Eind november heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel 'elektronisch deponeren jaarrekening bij KvK' aangenomen. De formele goedkeuring door de Eerste Kamer zal volgende week plaatsvinden. De nieuwe wet houdt in dat BV's vanaf boekjaar 2016 verplicht zijn om de jaarrekening via SBR te deponeren.

Het deponeren van de jaarrekening kan nu nog zowel op papier of langs elektronische weg plaatsvinden. Al sinds 2011 bepleiten beroeps- en belangenorganisaties dat de administratieve lastendruk van rapportages aan de overheid wordt verminderd door middel van Standard Business Reporting (SBR).

SBR is een methode die gebruik maakt van open standaarden op basis waarvan software leveranciers hun producten kunnen aanbieden. Kern van SBR is dat de gegevens in de bedrijfsadministratie van een ‘label’ worden voorzien, waardoor financiële verantwoordingen elektronisch kunnen worden samengesteld en aangeleverd.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Nederlandse Taxonomie (gebaseerd op eXtensible Business Reporting Language, kortweg XBLR).

Voordelen SBR
Door in de boekhouding van SBR-standaarden gebruik te maken, kunnen diezelfde data straks ook worden gebruikt voor andere diensten. Uiteindelijke doel is om tot één bestandsformaat te komen. Administratiekantoren en accountants kunnen daardoor ook hun dienstverlening verbeteren.

Administratieve lastenverlichting?
Ook al gebruikt een ondernemer SBR-software, dan nog is hij verantwoordelijk voor het indienen van de jaarrekening. Volgens het ministerie van Economische Zaken leidt de verplichtstelling tot een besparing van de administratieve lasten. Volgens een woordvoerder van de SRA (de grootste vereniging van accountantskantoren in Nederland), is die lastenverlichting ‘marginaal’. “Die jaarrekening moet toch opgemaakt worden – of je dat nou elektronisch of schriftelijk doet, maakt niet zoveel uit.”

Zelf online jaarrekening deponeren
Sinds juli 2014 kunnen ondernemers al eenvoudig zelf hun jaarrekening elektronisch bij de Kamer van Koophandel deponeren met behulp van de online service ‘Zelf deponeren jaarrekening‘. Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van eHerkenning.
Volgens de Kamer van Koophandel wordt 20% van alle jaarrekeningen inmiddels via SBR gedeponeerd. In totaal gaat het om ongeveer 820.000 deponeringsplichtige rechtspersonen.

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

100% focus op je business

MijnZaak helpt je altijd en overal, zodat jouw focus blijft op je core-business. Kortom, alles wat je zoekt nu op één plek; juridische documenten op maat, 1-op-1 advies van experts en voordeel op + 50 diensten.

Lees ook…