4 March 2021

Winst en verlies op een rij

Een resultatenrekening, ook wel winst- en verliesrekening, exploitatierekening of staat van baten en lasten genoemd, is een vast onderdeel van het jaarverslag. Zo maak je een resultatenrekening.

Met een resultatenrekening bereken je of je in een vaste periode (meestal een jaar) winst of verlies hebt gedraaid.

De resultatenrekening is nuttig voor je eigen inzicht. Het is een vast onderdeel van de jaarrekening en je voert hem in bij je aangifte inkomstenbelasting. Je hebt hem mogelijk ook nodig bij de aanvraag van financiering of leasing en het maken van een ondernemingsplan.

Verschil resultatenrekening en balans

Een resultatenrekening is niet hetzelfde als een balans. Op een resultatenrekening zet je al je inkomsten tegenover al je uitgaven, op een balans zet je alle bezittingen van jouw bedrijf tegenover de manier waarop deze gefinancierd zijn.

Een balans heeft altijd hetzelfde bedrag links en rechts. Bij een resultatenrekening gaat het juist om het verschil: meer inkomsten dan uitgaven betekent winst, meer uitgaven dan inkomsten betekent verlies.

Om een voorbeeld te geven, dit is een simpele resultatenrekening van een freelance journalist over een jaar.

Inkomsten uit artikelen
28.000
Inkomsten uit presentaties
5.000
Totaal omzet
33.000
Reiskosten
2.400
Afschrijving* computer
200
Kantoorbenodigdheden
350
Totaal kosten
2.950
Bruto winst
30.050
Inkomstenbelasting
3.404
Netto winst
26.646

 
*Afschrijvingen zijn de kosten voor spullen die langer dan een jaar meegaan. Stel, een computer kost 1.000 euro en hij gaat naar schatting vijf jaar mee. Dan schrijf je elk jaar 200 euro af. Op de balans neemt de waarde van de computer ook elk jaar met 200 euro af.
 
 

Modellen resultatenrekening

Er zijn verschillende manieren om de winst- en verliesrekening op te stellen. De Kamer van Koophandel hanteert er twee: het categorale en het functionele model.
 
In het categorale model resultatenrekening worden soorten van kosten gewoon ingedeeld, wat de bestemming ook is. In het functionele model worden kosten meer toegerekend naar:
 

  • de kostprijs van de omzet (de kosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan een levering of prestatie. Denk aan de kosten van inkoop, opslag, materiaalverbruik en salariskosten bij vervaardiging van een product)
  • de verkoopkosten (o.a. marketing, salariskosten van de verkoopafdeling, inventariskosten)
  • en de algemene beheerskosten (o.a. kosten voor het kantoor, de directie, salariskosten van de administratieve afdeling)

Het categorale model is meer geschikt voor een productiebedrijf, het functionele model voor een handelsbedrijf. Hieronder voorbeelden van beide modellen.
 
 

Categorale model

Een voorbeeld van het categorale model van een resultatenrekening:

Netto omzet (omzet minus teruggenomen goederen, schadevergoedingen en kortingen)
€…  
Wijziging in voorraden (verschil in voorraad begin en eind van het jaar, kan negatief)
€…
Geactiveerde productie (onverkochte productie, wel in de opbrengst meegenomen)
Overige bedrijfsopbrengsten (wel tot opbrengst gerekend, maar niet tot de omzet)
Som van bedrijfsopbrengsten
Som van bedrijfslasten *
– €
Bedrijfsresultaat

* Bedrijfslasten zijn de kosten voor bijvoorbeeld grond, onroerend goed, personeel, rentekosten, andere financiële lasten, belastingen, buitengewone lasten, incidentele lasten en lasten die niet uit gewone bedrijfsvoering zijn ontstaan. Dit kun je allemaal specificeren op de resultatenrekening, maar het hoeft niet.

Functionele model

Een voorbeeld van het functionele model van een resultatenrekening:

Netto omzet
€…
Kostprijs van de omzet
– €
Brutomarge
Afschrijvingen
– €
Nettomarge
Verkoopkosten
– €
Algemene beheerskosten
– €
Overige bedrijfsopbrengsten
+ €
Bedrijfsresultaat

Hoe maak je eenvoudig een resultatenrekening?

Zelf een resultatenrekening of winst- en verliesrekening maken hoeft niet moeilijk te zijn met het juiste gereedschap. Je hebt dan het liefst een boekhoudprogramma nodig.

De software helpt je namelijk bij het maken van een resultatenrekening in een veilige (online) omgeving. Je hoeft hier tegenwoordig geen expert meer voor te zijn, de huidige moderne tools helpen je bij het opzetten en updaten van de boekhouding.

Een boekhoudprogramma zorgt ervoor dat je eenvoudig de volgende financiële zaken real-time kunt inzien en bijhouden:

  • balans
  • winst-en-verliesrekening
  • grootboek
  • (bank)mutaties
  • openstaande betalingen. 

Dit alles op basis van jouw ingevoerde financiële gegevens. Met actuele cijfers bij de hand in één boekhoudprogramma, ben je in staat om sneller en betere beslissingen te nemen op je financiële data. En dus beter te ondernemen!

Liever het werk uit handen geven? Neem dan contact op met een belastingadviseur of boekhouder.

We kunnen de volgende boekhoudprogramma’s aanraden:

 

Dit kennisartikel is tot stand gekomen in samenwerking met onze kennispartner SNS Bank.

Iedereen die wel eens de boekhouding heeft gedaan, weet dat dit niet het leukste werk is en ook nog eens tijdrovend kan zijn. Gelukkig sta je er niet helemaal alleen voor. 

09

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…

Rentabiliteit: hoe winstgevend is jouw bedrijf?
Wat staat er allemaal op een balans?
Boekhouder
Het verschil tussen omzet, winst en cashflow
Belastingadviseur

Lees ook…