Ondernemers die een innovatief product ontwikkelen of dit van plan zijn, doen er goed aan om hun product te testen en toetsen op economische en technische haalbaarheid. Wat komt er kijken bij een haalbaarheidsproject?

Net als bij de corona pandemie biedt onderzoek ons niet alleen zekerheid, we kunnen ook risico’s beter inschatten. Zo’n 95% van de technologische innovaties mislukt. Daarom tip aan alle innovatieve ondernemers: start een haalbaarheidsproject. Een deel van de kosten die je hierbij maakt zijn ook nog eens subsidiabel tot € 20.000!

Marktverkenning

Het ontwikkelen van een innovatie is één, maar deze innovatie succesvol op de markt brengen een tweede uitdaging. Het is namelijk van belang om te weten of het product geschikt is voor de markt, hoe de markt zich beweegt, welke partijen in dezelfde markt concurreren en met welke partners je zou kunnen en willen samenwerken om je innovatie succesvol op de markt te brengen.

Groeien door kennis

Bovendien is het van belang je eigen kennis en vaardigheden continu bij te schaven om jouw product of dienst te ontwikkelen en verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het inventariseren van beschikbare technologieën, octrooionderzoek of het lezen van literatuur. Ook het ontwikkelen van een prototype is een belangrijke stap in een succesvol innovatieproject.

Haalbaarheidsproject

Een innovatieproject kan nóg zo goed zijn, zonder het vooraf te onderzoeken kan het alsnog stuklopen. Met een haalbaarheidsproject onderzoek je dus de economische, juridische en technische haalbaarheid van je innovatieproject door middel van een haalbaarheidsstudie, eventueel gecombineerd met industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. De subsidie die eerder in dit artikel genoemd wordt is de Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) voor Haalbaarheidsprojecten. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient het project aan te sluiten bij één van de geformuleerde missies, Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s) en sleuteltechnologieën.

Subsidie ontvangen?

40% van de kosten van het project (ook eigen uren) zijn subsidiabel, met een maximum van € 20.000 subsidie. Deze subsidie kan worden aangevraagd vanaf 19 april 2021. Bij deze regeling geldt het ‘first come, first serve’ principe. Dit betekent dat aanvragen worden behandeld op basis van binnenkomst en het budget van deze subsidie snel is uitgeput. Schakel een subsidiepartner in zoals De Breed & Partners en neem direct contact op om jouw kans op subsidie te vergroten!

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…