootschap tussen jezelf en de onderneming waar je werkzaamheden voor verricht. Het is een fiscale constructie die de persoonlijke dienstbetrekking vervangt.

Inhoudsopgave

Wat is een management-BV?

Je neemt ontslag als directeur van de onderneming en treedt in dienst van jouw eigen management-BV. Vervolgens gaat de onderneming waar je voorheen in dienst was, een overeenkomst aan met de management-BV. De management-BV verricht diensten voor de onderneming in ruil voor een vergoeding. Je bent dan indirect in dienst van jouw opdrachtgever: niet jij, maar de management-BV ontvangt de vergoeding en betaalt deze geheel of gedeeltelijk door aan jou. Hiermee voorkom je een hoge belastingdruk.

Lagere belastingdruk

De belangrijkste reden om een management-BV op te richten, is het verlagen van de belastingdruk. Het salaris dat je als directeur van de onderneming ontvangt, valt meestal voor een groot deel in het hoogste belastingtarief. Verricht je jouw werkzaamheden namens jouw eigen management-BV, dan ontvangt deze hiervoor vergoeding van de opdrachtgever.

De management-BV, jouw formele werkgever, keert je loon uit, waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Het verschil tussen de vergoeding die de management-BV ontvangt en het uitbetaalde loon is belast met vennootschapsbelasting. Je profiteert van dit belastingverschil als de management-BV minder salaris uitkeert dan aan vergoedingen wordt ontvangen.

Een directeur-grootaandeelhouder heeft er derhalve belang bij als de management-BV hem een laag salaris toekent. Er moet wel een redelijke verhouding zijn tussen de vergoeding die de management-BV ontvangt en het salaris. Over de hoogte van het salaris kun je vooraf overleg voeren met de fiscus, zo voorkom je discussie achteraf.

Het geld dat in de management-BV achterblijft kun je onder andere aanwenden voor de opbouw van een pensioenvoorziening in eigen beheer. Het bedrag dat je reserveert voor de pensioenopbouw komt ten laste van de winst, zodat je hier geen vennootschapsbelasting over hoeft af te dragen. De winst na aftrek van vennootschapsbelasting die resteert, kan te zijner tijd worden uitgekeerd als dividend, de hierover verschuldigde inkomstenbelasting bedraagt 26,25%.

Omzetbelasting

De management-BV is in principe ondernemer in de zin van de omzetbelasting en kan de door derden in rekening gebrachte omzetbelasting (btw) verrekenen. De directeur-groot aandeelhouder zelf is echter geen ondernemer voor de omzetbelasting, waardoor belastingdruk verlaagd wordt.

De management-BV en de fiscus

De Belastingdienst bekijkt de management-BV met een kritische blik. Wanneer de management-BV zelfstandig optreedt, maar je slechts één opdrachtgever hebt, zal de fiscus waarschijnlijk succesvol kunnen aantonen dat er sprake is van een dienstbetrekking tussen de directeur-grootaandeelhouder en de opdrachtgever. 

De kans is groot dat de vergoeding als inkomen wordt beschouwd en jouw opdrachtgever alsnog achteraf loonbelasting, premie volksverzekeringen en een boete moet betalen. Deze zal de opdrachtgever op jou verhalen. Wanneer er meerdere substantiële opdrachtgevers zijn, kan de fiscus de ‘dienstbetrekking’ niet hardmaken. Ook als je van begin af aan met een management-BV werkt, bekijkt de fiscus of er toch niet gewoon sprake is van een dienstbetrekking.

Een belastingadviseur, fiscalist of bedrijfsjurist kan je adviseren bij het oprichten van een management-BV. Zij zijn op de hoogte van de risico’s bij de fiscus en kunnen je terzijde staan bij jouw overleg met de Belastingdienst. Ook kunnen ze jou van jaar tot jaar vertellen hoe je het beste nettoresultaat uit je omzet haalt.

Vormen van de management-BV

 • De privé management-BV: Je was voorheen gewoon in loondienst en je bent nu met dezelfde werkgever een managementovereenkomst aangegaan. De fiscus wil vooral bij deze vorm nog wel eens dwars liggen.
 • De holding als management-BV: De management-BV is tevens aandeelhouder van de vennootschap(pen) waarover zij beheer voert. In de holdingstructuur hoeft het management niet meerdere opdrachtgevers te hebben, omdat de management-BV de aandelen houdt van de opdrachtgever.
 • De interimmanagement-BV: het verrichten van diensten op tijdelijke basis voor verschillende opdrachtgevers.
 • De dienstenmanagement-BV: Het voor eigen rekening en risico voeren van een onderneming. De interimmanagement-BV en de diensten management-BV zijn succesvol te verdedigen bij de fiscus, omdat er normaal gesproken meerdere opdrachtgevers zijn.

Voordelen en nadelen

De belangrijkste voor- en nadelen van een management BV vind je hieronder:

Voordelen

 • Het verschil tussen het tarief inkomstenbelasting (maximaal 52%) en het tarief vennootschapsbelasting (< 26,25%);
 • Je betaalt niet voor de sociale verzekeringen;
 • Je kunt in eigen beheer jouw pensioenvoorziening opbouwen;
 • Beperking aansprakelijkheid (de aansprakelijkheid van de aandeelhouder blijft in beginsel beperkt tot zijn aandeel in de BV).

Nadelen

 • Je kunt geen beroep doen op de werknemersverzekeringen;
 • Je hebt geen arbeidsrechtelijke bescherming;
 • De fiscus volgt transacties tussen jou en de management-BV kritisch.
Lees ook…
De btw-margeregeling is van toepassing op de levering van tweedehands goederen, kunst, antiek of verzamelingen (curiosa). Wat zijn de voorwaarden? Een…
Het urencriterium is van belang om bij de aangifte inkomstenbelasting voor fiscale voordelen – zoals aftrekposten – in aanmerking te komen. Je moet…
Over winst die je uitkeert aan aandeelhouders betaal je dividendbelasting. De tarieven verschillen nogal binnen Europa. Daarom hebben we de tarieven…